Poprzednia

ⓘ Partia Socjalliberalna (Belgia)
Partia Socjalliberalna (Belgia)
                                     

ⓘ Partia Socjalliberalna (Belgia)

Partia Socjalliberalna – belgijska centrolewicowa i umiarkowanie separatystyczna partia polityczna z Regionu Flamandzkiego, początkowo działająca m.in. pod nazwą SPIRIT.

Partia powstała w 2001 w wyniku rozłamu w umiarkowanie nacjonalistycznej Unii Ludowej, która podzieliła się na centroprawicowy Nowy Sojusz Flamandzki i centrolewicowy SPIRIT. Nazwa nowego ugrupowania stanowiła akronim od słów S ociaal, P rogressief, I nternationaal, R egionalistisch, I ntegraal-democratisch, T oekomstgericht.

W wyborach parlamentarnych w 2003 i 2007 SPIRIT startował w kartelu wyborczym z Partią Socjalistyczną, uzyskując pojedyncze mandaty w federalnym parlamencie. Sojusz z lewicą doprowadził do odejścia z partii polityków liberalnych. Koalicja została ostatecznie zakończona w 2008, co zakwestionowała część działaczy m.in. Bert Anciaux. W tym samym roku ugrupowanie przyjęło nazwę Flamandzcy Postępowcy VlaamsProgressieven, którą już wkrótce przemianowano na Partię Socjalliberalną.

W 2009 socjalliberałowie przegłosowali przyłączenie się do Groen!, partii flamandzkich ekologów, zaprzestając odrębnej działalności.