Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
                                     

ⓘ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – jedna z pięciu polskich państwowych wyższych szkół ekonomicznych. Jest największym w Polsce pod względem liczby studentów uniwersytetem poświęconym naukom ekonomicznym, a także trzecią co do wielkości uczelnią w Krakowie. Jest również drugą najstarszą w Polsce państwową uczelnią ekonomiczną.

                                     

1. Historia

Uczelnia powstała 28 maja 1925 roku jako państwowe Wyższe Studium Handlowe. W 1937 roku została przekształcona w Akademię Handlową, otrzymując tym samym uprawnienia szkoły akademickiej. Po wybuchu wojny Akademia, podobnie jak inne polskie uczelnie, została zamknięta, zaś jej profesorowie – razem z wykładowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej – aresztowani i wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Podjęto wówczas potajemne nauczanie, z którego skorzystała część dotychczasowych studentów. W 1950 roku przywróconą po wojnie Akademię przekształcono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z trzema wydziałami. W 1974 roku uczelnia uzyskała nazwę Akademia Ekonomiczna w Krakowie, zaś rok później uroczyście obchodzono jej 50-lecie. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku uruchomiono nowe kierunki studiów. Gwałtownie wzrosła też liczba studiujących. Na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2007 roku przyznano obecnie obowiązującą nazwę – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nazwa obowiązuje od 25 sierpnia 2007 roku.

                                     

1.1. Historia Kalendarium

 • 1995 – oddanie do użytku gmachu Biblioteki Głównej
 • 1976 – oddanie do użytku pawilonu D
 • 1952 – przeniesienie siedziby Uczelni do gmachu Fundacji Lubomirskich przy ul. Rakowickiej 27
 • 2007 – zmiana dotychczasowej nazwy Uczelni na: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • 1955 – uzyskanie prawa nadawania stopnia kandydata nauk
 • 1924 – powstaje Instytut Towaroznawczy przy ul. Kapucyńskiej 2
 • 1943 – podjęcie zakonspirowanej działalności dydaktycznej
 • 1945 – uzyskanie prawa nadawania tytuł magistra
 • 2000 – oddanie do użytku krytej pływalni
 • 1939 – 9 maja 1939 ogłoszono statut Akademii Handlowej w Krakowie jako prywatne szkoły akademickiej
 • 1993 – oddanie do użytku I części budynku Biblioteki Głównej
 • 1998 – oddanie do użytku hali sportowej oraz części dydaktyczno-naukowej
 • 1908 – szkoła oferuje kursy dla abiturientów szkół średnich i otrzymuje nazwę Akademia Handlowa przeznaczoną dla szkół średnich według prawa zaboru austriackiego
 • 1945 – wznowienie zajęć dydaktycznych
 • 1959 – uzyskanie prawa nadawania stopnia doktora
 • 1937 – zmiana dotychczasowej nazwy Uczelni na: Akademia Handlowa w Krakowie
 • 1983 – oddanie do użytku pawilonu E
 • 1974 – zmiana dotychczasowej nazwy Uczelni na: Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • 1990 – oddanie do użytku budynku przy ul. Rakowickiej 16
 • 1999 – wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II
 • 2012 – oddanie do użytku pawilonu G
 • 1961 – uzyskanie prawa habilitowania i nadawania stopnia docenta
 • 1970 – oddanie do użytku pawilonów A, B, C na kampusie przy ul. Rakowickiej 27
 • 1927 – przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Sienkiewicza 4
 • 1992 – reforma struktury Uczelni dostosowanie do wymagań gospodarki wolnorynkowej
 • 1882 – powstaje średnia Szkoła Handlowa w Krakowie
 • 1925 – powstaje Wyższe Studium Handlowe w Krakowie przy ul. Kapucyńskiej 2 data ta uważana jest za oficjalny początek historii Uniwersytetu
 • 1950 – zmiana dotychczasowej nazwy Uczelni na: Wyższa Szkoła Ekonomiczna
 • 1939 – zamknięcie i dewastacja Uczelni przez okupantów hitlerowskich, aresztowanie profesorów
                                     

2. Program dydaktyczny

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie:

 • nauk o zarządzaniu Wydziały: Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania,
 • ekonomii,
 • towaroznawstwa Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem.

Posiada również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie:

 • nauk o zarządzaniu Wydziały: Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania
 • towaroznawstwa Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
 • ekonomii

Uczelnia posiada także uprawnienia do prowadzenia studiów I oraz II stopnia na 13 kierunkach kształcenia, w tym na dwóch autorskich; uprawnienia do prowadzenia studiów III stopnia studiów doktoranckich; uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych oraz uprawnienia do prowadzenia studiów MBA.

                                     

3. Kolegia i instytuty

Od 1 października 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie działają następujące kolegia i instytuty:

 • Instytut Ekonomii,
 • Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych,
 • Instytut Prawa,
 • Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
 • Instytut Finansów,
 • Instytut Polityk Publicznych i Administracji,
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich,
 • Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii,
 • Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
 • Instytut Zarządzania,
 • Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem.
                                     

4. Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe

Na uczelni działają również liczne jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe, między innymi:

 • Centrum Informatyki
 • Centrum e-Learningu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Dział Nauki i Transferu Wiedzy
 • Muzeum Dziejów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Centrum Badań nad Sektorem Finansowym
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
 • Muzeum Ekonomii
 • Centrum Językowe
 • Regionalne Centrum Informacyjne Integracji Europejskiej
 • Szkoła Informatyki
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Szkoła Giełdowa
 • Krakowska Szkoła Biznesu

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

Studia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych ZOD Uniwersytetu prowadzone są zazwyczaj jako niestacjonarne studia I stopnia, tj. studia zawodowe licencjackie w trybie zaocznym. Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego mieszczą się w:

 • ZOD Tarnów
 • ZOD Nowy Targ
 • ZOD Dębica studia dzienne i zaoczne
 • ZOD Gorlice


                                     

5. Kampusy i budynki uczelniane

Gmach Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie znajduje się w zabytkowym budynku byłej Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego. Obecnie w skład kampusu przy ulicy Rakowickiej wchodzą:

 • Barak budynek gospodarczy
 • Pawilon dydaktyczny F tzw. Pawilon Wydziału Finansów i Prawa wraz z 3-poziomowym parkingiem podziemnym
 • Budynek Główny wraz z tzw. salą koło kortów niegdyś kryty basen dla wychowanków schroniska
 • Budynek dydaktyczny "Ustronie”
 • Pawilon H były budynek wojskowy
 • Stróżówka obecnie Biuro Programów Zagranicznych
 • Kort tenisowy
 • Domek ogrodnika sekretariat oraz siedziba Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Księżówka obecnie budynek administracji
 • Pawilon Sportowo-Dydaktyczny z nowoczesną halą sportową i basenem
 • Pawilony dydaktyczne A-E

Ponadto w Krakowie poza kampusem przy ulicy Rakowickiej znajdują się:

 • budynek przy ulicy Sienkiewicza część Wydziału Towaroznawstwa wraz z pokojami gościnnymi
 • część budynku na Rynku Głównym sale dydaktyczne
 • 2 domy studenckie: Merkury Al. 29 Listopada 48A i Fafik ul. Racławicka 9{ponadto Uniwersytet Ekonomiczny dysponuje w Krakowie miejscami na miasteczku studenckim AGH oraz na Os. Złotej Jesieni w Nowej Hucie}

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie posiada również posiadłości poza miastem, między innymi:

 • dom wypoczynkowy w górach
 • budynki dydaktyczne w Dębicy tzw. kampus w Dębicy


                                     

6. Publikacje

Wydawnictwa tradycyjne wydawane przez Uniwersytet Ekonomiczny:

 • "Argumenta Oeconomica Cracoviensia”
 • "Rectors Lectures”
 • "Monografie” – "Prace Doktorskie”
 • "Zeszyty Naukowe” – Prace z różnych dyscyplin ISSN 0208-7944
 • "EMERGO” – Journal of Transforming Economies and Societies – Strona internetowa "EMERGO”
 • "Zeszyty Naukowe” – seria specjalna "Monografie” Rozprawy Habilitacyjne ISSN 0209-1674
 • "Kurier UEK” – Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wydawnictwa elektroniczne wydawane przez Uniwersytet Ekonomiczny:

 • "Euro Limes” – Czasopismo Naukowe – Strona internetowa "Euro Limes”
 • "Ekonomia On Line” – Naukowe Źródła Ekonomiczne w Internecie ISSN 1641-750X
 • Encyklopedia Zarządzania "M-files” – największa w Polsce encyklopedia WIKI o profilu ekonomicznym Strona internetowa "M-Files”
                                     

7. Współpraca międzynarodowa i/lub międzyuczelniana

Jednostkami realizującymi współpracę międzynarodową są:

 • Biuro Programów Zagranicznych
 • Growth Reserach Unit
 • Ośrodek Badań Europejskich im. Józefa Rettingera
 • Ośrodek Międzynarodowej Współpracy Naukowej dawniej: Zespół Międzynarodowych Programów Badawczych
 • Dział Współpracy Międzynarodowej
 • Punkt Kontaktowy Programów Europejskich

UEK jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, w tym między innymi:

 • EBC European Business Consortium,
 • UNECC University Network of the European Capitals of Culture,
 • Socrates-Erasmus
 • EUA European University Association,
 • EMBS European Master of Business Studies,
 • NIBES Network of International Business and Economic Schools,
                                     

8.1. Władze Uczelni Obecne władze uczelni

 • Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa: dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK
 • Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości: dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK
 • Prorektor ds. Kształcenia i Studentów: prof. dr hab. Janina Filek
 • Prorektor ds. Nauki: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
 • Prorektor ds. Projektów i Współpracy: prof. dr hab. Krzysztof Surówka
 • Rektor: dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK
 • Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
                                     

8.2. Władze Uczelni Rada Uczelni

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w krakowie dnia 15 kwietnia 2019 r. powołał organ uczelni publicznej, Radę Uczelni.

Członkowie I Rady Uczelni kadencja do 31 grudnia 2020 r.:

 • mgr inż. Halina Nosal
 • prof. dr hab. Jan W. Wiktor
 • ze Wspólnoty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Piotr Małecki
 • mgr Piotr Ziętara
 • ks. abp dr hab. Grzegorz Ryś
 • spoza wspólnoty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • mgr Brunon Bartkiewicz
 • oraz Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
                                     

9. Organizacje i ugrupowania związane z uczelnią

Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w skrócie Korporacja UEK – organizacja absolwencka założona przez absolwentów uczelni, będąca zarejestrowanym stowarzyszeniem, której celem jest integrowanie i animowanie kontaktów w środowisku absolwentów. Wzorowana częściowo na korporacjach akademickich, z tą różnicą, że nie mogą do niej należeć studenci, lecz jedynie absolwenci. Powstała w maju 2002 roku.

                                     

10. Odznaczenia nadawane przez Uczelnię

 • Medale jubileuszowe
 • nagroda za najlepszą pracę magisterską "Polska w Unii Europejskiej” – wspólnie z Fundacją im. Andrzeja Urbańczyka
 • "Złota Batuta za Zasługi dla Kultury Polskiej” – wspólnie z Ministrem Kultury i Stowarzyszeniem Kultury Akademickiej "Instytut Sztuki”
 • Nagrody Rektora I, II i III stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne
 • Medal "Signum Gratiae"
 • Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Użytkownicy również szukali:

uek aktualności, uek rekrutacja 2020/21, uniwersytet ekonomiczny w krakowie - kierunki studiów, uniwersytet ekonomiczny w krakowie rekrutacja, uniwersytet ekonomiczny w krakowie znani absolwenci,

...
...
...