Poprzednia

ⓘ Kategoria:Nauka w Przemyślu
                                               

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Archiwum Państwowe w Przemyślu – zostało utworzone w 1874 roku jako archiwum miejskie, a od 1951 jako Archiwum państwowe.

                                               

Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne

Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne GTG – stowarzyszenie z siedzibą w Przemyślu działające od 1998 r. Podstawowym celem Towarzystwa jest m.in. upowszechnianie wiedzy genealogicznej i heraldycznej wśród społeczeństwa, inicjowanie i koordynowanie badań w tym zakresie, roztaczanie opieki nad dziedzictwem kultury ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Przemyskiej i terenów dawnej Galicji. W niedalekiej przyszłości GTG planuje prowadzić działalność wydawniczą. Wśród członków-założycieli Stowarzyszenia są m.in. osoby duchowne, parlamentarzyści, przedstawiciele władz, naukowcy i dziennikarze. Prez ...

                                               

Instytut Diaków w Przemyślu

Instytut Diaków w Przemyślu - instytucja pedagogiczna utworzona 24 lipca 1816 w Przemyślu przez biskupa Michała Lewickiego oraz księdza Iwana Mohylnyckiego, w celu kształcenia diaków cerkiewnych i nauczycieli szkół ludowych. Na utworzenie szkoły wyraził zgodę papież Pius VII, a zatwierdził pismem z 24 sierpnia 1818 cesarz Franciszek I. Uczniami Instytutu mogła być jedynie młodzież unicka. Przyjmowano z zasady chłopców pochodzących z ubogich rodzin. Od kandydatów wymagano przygotowania ogólnego na poziomie programu dwuklasowej szkoły początkowej oraz zdolności, jakie powinny cechować dobreg ...

                                               

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy – polska organizacja naukowa, utworzona w Przemyślu 2 lutego 1990. Zajmuje się prowadzeniem badań nad mniejszościami narodowymi w Polsce oraz stosunkami Polaków z narodami Europy Południowo-Wschodniej, zwłaszcza Ukraińcami. Posiada obszerną bibliotekę, prowadzi również działalność wydawniczą.

                                               

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii Osińskiego – towarzystwo naukowe, utworzone 14 lutego 1909 w Przemyślu, jedna z najstarszych tego typu instytucji na ziemiach polskich.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...