Poprzednia

ⓘ PPAP
                                     

ⓘ PPAP

PPAP - to proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej stosowany w branży motoryzacyjnej. Proces PPAP wywodzi się z amerykańskiego systemu jakości QS-9000.

                                     

1. Cel

Celem PPAP jest dostarczenie przez dostawcę klientowi dowodów na to, że zrozumiał on prawidłowo wszelkie wymagania specyfikacji oraz że proces produkcji posiada potencjał do produkcji wyrobu stale spełniającego te wymagania.

Najważniejszym dokumentem procesu PPAP jest Gwarancja Przedłożonej Części PSW. Dostawca wystawiając gwarancję PSW oficjalnie akceptuje wszystkie wymagania klienta oraz gwarantuje że jego produkt te wymagania spełnia. Podpisanie przez klienta PSW jest oficjalnie uznawane za zamknięcie procesu PPAP.

                                     

2. Wymagania

W zależności od wymagań klienta przedłożenie dokumentów PPAP może mieć 5 różnych poziomów dowodów:

Poziom 1 - przedłożenie do klienta jedynie gwarancji PSW.

Poziom 2 - przedłożenie do klienta gwarancji z próbkami wyrobu i ograniczonymi danymi potwierdzającymi.

Poziom 3 - przedłożenie do klienta gwarancji z próbkami wyrobu i kompletnymi danymi potwierdzającymi.

Poziom 4 - przedłożenie gwarancji i zgodnie z innymi wymaganiami określonymi przez klienta.

Poziom 5 - przedłożenie do klienta gwarancji z próbkami wyrobu i skorygowanymi kompletnymi danymi potwierdzającymi w oddziale produkcyjnym organizacji.

Poziom 3 jest domyślnym poziomem dla każdego przedłożenia.

                                     

3. Elementy PPAP

 • Wstępne badanie procesu.
 • Próbka wzorcowa.
 • Zapis z projektu najczęściej rysunek techniczny.
 • Badanie Analizy Systemu Pomiarowego MSA.
 • Pomoce kontrolne.
 • Zatwierdzenie przez Dział Technologii Klienta.
 • Diagram przepływu procesu.
 • Dokumentacja kwalifikowanego laboratorium.
 • Dokumenty zmiany technologicznej, jeżeli istnieją.
 • Gwarancja Przedłożonej Części PSW.
 • Wyniki pomiarowe.
 • FMEA procesu.
 • Zapisy zgodności ze specyficznymi wymaganiami klienta
 • Plan Kontroli.
 • Raport Zatwierdzenia Wyglądu AAR jeśli ma zastosowanie.
 • FMEA projektu.
 • Próbka wyrobu.
 • Wyniki badań materiałów i osiągów.
                                     

4. Przyczyny przedłożenia PPAP

Zgodnie z procedurą PPAP należy przedłożyć z następujących przyczyn:

 • Zmiana w wytwarzaniu części
 • Przedłożenie początkowe
 • Korekta rozbieżności
 • Zmiana dostawcy lub źródła materiału
 • Nieaktywne oprzyrządowanie dłużej niż rok
 • Zmiana na opcjonalną konstrukcję lub materiał
 • Zmiana technologiczna
 • Transfer, zastąpienie lub złomowanie oprzyrządowania
 • Części wytworzone w dodatkowej lokalizacji