Poprzednia

ⓘ Wydatki krajowe brutto na badania i rozwój




                                     

ⓘ Wydatki krajowe brutto na badania i rozwój

Wydatki krajowe brutto na badania i rozwój, nakłady krajowe brutto na działalność badawczą i rozwojową, GERD – całkowite wydatki na prace badawczo-rozwojowe realizowane na terytorium danego kraju.

Wskaźnik ten obejmuje finansowanie z zagranicy działalności badawczej i rozwojowej prowadzonej w danym kraju, jednak nie uwzględnia funduszy przekazywanych na ten cel za granicę.