Poprzednia

ⓘ Polonia w Australii
Polonia w Australii
                                     

ⓘ Polonia w Australii

Polonia w Australii – napływowa ludność Australii pochodzenia polskiego, która przyjechała do kraju głównie ze względów ekonomicznych w kilku falach emigracji. Stanowi ok. 1.08% populacji tego kraju.

                                     

1. Liczebność

Według danych z 2006 roku w Australii żyło 52.2 tys. osób urodzonych w Polsce 95.3% z nich posiadało australijskie obywatelstwo oraz 163.8 tys. osób polskiego pochodzenia, przy czym językiem polskim w domu posługiwało się 53.4 tys. osób. Największym skupiskiem Polonii był stan Wiktoria 52.1 tys. osób; po nim Nowa Południowa Walia 46.6 tys.

70% Polonii posługuje się językiem polskim. Najwięcej Polaków żyje w Melbourne 16 440, Sydney 12 515, Adelaide 5860 i Perth 5142.

Według spisu powszechnego z 2016 roku 183 974 osób udzieliło odpowiedzi, że posiada polskie korzenie, z czego: 110 680 przyznało, że oboje rodziców urodziło się w Polsce,18 032 przyznało, że tylko ojciec urodził się w Polsce, 12 797 przyznało, że tylko matka urodziła się w Polsce, 40 782 przyznało, że oboje rodzice urodzili się w Australii, ale posiadają polskie korzenie. Spośród wszystkich Polaków i osób polskiego pochodzenia w Australii, 48 083 używa języka polskiego w domu.

                                     

2. Historia

Polacy migrowali do Australii od 1856 r., przy czym pierwsza grupa pochodziła z Wielkopolski i osiedliła się w Polish Hill River w Australii Południowej. Od 1988 r. w tamtejszym kościele znajduje się muzeum polskiej imigracji. W 1947 r. w Australii mieszkało ok. 6.5 tys. osób urodzonych w Polsce i liczba ta utrzymywała się na w miarę stałym poziomie.

Znaczący napływ Polaków nastąpił po II wojnie światowej, kiedy osiedli w niej weterani Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i inni obywatele polscy, których łączną liczbę oszacowano na ponad 50 tys. osób. Druga znacząca fala imigracji miała miejsce w okresie stanu wojennego i w następnych latach, a jej liczebność wynosiła ponad 25 tys. osób. W ciągu 15 lat po przemianach ustrojowych do Australii przybyło ok. 10 tys. Polaków, po czym napływ imigrantów mocno się zmniejszył.

                                     

3. Organizacje polonijne

Polonia australijska zorganizowana jest w ramach kilkuset organizacji, w większości powstałych w pierwszych latach po II wojnie światowej. Większość organizacji zrzesza Rada Naczelna Polonii Australijskiej, która została założona w 1950 roku.

Pierwsza szkoła polska w Australii powstała w 1870 r. w Polish Hill River. Współcześnie szkolnictwo polonijne jest prowadzone w ramach 20 szkół sobotnich, szkoły otrzymują dofinansowywanie ze stanowych budżetów.

                                     

4. Kościoły i związki wyznaniowe

Dla Polonii, wiernych kościoła rzymskokatolickiego odbywają się msze w języku polskim. W języku polskim odbywają się również spotkania religijne innych wyznań m.in. Świadków Jehowy, adwentystów czy badaczy Pisma Świętego.