Poprzednia

ⓘ Metoda środka ciężkości
                                     

ⓘ Metoda środka ciężkości

Metoda Środka Ciężkości - umożliwia wyznaczenie lokalizacji pod magazyn. Metoda takowa wykorzystuje położenie poszczególnych punktów nadania i odbioru. Najczęściej w tym celu wspieramy się współrzędnymi geograficznymi. Na otrzymany wynik ma również wpływ wielkość podaży i popytu poszczególnych punktów sieci.

                                     

1. Wersja popytowa

x = ∑ D x ∑ x = M 1 X 1 + M 2 X 2 + M 3 X 3 +. + M N X N M 1 + M 2 + M 3 +. + M N {\displaystyle x={\frac {\sum Dx}{\sum x}}={\frac {M_{1}X_{1}+M_{2}X_{2}+M_{3}X_{3}+.+M_{N}X_{N}}{M_{1}+M_{2}+M_{3}+.+M_{N}}}\,}

y = ∑ D y ∑ y = M 1 Y 1 + M 2 Y 2 + M 3 Y 3 +. + M N Y N M 1 + M 2 + M 3 +. + M N {\displaystyle y={\frac {\sum Dy}{\sum y}}={\frac {M_{1}Y_{1}+M_{2}Y_{2}+M_{3}Y_{3}+.+M_{N}Y_{N}}{M_{1}+M_{2}+M_{3}+.+M_{N}}}\,}

                                     

2. Wersja popytowo-podażowa

x = ∑ d x + ∑ D x ∑ x + ∑ X = M D X D + M 1 X 1 + M 2 X 2 + M 3 X 3 +. + M N X N M D + M 1 + M 2 + M 3 +. + M N {\displaystyle x={\frac {\sum dx+\sum Dx}{\sum x+\sum X}}={\frac {M_{D}X_{D}+M_{1}X_{1}+M_{2}X_{2}+M_{3}X_{3}+.+M_{N}X_{N}}{M_{D}+M_{1}+M_{2}+M_{3}+.+M_{N}}}\,}

y = ∑ d y + ∑ D Y ∑ y + ∑ Y = M D Y D + M 1 Y 1 + M 2 Y 2 + M 3 Y 3 +. + M N Y N M D + M 1 + M 2 + M 3 +. + M N {\displaystyle y={\frac {\sum dy+\sum DY}{\sum y+\sum Y}}={\frac {M_{D}Y_{D}+M_{1}Y_{1}+M_{2}Y_{2}+M_{3}Y_{3}+.+M_{N}Y_{N}}{M_{D}+M_{1}+M_{2}+M_{3}+.+M_{N}}}\,}

gdzie:

X n, Y n - współrzędne geograficzne podmiotów, które są brane pod uwagę w analizie M d - wielkość podaży M n - masa towarowa