Poprzednia

ⓘ Szapsugowie
Szapsugowie
                                     

ⓘ Szapsugowie

Szapsugowie – lud należący do adygejskiej rodziny narodów. Pochodzą z Kaukazu. Obecnie większe ich grupy zamieszkują region Tuapse w Kraju Krasnodarskim w Rosji, miasto Soczi i Adygeję. Tereny na których żyją są częścią krainy historycznej zwanej Czerkiesją. W XIX wieku, po klęsce poniesionej w walkach z Rosjanami, wielu Szapsugów uciekło do Turcji i na Bliski Wschód, tworząc tam diaspory. Do dzisiaj wielu z nich żyje w Jordanii, Izraelu, Syrii, Turcji, Europie i Stanach Zjednoczonych.

Szapsugowie są w ogromnej większości sunnickimi muzułmanami. Posługują się jednym z dialektów języka adygejskiego z rodziny języków abchasko-adygijskich. Według niektórych danych w 1926 roku, Rosję zamieszkiwało ponad 4 tysiące Szapsugów. Jednak aż do 2002 roku nie istniała dla nich oddzielna kategoria w rosyjskich spisach ludności. W spisie przeprowadzonym w 2002 roku 3 231 zadeklarowało tą narodowość.

Szapsugowie byli niegdyś jedną z największych grup Adygejczyków nad Morzem Czarnym. Mieszkali na terenach pomiędzy rzekami Dżubga i Szache był to tak zwany Mały Szapsug oraz na północnych stokach Kaukazu.

                                     

1. Historia

Wzmianki o Szapsugach pojawiają się w czasie buntu Adygejczyków przeciwko Chanatowi Krymskiemu, w którym brali udział.

Razem z innymi ludami kaukaskimi, pod dowództwem imama Szamila, stawiali zacięty opór siłom Imperium Rosyjskiego chcącym podporządkować sobie ich ziemie. Dali się wówczas poznać jako znakomici żołnierze. W 1860 razem z Natuchajcami i Ubychami stworzyli konfederację plemion, posiadającą własne władze i parlament. W 1864, wraz z rosnącym naporem Rosjan, większość z nich opuściła rodzime strony i udała się na emigrację do Imperium Osmańskiego. Część diaspory uległa asymilacji, lub przyłączyła się do społeczności Czerkieskiej. Na terenach które podporządkowało sobie Imperium Rosyjskie pozostało około 2 000 Szapsugów.

W 1924 bolszewicy utworzyli Szapsugski Rejon Narodowy ze stolicą w Tuapse. W 1945 został on przekształcony w Łazariewski Region Kraju Krasnodarskiego. W 1990 doszło do pierwszego zjazdu Szapsugów, na którym podjęto decyzję o wspólnych działaniach na rzecz przywrócenia im Narodowego Regionu. Cel ten udało się osiągnąć w 1992 roku.

                                     

2. Kultura

Tradycyjna kultura Szapsugów jest bardzo podobna do kultur innych adygejskich ludów. Większość z nich pracuje w rolnictwie uprawiając winorośle lub zajmując się hodowlą bydła i koni. Popularnym zajęciem jest także pszczelarstwo. W przed islamskich czasach byli wyznawcami politeizmu. Czcili bogów będących uosobieniem zjawisk naturalnych. Do najważniejszych bóstw ich panteonu zaliczano Szible boga burz i błyskawic, Sozerzesza boga płodności oraz Jemisza i Akina opiekunowie zwierząt.