Poprzednia

ⓘ Kongres Polonii Niemieckiej
                                     

ⓘ Kongres Polonii Niemieckiej

Kongres Polonii Niemieckiej T.z. – założony został 15 lutego 1992 r. przez 16 stowarzyszeń jako dobrowolny związek organizacji polonijnych w Niemczech, w celu reprezentowania interesów Polonii wobec władz, zgodnie z niemiecką konstytucją i Traktatem o Przyjaźni i Współpracy Polsko-Niemieckiej z dnia 17 czerwca 1991 r.

Kongres czerpie z tradycji innych niemieckich organizacji polonijnych, zwłaszcza Związku Polaków w Niemczech spod znaku "Rodła”, a także zagranicznych, między innymi Kongresu Polonii Amerykańskiej.

                                     

1. Cele

Do głównych celów Kongresu Polonii Niemieckiej należy, z jednej strony, reprezentowanie interesów Polonii Niemieckiej wobec władz samorządowych i federalnych Republiki Federalnej Niemiec oraz Rządu Rzeczypospolitej Polski, z drugiej zaś strony, krzewienie i pielęgnowanie zbliżenia pomiędzy narodami polskim i niemieckim.

Kongres Polonii Niemieckiej reprezentuje organizacje polonijne zrzeszające Polaków mieszkających w Niemczech oraz "osoby posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia, albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji polskiej”. Organizacja wspiera wszelką działalność kulturalną, pielęgnowanie języka i polskich zwyczajów, a także wspomaga materialny awans tej części społeczeństwa polskiego.

Działania służą jednocześnie upowszechnianiu na terenie Niemiec wiedzy o Polsce, o jej historii, kulturze oraz aktualnej sytuacji politycznej i społecznej. Przy tym szczególna uwaga przywiązywana jest pielęgnowaniu dobrego wizerunku Polski i Polaków. W szerszej perspektywie Kongresowi Polonii Niemieckiej przyświeca idea integracji europejskiej i budowa wspólnej, zjednoczonej Europy, w której współpraca polsko-niemiecka może być postrzegana jako wzorzec dla innych narodów. Wypełniając zadania reprezentacji Polaków w Niemczech i promocji dobrych stosunków polsko-niemieckich, Kongres Polonii Niemieckiej funkcjonuje jako platforma wymiany informacji. W tym zakresie inspiruje i koordynuje on współpracę między organizacjami polonijnymi w Niemczech, między Polonią Niemiecką a ojczyzną oraz Polonią Świata.

                                     

2. Struktura

Kongres Polonii Niemieckiej, jako organizacja wyższej użyteczności publicznej, zrzesza obecnie 30 organizacji działających na terenie Niemiec. Członkiem Kongresu może zostać organizacja, instytucja lub środowisko polonijne utożsamiające się z programem zawartym w Statucie Kongresu Polonii Niemieckiej.

                                     

3. Działalność

Kongres Polonii Niemieckiej bierze udział w częstych oficjalnych kontaktach z reprezentantami władz niemieckich i polskich. Uczestniczy we wszystkich ważnych spotkaniach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych z siedzibą w Brukseli i Światowej Rady Polonii z siedzibą w Toronto, których jest również członkiem zwyczajnym.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...