Poprzednia

ⓘ Wiesław Balcerak
                                     

ⓘ Wiesław Balcerak

Wiesław Stefan Balcerak – polski historyk, profesor nauk humanistycznych. Założyciel i pierwszy rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, dyrektor Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN w latach 1981–1984.

                                     

1. Życiorys

Pochodzi z Bytonia. Po ukończeniu studiów był przed 40 lat zatrudniony w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.

W czasach PRL-u członek PZPR, członek Rady Krajowej PRON w 1983 roku.

Był wieloletnim działaczem Stronnictwa Demokratycznego, od 1976 stał na czele Centralnego Zespołu Prelegentów SD. Zakładał Towarzystwo Polsko-Austriackie, którego był wieloletnim prezesem.

Na początku lat 90. założył Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu, której został rektorem. Zajmuje się naukowo historią Europy Środkowo-Wschodniej, historią powszechną i Polski XX wieku.

Od 2002 jest prezesem Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. Stoi również na czele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Łowickiej. Jest honorowym obywatelem Łowicza.

W 2007 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim I Klasy Odznaki Honorowej za Zasługi dla Republiki Austrii.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Polityka zagraniczna Polski w dobie Locarna, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław 1967.
  • Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974
  • Dzieje Ligi Narodów, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1969.
  • Kryptonim "Żegota": z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939–1945, Wydanie 2 popr. i rozsz., "Czytelnik", Warszawa 1983