Poprzednia

ⓘ Kategoria:Doktryny polityki gospodarczej
                                               

Doktryna polityki gospodarczej

Doktryna polityki gospodarczej – uporządkowany zbiór założeń, poglądów i twierdzeń dotyczących oddziaływania państwa na gospodarkę z zagadnieniami systemów ekonomicznych i ustroju na czele. Doktryny polityki gospodarczej częściowo nawiązują do dorobku nauki i zawierają liczne tezy określające kierunki oraz środki działania, opierające się na przesłankach światopoglądowych, ideologicznych oraz moralnych, które nie są w pełni oparte na uzasadnieniach naukowych. Doktryna polityki gospodarczej określa rolę państwa w oddziaływaniu na gospodarkę poprzez rozwój przemysłu, handlu, eksportu, bądź w ...

                                               

Agraryzm

Agraryzm – doktryna społeczna i ruch społeczny, głoszące, że podstawą gospodarki jest rolnictwo oparte na samodzielnych gospodarstwach rolnych. Rolnicy są według jej założeń najważniejszymi producentami dóbr materialnych. Dąży do zwiększenia działań przyczyniających się do rozwoju oświaty na wsi i kultury ludowej, promujące hasło: chłop potęgą jest i basta.

                                               

Doktryna industrializacji

Doktryna industrializacji – doktryna polityki gospodarczej sformułowana w okresie międzywojennym w ZSRR, przypisująca główną rolę w procesie rozwoju rozbudowie przemysłu ciężkiego oraz gałęzi wytwarzających środki produkcji. Po II wojnie światowej narzucono ją krajom objętym radziecką strefą wpływów, w wyniku czego powstały poważne patologie strukturalne w ich gospodarkach.

                                               

Dystrybucjonizm

Dystrybucjonizm – doktryna polityczna odrzucająca zarówno rządzony przez monopole kapitalizm, jak i cechujący się wszechwładzą państwa socjalizm, uważając je za ustroje w równym stopniu krępujące indywidualizm i ograniczające własność. Postuluje stworzenie społeczeństwa dobrobytu poprzez upowszechnianie drobnej własności w przemyśle, handlu i rolnictwie. Jej twórcami byli Gilbert Keith Chesterton i Hilaire Belloc, myśliciele konserwatywni, pozostający pod wpływem katolickiej nauki społecznej encyklika Rerum Novarum papieża Leona XIII.

                                               

Fiskalizm

Fiskalizm – polityka państwa polegająca na dążeniu do osiągnięcia jak największych wpływów do budżetu poprzez nakładanie kolejnych obciążeń podatkowych na podatników.

                                               

Interwencjonizm

Interwencjonizm, regulacjonizm – stosunki gospodarczo-polityczne, polegające na bezpośrednich interwencjach państwa na rynku. Niekiedy interwencjonizm jest rozumiany jako teoria ekonomiczna zalecająca takowe podejście. Zakres i wykorzystanie tych narzędzi zależy od potrzeb gospodarki, wynikających przede wszystkim ze stopnia jej rozwoju oraz aktualnego stanu koniunktury. Polityka interwencjonizmu państwowego stwarza zagrożenie inflacją, wynikające ze zwiększonych wydatków budżetu państwa deficyt budżetowy. Źródłem jej finansowania jest najczęściej dług publiczny. Dodatkowo interwencjonizm ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...