Poprzednia

ⓘ Historia historiografii (dyscyplina naukowa)
                                     

ⓘ Historia historiografii (dyscyplina naukowa)

Historia historiografii – dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem dziejów piśmiennictwa historycznego. Ze względu na autorefleksyjny charakter jest spokrewniona z takimi dziedzinami wiedzy jak: epistemologia, naukoznawstwo, filozofia nauki.

Historia historiografii może mieć charakter czysto faktograficzny, deskryptywny lub krytyczny. Deskryptywna historia historiografii ogranicza się do opisu wydarzeń związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół historycznych. Krytyczna historia historiografii analizuje także metody stosowane przez poszczególnych historyków i szkoły historyczne i dlatego wiąże się ściśle z takimi dyscyplinami jak metodologia historii, historia intelektualna i metahistorią.

                                     

1. Historia historiografii w Polsce

Twórcami dwóch powojennych szkół poznańskiej i łódzkiej historii historiografii w Polsce byli:

 • Jerzy Topolski UAM
 • Andrzej Feliks Grabski UŁ i związani z łódzkim ośrodkiem: Franciszek Bronowski, Józef Dutkiewicz, Henryk Michalak, Marian Henryk Serejski, Krystyna Śreniowska.

Współcześni polscy przedstawiciele historii historiografii z tytułem profesora lub doktora habilitowanego:

 • Jan Pomorski
 • Jerzy Maternicki
 • Jolanta Kolbuszewska
 • Zbigniew Romek
 • Rafał Stobiecki
 • Ewa Domańska
 • Mirosław Filipowicz
 • Paweł Sierżęga
 • Wojciech Piasek
 • Wojciech Wrzosek
 • Joanna Pisulińska
 • Marek Cetwiński
 • Andrzej Wierzbicki
 • Tadeusz Rutkowski
 • Katarzyna Błachowska
 • Tomasz Pawelec
                                     

2. Bibliografia polska

 • Polasik Karolina, Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007
 • Ewa Domańska, "Historiografia insurekcyjna”. Literatura na świecie, 2008, nr 1-2: 355-368.
 • Solarska Maria, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości, Poznań 2006
 • Ewa Domańska, Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999, ss. 299; wydanie II uzupełnione i poprawione: Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005, ss. 337.
 • Bugajewski Maciej Świat historii. Prace z metodologii historii i historii historiografii dedykowane Jerzemu Topolskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, Poznań 1998, s. 375 – 380
 • Ewa Domańska, "Wiedza o przeszłości – perspektywy na przyszłość”. Kwartalnik Historyczny, vol. cxx, z. 2, 2013: 221-274.
 • Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki i Tomasz Wiślicz, Kraków: Universitas, 2014.
 • Ewa Domańska, "Historia antropologiczna. Mikrohistoria”, w: Natalie Zemon Davis, Powrót Martina Guerre’a, przeł. Przemysław Szulgit, red. naukowa Ewa Domańska. Poznań: Zysk i S-ka, 2011: 195-234.
 • Werner Wiktor Kult początków. Historyczne zmagania z czasem, religia i genezą. Szkice z historii historiografii polskiej i obcej. Poznań 2004