Poprzednia

ⓘ Czekalskie
Czekalskie
                                     

ⓘ Czekalskie

Czekalskie – willowa część Poznania, wchodząca w skład jednostki obszarowej Systemu Informacji Miejskiej Osiedle Warszawskie, położonej w obrębie osiedla samorządowego Warszawskie-Pomet-Maltańskie. Sąsiaduje z Osiedlem Warszawskim na północy, Antoninkiem na wschodzie i Maltą na południu oraz zachodzie. Czekalskie jest często zaliczane do Osiedla Warszawskiego.

                                     

1. Granice

Za Czekalskie z reguły uważa się teren ograniczony ulicami: Krańcową na zachodzie, Warszawską na północy, Mogileńską na wschodzie i Czekalskie na południu dalej ciągną się tereny leśne w kierunku Antoninka i Kobylepola.

                                     

2. Powstanie i historia

Na terenie Czekalskiego ulice Mińska i Grodzieńska istniała w prahistorii relatywnie duża osada kultury pucharów lejkowatych. Na narożniku ulic Krańcowej i Mińskiej odkryto natomiast pochówek późniejszej kultury ceramiki sznurowej. Również w rejonie Czekalskiego istniała osada we wczesnej epoce żelaza.

Pierwsza współczesna zabudowa na terenie Czekalskiego pojawiła się w latach 20. XX wieku, wraz z budową Osiedla Warszawskiego. Jednak w odróżnieniu od tego osiedla, Czekalskie największy rozwój urbanistyczny przeżyło dopiero po II wojnie światowej. Z tego powodu zabudowa Czekalskiego jest znacznie mniej interesująca z architektonicznego punktu widzenia - dominują modernistyczne wille i domy szeregowe. W początkach XXI wieku zabudowa została dogęszczona niewielkimi realizacjami wielorodzinnymi.

Na osiedlu znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum, na granicy z Antoninkiem zajezdnia autobusowa MPK Poznań - Warszawska. Na terenie osiedla jest kaplica przy ul.Mińskiej, należąca do parafii Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu.

W latach 1954–1990 Czekalskie należało do dzielnicy Nowe Miasto.

                                     

3. Głaz Pietrzykowskiego

Przed budynkiem szkolnym na ul. Mińskiej 32, umieszczono Głaz Pietrzykowskiego - kamień pamiątkowy na niewielkim cokole z kostki granitowej, ku czci Edwarda Pietrzykowskiego, twórcy harcerstwa na Osiedlu Warszawskim. Napis na metalowej płycie głosi: Szczep Harcerski im. druha Edwarda Pietrzykowskiego, ur. 3 X 1922 - poległ 1 IX 1939. W 50 rocznicę utworzenia harcerstwa na Osiedlu Warszawskim oraz nadania szczepowi imienia patrona. Poznań, wrzesień 1982. Nad inskrypcją umieszczono krzyż harcerski. Fundatorem był Hufiec ZHP Poznań Stare Miasto, a projektantami - M.Pietrzykowski i E.Smolibowski.

                                     

4. Toponimia

Nazwy ulic zlokalizowanych na terenie Czekalskiego pochodzą praktycznie z jednej grupy toponimicznej: od nazw miejscowości Mazowsza, Podlasia, Polesia i Grodzieńszczyzny - np. Terespolska, Zambrowska, Lidzka, czy Brzeska.

                                     

5. Komunikacja

Osiedle obsługiwane jest przez linie tramwajowe MPK Poznań, podążające w kierunku pętli Miłostowo – 6 i 8 przystanki Krańcowa, Łomżyńska i Pusta – z czego dwa ostatnie posiadają przejście podziemne pod ul. Warszawską. Jest też linia autobusowa dzienna: 157 i dwie nocne: 233 i 245. Linie te kończą trasę na pętli na ul. Mogileńskiej.