Poprzednia

ⓘ Apostolstwo Modlitwy
                                     

ⓘ Apostolstwo Modlitwy

Apostolstwo Modlitwy – stowarzyszenie w Kościele Katolickim, skupiające świeckich i duchownych. Jego głównym celem jest osobiste uświęcenie członków, a także misja ewangelizacji. Narodziło się w kolegium Towarzystwa Jezusowego we Francji i rozprzestrzeniło na cały świat. AM skupia się zwłaszcza na trosce o rodzinę i wspólnoty parafialne; opiera się na duchowości związanej z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Każdego roku papież wyznacza intencje Apostolstwa Modlitwy: ogólną, dotyczącą problemów całego Kościoła i misyjną, związaną z ewangelizacją. Hasłami AM są: Kochać i służyć i Modlitwa i służba. Obecnie AM działa w 90 krajach świata, zrzeszając ok. 40 mln osób. W Polsce AM działa od 1871 r., wydając od 1872 r. miesięcznik "Posłaniec Serca Jezusowego”. Od roku 2006 wydaje także biuletyn "Modlitwa i Służba”.

                                     

1. Historia

Idea Apostolstwa Modlitwy pochodzi od Franciszka Gautreleta SJ 1807–1886, który przedstawił ją na konferencji młodzieży zakonnej w roku 1844, w kolegium jezuitów w Vals koło Le Puy nad górną Loarą Vals-près-le-Puy w południowej Francji. W ramy organizacyjne ujął ją teolog i publicysta Henryk Ramière SJ 1821–1884. Jego książka L’Apostolat de la Prière 1859 zawiera podstawy teologiczne dla Apostolstwa Modlitwy. On także rozpoczął wydawanie Messager du Coeur de Jésus. W ikonografii związanej z AM najbardziej rozpowszechnił się wizerunek Serca Jezusowego, którego autorem jest Pompejusz Batoni, namalowany dla jezuickiego kościoła del Gesù w Rzymie w 1760 r.

Statuty Apostolstwa Modlitwy zatwierdził Pius IX 1866; Leon XIII dokonał w nich stosownych zmian 1896; zaadaptowano je do potrzeb czasu w Rzymie 1948, ponownie zatwierdził je i ogłosił Pius XII 28 października 1951. Ostatnią wersję Statutów AM zatwierdził Paweł VI 27 marca 1968.

Na ziemiach polskich AM funkcjonowało już w latach 60. XIX w. Jednakże dopiero w 1871 r. prowincjał jezuitów Kasper Szczepkowski zapoczątkował jego właściwą działalność, poświęcając kaplicę Serca Jezusowego w Krakowie i uroczyście powołując AM pod nazwą Apostolstwo Serca Jezusowego. Dyrektorem został mianowany Stanisław Stojałowski 1845–1911 i to on rozwijał przykapliczny ośrodek centralny tak, że pod koniec 1871 r. do AM należało ok. 15 centrów: domów zakonnych i parafii. AM rozwijało się gł. w Galicji i było popierane przez polskich biskupów. W zaborze rosyjskim, ze względu na zakazy cara, zaczęło się rozwijać w czasie I wojny światowej.

Dzięki ofiarom społeczeństwa katolickiego powstał w Krakowie przy Krajowym Sekretariacie Apostolstwa Modlitwy kościół – Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego. Konsekracja miała miejsce w 1921 r.

Największy rozkwit AM w Polsce nastąpił w okresie międzywojennym. W 1938 r. było już ok. 2500 ognisk AM we wszystkich diecezjach ponad 750 000 członków.

I Zjazd Księży Dyrektorów Apostolstwa miał miejsce 19–21 września 1938. Do rozwoju AM w Polsce przyczynili się:

 • Tadeusz Chromik
 • Stanisław Groń
 • Michał Mycielski
 • Stanisław Stojałowski
 • Kazimierz Riedl
 • Alojzy Fridrich
 • Ernest Matzel
 • Józef Andrasz
 • Piotr Kutyba

W listopadzie 1949 r. AM zostało zdelegalizowane, istniejąc jednak nadal w wielu parafiach. Sprzyjały temu organizowane w Polsce Misje Serca Jezusowego. Po 1980 r. także AM zaczęło się odradzać. 21–23 kwietnia 1989 r. w Czechowicach miał miejsce Ogólnopolski Zjazd Delegatów Apostolstwa Modlitwy. Omówiono wtedy rolę stowarzyszenia w nowych okolicznościach, także posoborowych. Świeccy i małe grupy apostolskie działające w parafii zaczęły odgrywać większą niż dotąd rolę. W 2009 r. w Domu Rekolekcyjnym Jezuitów w Częstochowie odbył się Europejski Zjazd Sekretarzy Krajowych AM.

                                     

2. Struktura Apostolstwa Modlitwy

Na czele Apostolstwa Modlitwy stoi papież i to on wyznacza intencje ogólne i misyjne do modlitwy na każdy miesiąc. Dyrektor Generalny Apostolstwa Ojciec Generał Towarzystwa Jezusowego pracuje w Rzymie. Reprezentuje go Delegat AM. Generał mianuje Sekretarzy Krajowych lub Regionalnych AM. Dyrektorów Diecezjalnych AM mianują biskupi. Dyrektorzy Diecezjalni organizują centra prowadzone przez Dyrektorów Lokalnych, mianowanych przez biskupów lub prowincjała. Oprócz członków zwyczajnych w AM wyróżnić można animatorów – ciało doradcze i wykonawcze danego ogniska. Członkostwo nadaje Dyrektor Lokalny wpisanie do księgi ogniska, wręczając dyplom kartę wpisową. Z AM wywodzi się także Krucjata Eucharystyczna oraz różne organizacje poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Patronami AM są: Małgorzata Maria Alacoque, Franciszek Ksawery, Klaudiusz la Colombiere, Teresa z Lisieux.

                                     

3. Cele Apostolstwa Modlitwy

 • Aktywna współpraca w ramach parafii
 • Wspólnotowe rekolekcje i skupienia
 • Troska o godność człowieka w wymiarze osobistym i społecznym
 • Wspieranie duszpasterstwa powołaniowego
 • Ewangelizacja
 • Świadectwo życia chrześcijańskiego
 • Wierność nauczaniu Kościoła
                                     

4. Zaangażowania członków Apostolstwa Modlitwy

 • Codzienna troska o duchową bliskość z Maryją.
 • Współodpowiedzialność za Kościół ignacjańskie sentire cum Ecclesia.
 • Modlitwa osobista.
 • Ofiara Eucharystyczna z Komunią wynagradzającą.
 • Współodpowiedzialność za dzieło zbawiania świata.
 • Wielka pobożność do Osoby Ducha Świętego.
 • Zaangażowanie na poszczególnych etapach formacji przez comiesięczne spotkania, rekolekcje, skupienia i dyskusje.
 • Jednoczenie modlitwy z chrześcijańskim działaniem.
 • Intensywne życie sakramentalne, tzw. pierwsze piątki i soboty miesiąca.
 • Codzienna modlitwa połączona z poświęceniem się osób, rodzin i narodu Najświętszemu Sercu Jezusa.
 • Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Użytkownicy również szukali:

intencje am 2020,

...
...
...