Poprzednia

ⓘ Mazowieckie Centrum Metalurgiczne
                                     

ⓘ Mazowieckie Centrum Metalurgiczne

Mazowieckie Centrum Metalurgiczne - wysoce wyspecjalizowane centrum metalurgiczne z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich, ulokowane na Równinie Łowicko-Błońskiej. Odkryte w 1968 roku przez Stefana Woydę zaliczane jest do największych odkryć powojennej archeologii polskiej. Badaniem, gromadzeniem i ekspozycją zabytków omawianego terenu zajmuje się Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

                                     

1. Wybrana literatura

  • Iwona Kowalczyk-Mizerakowska, Importy rzymskie w rejonie ośrodka metalurgicznego na zachodnim Mazowszu, Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia, Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały, t. III, Warszawa 2005.