Poprzednia

ⓘ Fauna Polski
Fauna Polski
                                     

ⓘ Fauna Polski

Fauna Polski – gatunki zwierząt występujące w stanie dzikim na terenie Polski, gatunki rodzime występujące w granicach swojego naturalnego obszaru występowania oraz gatunki obce występujące w środowisku naturalnym.

Symbolem oznaczono gatunki objęte na terenie Polski ochroną gatunkową ścisłą lub częściową.

                                     

1. Gąbki Porifera

W Polsce występuje 9 gatunków gąbek Porifera z 3 rodzin:

Rodzina powłócznicowate Halichondriidae

 • Halichondria panicea Pallas, 1766 – powłócznica chlebowa – gatunek morski

Rodzina nadecznikowate Spongillidae – spotykane w wodach słodkich

 • Spongilla lacustris Linnaeus, 1758 nadecznik stawowy – również w wodach słonawych

syn. Euspongilla lacustris

 • Eunapius fragilis Leidy, 1851 – nadecznik łamliwy

syn. Spongilla fragilis Leidy, 1851

 • Ephydatia muelleri Lieberkuhn, 1855 – nawodnik Müllera
 • Ephydatia fluviatilis Linnaeus, 1758 – nawodnik rzeczny – również w wodach słonawych

syn. Meyenia mülleri Lieberkuhn, 1855

 • Heteromeyenia baileyi Bowerbank, 1863 – strzępoczka rozesłana
 • Trochospongilla horrida Weltner, 1893 – nadecznica drżąca
 • Heteromeyenia stepanowii Dybowski, 1884 – strzępoczka zielonawa

Rodzina Halisarcidae

 • Halisarca dujardini Johnston, 1842 – gatunek morski
                                     

2. Żebropławy Ctenophora

W wodach głębinowych Bałtyku stwierdzono jeden gatunek żebropława Ctenophora, drugi w Zatoce Gdańskiej:

Rodzina Pleurobranchiidae

 • Pleurobranchia pileus O.F.Müller, 1776 – żebropław groszkówka, parowitek

Rodzina Bolinopsidae

 • Mnemiopsis leidyi L. Agassiz, 1865 – gatunek inwazyjny, stwierdzony w Zatoce Gdańskiej
                                     

3. Parzydełkowce Cnidaria

W wodach śródlądowych i przybrzeżnych wodach Bałtyku stwierdzono 28 gatunków parzydełkowców Cnidaria. Większość gatunków morskich występuje bardzo nieregularnie i pojawiają się tylko w momencie dużych wlewów z Morza Północnego:

                                     

3.1. Parzydełkowce Cnidaria Stułbiopławy Hydrozoa

Spośród 24 gatunków stułbiopławów Hydrozoa tylko 7 występuje w wodach słodkich:

                                     

3.2. Parzydełkowce Cnidaria Rząd Anthomedusae

Rodzina Hydractiniidae L. Aggasiz, 1862

 • Clava multicornis Forskal, 1775

Rodzina Cordylophoridae von Lendenfeld, 1885

 • Cordylophora caspia Pallas, 1771 – gałęzatka

Rodzina Rathkeidae Russell, 1953

 • Rathkea octopunctata M. Sars, 1835 – bardzo rzadki w południowym Bałtyku

Rodzina Pandeidae Haeckel, 1879

 • Halitholus cirratus Hartlaub, 1913

Rodzina Corynidae Johnston, 1836

 • Sarsia tubulosa M. Sars, 1835 – sarsja – bardzo rzadki w południowym Bałtyku

Rodzina Tubulariidae Goldfuss, 1818

 • Ectopleura dumortieri Van Beneden, 1844 – bardzo rzadki w południowym Bałtyku
 • Hybocodon prolifer L. Agassiz, 1862 – bardzo rzadki w południowym Bałtyku

Rodzina Corymorphidae Allman, 1872

 • Corymorpha nutans M. Sars, 1935 – bardzo rzadki w południowym Bałtyku

Rodzina stułbiowate Hydridae Dana, 1846 – gatunki występujące w wodach słodkich i o różnym stopniu zasolenia

 • Hydra circumcincta P. Schultze, 1914 syn. Hydra stellata P. Schultze syn. Pelmatohydra braueri Bedot, 1912 – gatunek słodkowodny
 • Hydra oxycnida P. Schultze, 1914 – gatunek słodkowodny
 • Hydra viridissima Pallas, 1766 syn. Chlorohydra viridissima Pallas, 1766 – stułbia zielona
 • Hydra vulgaris Pallas, 1766 syn. Hydra attenuata Pallas, 1766 – stułbia pospolita – gatunek słodkowodny
 • Hydra oligactis Pallas, 1766 syn. Pelmatohydra oligactis Pallas, 1766 – stułbia szara płowa

Rodzina protostułbiowate Protohydridae Allman, 1888 – występuje w wodach słodkich i słonawych

 • Protohydra leuckarti Greef, 1859 – protostułbia beczułkowa


                                     

3.3. Parzydełkowce Cnidaria Podgromada Trachylinae

Rodzina Olindiidae Haeckel, 1879

 • Craspedacusta sowerbyi Lankester, 1880 – hederyka Rydera – słodkowodny gatunek meduzy
                                     

3.4. Parzydełkowce Cnidaria Krążkopławy Scyphozoa

W polskich wodach tylko dwa gatunki krążkopławów Scyphozoa:

Rodzina bełtwowate Cyaneidae

 • Cyanea capillata Linnaeus, 1758 – bełtwa włosiennik b. festonowa – gatunek przydenny, rzadko spotykany w wodach przybrzeżnych

Rodzina Ulmaridae

 • Aurelia aurita Linnaeus, 1758 – chełbia modra
                                     

3.5. Parzydełkowce Cnidaria Koralowce Anthozoa

Dwa gatunki koralowców Anthozoa z rzędu ukwiałów Actiniaria spotykane w głębokich wodach Bałtyku:

Rodzina Actinidae

 • Tealia felina Linnaeus, 1767 – ukwiał tęgoczułki

Rodzina Halcampidae

 • Halcampa duodecimcirrata M.Sars, 1835 – ukwiałek arkoński
                                     

4. Płazińce Platyhelminthes

Skrzelowce Monogenea

Większość gatunków to pasożyty zewnętrzne ryb. W Polsce stwierdzono około 120 gatunków skrzelowców Monogenea.

Przywry Trematoda

W Polsce stwierdzono ponad 320 gatunków dorosłych postaci przywr Trematoda oraz kolejnych kilkanaście gatunków cerkarii. Wszystkie gatunki są pasożytami często o skomplikowanym cyklu rozwojowym.

Tasiemce Cestoda

Na terenie Polski znaleziono dotąd ponad 270 gatunków tasiemców Cestoda. Postacie dorosłe są pasożytami kręgowców.

                                     

5. Wrotki Rotifera

Bdelloidea

W Polsce wykazano 85 gatunków wrotków z grupy Bdelloidea, ale jest to liczba znacznie zaniżona w porównaniu do liczby taksonów występujących w krajach ościennych.

Wrotki właściwe Monogononta

Wrotki Rotifera są w Polsce reprezentowane przez 554 gatunki.

                                     

6. Brzuchorzęski Gastrotricha

W polskich wodach śródlądowych stwierdzono około 120 gatunków brzuchorzęsków Gastrotricha. Cały czas są opisywane nowe taksony również z terenu Polski.

                                     

7. Kielichowate Entoprocta

W Polsce w jeziorach Konińskich i dolnej Odrze stwierdzono jeden z dwóch przedstawicieli słodkowodnych kielichowatych Entoprocta:

Rodzina Barentsiidae

 • Urnatella gracilis Leidy, 1851
                                     

8. Mszywioły Bryozoa

W polskich wodach słonych i słonawych stwierdzono występowanie 18 gatunków mszywiołów Bryozoa.

Gatunki słodkowodne: Rodzina Fredericellidae

 • Fredericella sultana Blumenbach, 1779

Rodzina Plumatellidae

 • Plumatella fruticosa Allman, 1844
 • Plumatella emarginata Allman, 1844
 • Plumatella repens Linnaeus, 1758
 • Plumatella casmiana Oka, 1907
 • Plumatella fungosa Pallas, 1768
 • Hyalinella punctata Hancock, 1850

Rodzina Pectinatellidae

 • Pectinatella magnifica Leidy, 1851

Rodzina Lophopodidae

 • Lophopus crystallinus Pallas, 1768

Rodzina Cristatellidae

 • Cristatella mucedo Cuvier, 1798 – mucedo

Rodzina Paludicellidae

 • Paludicella articulata Ehrenberg, 1831

Gatunki morskie:

Rodzina Electridae

 • Einhornia crustulenta Pallas, 1766, syn. Electra crustulenta Pallas, 1766, jako E. crustulenta var. baltica Borg, 1931) – siatecznik bałtycki

Rodzina Membraniporidae

 • Electra membranacea Linnaeus, 1767
 • Callopora aurita Hincks, 1877
 • Electra pilosa Linnaeus, 1768

Rodzina Alcyonidae

 • Alcyonidioides mytili Dalyell, 1848, syn. Alcyonidium mytili Dalyell, 1847

Rodzina Vesiculariidae

 • Bowerbankia caudata Hincks, 1877

Rodzina Victorellidae

 • Victorella pavida Saville Kant, 1870


                                     

9. Wstężnice Nemertea

Wstężnice Nemertea, nazywane również wstężniakami, są reprezentowane w polskiej faunie przez 4 gatunki:

Gromada Enopla

incertae sedis

 • Prostoma graecense Böhmig, 1892
 • Prostoma puteale Dugès, 1828 – syn. P. clepsinoides Dugès, 1828
 • Prostoma kolasai Gibson & Moore, 1976

Rodzina Acteonemertidae

 • Leptonemertes chalicophora Graff, 1879
                                     

10. Pierścienice Annelida

Do pierścienic Annelida należą między innymi popularne dżdżownice, wazonkowce, rureczniki i pijawki. Wiele gatunków z skąposzczetów występuje w wodach morskich. W Polsce stwierdzono ponad 300 gatunków z tej grupy.

                                     

11. Mięczaki Mollusca

Mięczaki Mollusca są bardzo silnie zróżnicowaną grupą zwierząt. W faunie światowej zaliczamy do nich między innymi kalmary, ośmiornice, chitony czy bruzdobrzuchy. W Polsce występują tylko przedstawiciele dwóch największych grup – ślimaków Gastropoda i małży Bivalvia. Liczba gatunków występujących w Polsce wynosi 282.

                                     

12. Niezmogowce Priapulida

Dwa gatunki niezmogowców Priapulida występują na dnie Bałtyku:

Rodzina niezmogowcowate Priapulidae

 • Halicryptus spinulosus von Siebold, 1800
 • Priapulus caudatus Lamarck, 1816
                                     

13. Nitnikowce Nematomorpha

Występowanie 11 gatunków nitnikowców Nematomorpha stwierdzono na obszarze Polski do 2008 roku:

Chordodea

Rodzina Chordodidae

 • Gordionus scaber Muller, 1927
 • Parachordodes gemmatus Villot, 1885
 • Gordionus dubiosus Heinze, 1937
 • Paragordionus rautheri Heinze, 1937
 • Gordionus wolterstorffii Camerano, 1888
 • Parachordodes tolosanus Dujardin, 1842
 • Gordionus strigatus Muller, 1927

Gordea

Rodzina drucieńcowate Gordiidae

 • Gordius albopunctatus Muller, 1927
 • Gordius aquaticus Linnaeus, 1758 – drucieniec wodny
 • Gordius germanicus Heinze, 1937
 • Gordius muelleri Heinze, 1933 – G. mulleri
                                     

14. Niesporczaki Tardigrada

Niesporczaki Tardigrada są pospolitą, ale mało znaną grupą zwierząt zdolnych do wytrzymywania ekstremalnych warunków środowiskowych. Potrafią przeżyć nawet w przestrzeni kosmicznej. Są grupą słabo zbadaną, co roku opisuje się wiele nowych gatunków również z terenu Polski. Do tej pory stwierdzono w Polsce około 100 gatunków.

                                     

15. Stawonogi Arthropoda

Skrzelonogi Branchiopoda

Zalicza się tu między innymi rozwielitki, przekopnice, solowce i zadychry. W Polsce stwierdzono występowanie ponad 110 taksonów skrzelonogów Branchiopoda.

Małżoraczki Ostracoda

Liczba gatunków małżoraczków Ostracoda stwierdzonych w Polsce wynosi ponad 160 taksonów.

Widłonogi Copepoda

Liczba gatunków widłonogów Copepoda stwierdzonych w Polsce wynosi około 190 taksonów. Niektóre z nich to gatunki pasożytnicze.

Wąsonogi Cirripedia

W Bałtyku jeden pospolity gatunek z grupy wąsonogów Cirripedia należący do gatunków inwazyjnych:

Rodzina pąklowate Balanidae Leach, 1806

 • Amphibalanus improvisus Darwin, 1854

Pająki Araneae

W Polsce odnotowano dotąd nieco ponad 800 gatunków pająków, z czego 11–20 to gatunki obce dla Europy.

Actinotrichida

Astigmata syn. Astigmatina Podrząd Mechowce Oribatida Podrząd Prostigmata

Skrytoszczękie Entognatha

Skrytoszczękie Entognatha są reprezentowane w Polsce przez 547 gatunków.

Pierwogonki Protura

W Polsce stwierdzono dotychczas 69 gatunków z 4 rodzin, przy czym szacuje się, że jest to około 60-70% krajowych gatunków

Owady Insecta

Liczbę gatunków owadów występujących w Polsce na podstawie opublikowanych danych można szacować na około 28–30 tysięcy.

Wije Myriapoda

Do 2008 roku zarejestrowano w Polsce występowanie 147 gatunków wijów Myriapoda.                                     

15.1. Stawonogi Arthropoda Skorupiaki Crustacea

Do skorupiaków zalicza się powszechnie znane rozwielitki dafnie, małżoraczki, oczliki, kiełże, stonogi, krewetki, raki i kraby. Mniej znanymi choć zasługującymi na szczególną uwagę są choćby przekopnice przekopnica właściwa Triops cancriformis nie zmieniła się od triasu czyli 220 mln lat, pasożytujące na rybach splewki czy osiadłe pąkle. Do 2008 roku zarejestrowano w Polsce występowanie około 500 gatunków według innych źródeł do początku XXI w. stwierdzono 792 gatunki, z czego 17 obcych skorupiaków, w tym:

                                     

15.2. Stawonogi Arthropoda Skrzelonogi Branchiopoda

Zalicza się tu między innymi rozwielitki, przekopnice, solowce i zadychry. W Polsce stwierdzono występowanie ponad 110 taksonów skrzelonogów Branchiopoda.

                                     

15.3. Stawonogi Arthropoda Małżoraczki Ostracoda

Liczba gatunków małżoraczków Ostracoda stwierdzonych w Polsce wynosi ponad 160 taksonów.

                                     

15.4. Stawonogi Arthropoda Widłonogi Copepoda

Liczba gatunków widłonogów Copepoda stwierdzonych w Polsce wynosi około 190 taksonów. Niektóre z nich to gatunki pasożytnicze.

                                     

15.5. Stawonogi Arthropoda Tarczenice Branchiura

Tarczenice Branchiura są zewnętrznymi pasożytami ryb. W Polsce występują trzy gatunki z tej grupy z czego pospolity jest tylko A. foliaceus:

Rodzina splewkowate Argulidae Leach, 1819

 • Argulus foliaceus Linnaeus, 1758 – splewka karpiowa
 • Argulus japonicus Thiele, 1900
 • Argulus coregoni Thorell, 1865
                                     

15.6. Stawonogi Arthropoda Wąsonogi Cirripedia

W Bałtyku jeden pospolity gatunek z grupy wąsonogów Cirripedia należący do gatunków inwazyjnych:

Rodzina pąklowate Balanidae Leach, 1806

 • Amphibalanus improvisus Darwin, 1854
                                     

15.7. Stawonogi Arthropoda Wrzęchy Pentastomida

Wrzęchy Pentastomida są pasożytami wewnętrznymi ssaków. Jeden gatunek został wykazany w północnej części kraju:

Rodzina Linguatulidae Haldeman, 1851

 • Linguatula serrata Frölich, 1789
                                     

15.8. Stawonogi Arthropoda Pancerzowce Malacostraca

Pancerzowce Malacostraca to bardzo znana grupa skorupiaków o bardzo dużym znaczeniu. Należą do nich kiełże, ośliczki, krewetki, raki czy kraby. Pospolite są również i powszechnie znane przynajmniej z wyglądu występujące na lądzie prosionki czy stonogi. W Polsce stwierdzono około 120 gatunków tych zwierząt.

                                     

15.9. Stawonogi Arthropoda Pajęczaki Arachnida

Do pajęczaków należą stawonogi z czterema parami odnóży krocznych. W Polsce występują liczne gatunki pająków i roztoczy, a także mniej znane grupy jak zaleszczotki i kosarze. Oprócz nich na dnie Bałtyku stwierdzono występowanie dwóch gatunków kikutnic.

                                     

15.10. Stawonogi Arthropoda Pająki Araneae

W Polsce odnotowano dotąd nieco ponad 800 gatunków pająków, z czego 11–20 to gatunki obce dla Europy.

                                     

15.11. Stawonogi Arthropoda Actinotrichida

Astigmata syn. Astigmatina Podrząd Mechowce Oribatida Podrząd Prostigmata
                                     

15.12. Stawonogi Arthropoda Anactinotrichida

Rząd Kleszcze Ixodida
 • kleszcz pospolity Ixodes ricinus
 • szpeciel Eriophyes sp.
 • pionówka Piona sp.
 • glonówka Hydrachna sp.
 • lądzień czerwonatka Trombidium holosericeum
 • kurzawnik Dermatophagoides sp.
Rząd Żukowce Mesostigmata Podrząd Microgyniina Rodzina Microgyniidae
 • Microsejus
Podrząd Sejina Rodzina Sejidae
 • Sejus
Podrząd Gamasina Rodzina Epicriidae
 • Epicrius
Rodzina Zerconidae
 • Prozercon
 • Parazercon
 • Zercon
 • Polonozercon
Rodzina Parasitidae
 • Vulgarogamasus
 • Holoparasitus
 • Parasitus
 • Porrhostaspis
 • Pergamasus
 • Parasitellus
 • Leptogamasus
 • Paragamasus
Rodzina Macrochelidae
 • Geholaspis
 • Neopodocinum
 • Macrocheles
Rodzina Eviphididae
 • Eviphis
Rodzina Ascidae
 • Asca
 • Arctoseius
 • Lasioseius
 • Proctolaelaps
 • Cheiroseius
 • Gamasellodes
 • Platyseius
Rodzina Laelapidae
 • Androlaelaps
 • Hirstionyssus
 • Ololaelaps
 • Hypoaspis
 • Haemogamus
 • Laelaps
 • Haemogamasus
 • Hyperlaelaps
 • Eulaelaps
Rodzina Veidaiaiidae
 • Veigaia
Rodzina Rhodocaridae
 • Gamasellus
 • Cyrtolaelaps
Rodzina Pachylaelapidae
 • Pachylaelaps
Rodzina Digimasellidae
 • Dendrolaelaps
Rodzina Ameroseiidae
 • Ameroseius
Rodzina Phytoseiidae
 • Amblyseius
Rodzina Macrochelidae
 • Geholaspis
Rodzina Rhodacaridae
 • Rhodacarus
Podrząd Uropodina Rodzina Trachytidae
 • Trachytes
Rodzina Polyaspidae
 • Polyaspis
 • Polyaspinus
Rodzina Trematuridae
 • Trichouropoda
Rodzina Urodinychidae
 • Dinychus
 • Urobowella
 • Urodiaspis
Rodzina Trachyuropopidae
 • Trachyuropoda
Rodzina Uropodidae
 • Uropoda

lista niekompletna

                                     

15.13. Stawonogi Arthropoda Kosarze Opiliones

Pospolita grupa drapieżnych pajęczaków występująca głównie w środowiskach leśnych, ale szereg gatunków jest synantropami spotykanymi również w domach mieszkalnych. W Polsce stwierdzono 36 gatunków kosarzy Opiliones:

Rodzina Sironidae

 • Siro carpathicus Rafalski, 1956

Rodzina podłazowate Trogulidae

 • Trogulus nepaeformis Scopoli, 1763
 • Trogulus tricarinatus Linnaeus, 1758 – podłaz deskowaty

Rodzina Nemastomatidae

 • Paranemastoma kochi Nowicki, 1870
 • Nematostoma lugubre O. F. Muller, 1776
 • Mitostoma chrysomelas Hermann, 1804
 • Nematostoma triste C. L. Koch, 1835
 • Paranemastoma quadripunctatum Perty, 1833

Rodzina skubunowate Ischyropsalididae

 • Ischyropsalis hellwigi Panzer, 1794 – skubun kleszczownik
 • Ischyropsalis manicata Koch, 1869

Rodzina kosarzowate Phalangiidae

 • Lacinus dentiger C. L. Koch, 1848
 • Oligolophus hanseni Kraepelin, 1896
 • Phalangium opilio Linnaeus, 1835) – kosarz pospolity
 • Platybunus bucephalus C. L. Koch, 1938
 • Nelima semproni Szalay, 1951
 • Leiobunum tisciae Avram, 1968
 • Lophopilio palpinalis Herbst, 1799
 • Oligolophus tridens C. L. Koch, 1836
 • Astrobunus laevipes Canestrini, 1872
 • Nelima gothica Lohmander, 1945
 • Gyas titanus Simon, 1879
 • Lacinus horridus Panzer, 1794
 • Leiobunum rotundum Latreille, 1798
 • Mitopus morio Fabricius, 1779
 • Lacinus ephippiatus C. L. Koch, 1835
 • Opilio dinaricus Silhavy, 1938
 • Egaenus convexus C. L. Koch, 1835
 • Leiobunum limbatum L. Koch, 1861
 • Leiobunum blackwalli Meade, 1861
 • Platybunus pallidus Silhavy, 1938
 • Paroligophus agrestis Meade, 1758
 • Opilio canestrinii Thorell, 1876
 • Opilio parietinus De Geer, 1839 – kosarz ścienny
 • Opilio saxatilis C. L. Koch, 1855
 • Rilaena triangularis Herbst, 1799
 • Leiobunum rupestre Herbst, 1799
                                     

15.14. Stawonogi Arthropoda Zaleszczotki Pseudoscorpionida

W Polsce stwierdzono występowanie 37 gatunków zaleszczotków Pseudoscorpionida:

Rodzina Chthoniidae

 • Chthonius fuscimanus Simon, 1900
 • Chthonius tetrachelatus Preyssler, 1790
 • Chthonius tenius L. Koch, 1873
 • Mundochthonius carpaticus Rafalski, 1948
 • Chthonius ischnocheles Hermann, 1804
 • Chthonius heterodactylus Tomosvary, 1882

Rodzina Neobisiidae

 • Microbisium brevifemoratum Ellingsen, 1903
 • Neobisium carpaticum Beier, 1935
 • Neobisium brevidigitatum Beier, 1928
 • Neobisium fuscimanum C. L. Koch, 1843 – również jako podgatunek N. fuscimanum ponticum Beier, 1963
 • Neobisium simoni L. Koch, 1873
 • Neobisium sylvaticum C. L. Koch, 1835
 • Neobisium erythrodactylum L. Koch, 1873
 • Neobisium carcinoides Hermann, 1804 syn. N. muscorum Leach, 1817)
 • Neobisium polonicum Rafalski, 1935
 • Microbisium suecicum Lohmander, 1945
 • Rhoncus transsilvanicus Beier, 1928

Rodzina Larcidae

 • Larca lata H. J. Hansen, 1884

Rodzina Cheiridiidae

 • Apocheiridium ferum E. Simon, 1879
 • Cheiridium museorum Leach, 1817

Rodzina Chernetidae

 • Anthrenocernes stellae Lohmander, 1939
 • Pselaphochernes scorpioides Hermann, 1804
 • Chernes beieri Harvey, 1990
 • Chernes nigrimanus Ellingsen, 1897
 • Allochernes wideri C. L. Koch, 1843
 • Dinocheirus panzeri C.L. Koch, 1837 – syn. Chernes rufeolus E. Simon, 1879)
 • Lamprochernes nodosus Schrank, 1803
 • Lamprochernes chyzeri Tomosvary, 1882
 • Chernes similis Beier, 1932
 • Chernes hahni L. Koch, 1873
 • Chernes cimicoides Fabricius, 1793
 • Allochernes dubius Cambridfe, 1892
 • Dendrochernes cyrneus L. Koch, 1873
 • Allochernes peregrinus Lohmander, 1939)

Rodzina zaleszczotkowate Cheliferidae

 • Mesochelifer ressli Mahnert, 1981
 • Dactylochelifer latreillei Leach, 1817
 • Chelifer cancroides Linnaeus, 1761 – zaleszczotek książkowy
                                     

15.15. Stawonogi Arthropoda Skrytoszczękie Entognatha

Skrytoszczękie Entognatha są reprezentowane w Polsce przez 547 gatunków.

                                     

15.16. Stawonogi Arthropoda Widłogonki Diplura

W Polsce stwierdzono 10 gatunków; wszystkie z rodziny widłogonkowatych Campodeidae:

 • Campodea staphylinus – widłogonka pospolita
 • Campodea silvestrii
 • Campodea apula
 • Campodea franzi
 • Campodea wygodzinskyi
 • Campodea plusiochaeta
 • Campodea suenssoni
 • Campodea fragilis – widłogonka krucha
 • Campodea augens
 • Campodea chionea
                                     

15.17. Stawonogi Arthropoda Pierwogonki Protura

W Polsce stwierdzono dotychczas 69 gatunków z 4 rodzin, przy czym szacuje się, że jest to około 60-70% krajowych gatunków

                                     

15.18. Stawonogi Arthropoda Owady Insecta

Liczbę gatunków owadów występujących w Polsce na podstawie opublikowanych danych można szacować na około 28–30 tysięcy.

                                     

15.19. Stawonogi Arthropoda Wije Myriapoda

Do 2008 roku zarejestrowano w Polsce występowanie 147 gatunków wijów Myriapoda.

                                     

16. Szczecioszczękie Chaetognatha

W wodach Bałtyku stwierdzono 2 gatunki szczecioszczękich Chaetognatha:

Rodzina strzałkowate Sagittidae

 • Parasagitta elegans Verrill, 1873 – w Bałtyku endemiczny podgatunek P. elegans baltica Ritter-Záhony, 1911.
 • Sagitta setosa J.Müller, 1847 – tylko okresowo w Bałtyku, po wlewach wód z Morza Północnego.
                                     

17. Szkarłupnie Echinodermata

W wodach Bałtyku stwierdzono 2 gatunki szkarłupni Echinodermata:

Rozgwiazdy Asteroidea

Rodzina Asteriidae

 • Asterias rubens Linnaeus, 1758 – rozgwiazda czerwona – sporadycznie w Basenie Arkońskim, wyjątkowo w basenie Bornholmskim

Wężowidła Ophiuroidea

Rodzina Ophiolepididae

 • Ophiura albida Forbes, 1841 – wężowidło białe – rzadko pojawia się w Basenie Arkońskim, możliwe występowanie również wężowideł z rodzaju Amphiura sp. A. filiformis i A. chiajei z rodziny Amphiuridae pospolitych w Cieśninach Duńskich.
                                     

18. Strunowce Chordata

Osłonice Tunicata

W wodach Bałtyku występują 4 gatunki osłonic Tunicata:

Ogonice Appenidicularia

Rodzina Fritillariidae Lohmann, 1915

 • Fritillaria borealis Lohmann, 1896

Rodzina Oikopleuridae Lohmann, 1915

 • Oikopleura dioica Fol, 1872

Żachwy Ascidiacea

Rodzina Styelidae Sluiter, 1895

 • Styela coriacea Alder & Hancock, 1848
 • Dendrodoa grossularia Van Beneden, 1846

Ssaki Mammalia

Liczba gatunków ssaków stwierdzonych w stanie dzikim na terenie Polski w czasach historycznych wynosi 114, lub uwzględniając sobola 115.

                                     

18.1. Strunowce Chordata Osłonice Tunicata

W wodach Bałtyku występują 4 gatunki osłonic Tunicata:

                                     

18.2. Strunowce Chordata Ogonice Appenidicularia

Rodzina Fritillariidae Lohmann, 1915

 • Fritillaria borealis Lohmann, 1896

Rodzina Oikopleuridae Lohmann, 1915

 • Oikopleura dioica Fol, 1872
                                     

18.3. Strunowce Chordata Żachwy Ascidiacea

Rodzina Styelidae Sluiter, 1895

 • Styela coriacea Alder & Hancock, 1848
 • Dendrodoa grossularia Van Beneden, 1846
                                     

18.4. Strunowce Chordata Ryby Pisces

W Polsce występuje ponad 160 gatunków zaliczanych do ryb w tym minogów. Większość z nich stanowią ryby kostnoszkieletowe Osteichthyes. W Morzu Bałtyckim występują gatunki morskie, a także gatunki dwuśrodowiskowe dorastające w środowisku morskim i wędrujące w górę rzek w celu odbycia tarła wyjątkiem jest węgorz dojrzewający w wodach słodkich i wędrujący na tarło do Morza Sargassowego. Wiele gatunków morskich pojawia się w Bałtyku sporadycznie.

Znaczny udział w ichtiofaunie Polski mają gatunki celowo lub przypadkowo wprowadzone do polskich wód około 40 gatunków.

                                     

18.5. Strunowce Chordata Płazy Amphibia

Liczba gatunków płazów występujących w Polsce wynosi 18.

 • traszka karpacka Lissotriton montandoni
 • traszka górska Ichthyosaura alpestris
 • salamandra plamista salamandra
 • salamandrowate Salamandridae
 • traszka grzebieniasta Triturus cristatus
 • płazy ogoniaste Caudata
 • traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris
 • płazy bezogonowe Anura
 • kumak nizinny bombina
 • kumak górski Bombina variegata
 • kumakowate Bombinatoridae
 • grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus
 • grzebiuszkowate Pelobatidae
 • ropuchowate Bufonidae
 • ropucha zielona Bufotes viridis
 • ropucha szara bufo
 • ropucha paskówka Epidalea calamita
 • rzekotka wschodnia Hyla orientalis
 • rzekotkowate Hylidae
 • rzekotka drzewna Hyla arborea
 • żaba wodna Pelophylax esculentus
 • żaba bałkańska Pelophylax kurtmuelleri
 • żabowate Ranidae
 • żaba moczarowa Rana arvalis
 • żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae
 • żaba trawna Rana temporaria
 • żaba dalmatyńska Rana dalmatina
 • żaba śmieszka Pelophylax ridibundus
                                     

18.6. Strunowce Chordata Gady Reptilia

Liczba gatunków gadów występujących w Polsce wynosi 15 11 rodzimych i 4 introdukowane.

 • żółwie błotne Emydidae
 • żółw ozdobny Trachemys scripta
 • żółw błotny Emys orbicularis
 • żółwie Testudines
 • jaszczurka zwinka Lacerta agilis
 • jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara
 • jaszczurka zielona Lacerta viridis
 • łuskonośne Squamata
 • jaszczurki właściwe Lacertidae
 • jaszczurka murowa Podarcis muralis
 • padalcowate Anguidae
 • padalec zwyczajny Anguis fragilis
 • padalec kolchidzki
 • zaskroniec rybołów Natrix tesselata
 • połozowate Colubridae
 • zaskroniec zwyczajny natrix
 • wąż Eskulapa Zamenis longissimus
 • gniewosz plamisty Coronella austriaca
 • żmija zygzakowata Vipera berus
 • żmijowate Viperidae
                                     

18.7. Strunowce Chordata Ptaki Aves

Liczba gatunków ptaków Aves stwierdzonych w Polsce i wpisanych na listę awifauny tego kraju wynosiła 31 grudnia 2012 450 według podziału przyjętego przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, która zajmuje się weryfikacją obserwacji. Są to ptaki, które według klasyfikacji AERC zostały zaliczone do kategorii A, B i C pojaw naturalny lub wtórnie naturalny.

                                     

18.8. Strunowce Chordata Ssaki Mammalia

Liczba gatunków ssaków stwierdzonych w stanie dzikim na terenie Polski w czasach historycznych wynosi 114, lub uwzględniając sobola 115.