Poprzednia

ⓘ Lech Antonowicz
Lech Antonowicz
                                     

ⓘ Lech Antonowicz

Lech Antonowicz – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

                                     

1. Życiorys

W 1947 został abiturientem Liceum Ogólnokształcącego w Krynicy-Zdroju, po czym udał się na studia do Warszawy. W latach 1947–1951 studiował na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym w Akademii Nauk Politycznych. Na tejże uczelni w 1955 otrzymał stopień doktora nauk prawnych, zaś w 1963 uzyskał habilitację w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 1976 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a 10 lipca 1990 tytuł profesora zwyczajnego. Jego zainteresowania naukowe, dotyczą głównie zagadnienia państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego.

W 2011 został uczczony w KUL publikacją: Ius et mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi, red. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Maria R. Pałubska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 ​ISBN 978-83-7702-306-8 ​, ss. 522.

                                     

2. Pełnione funkcje

 • Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN 1981–1983 i 1991–1993
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS 1984–1990
 • Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa Publicznego 1981–1984
 • Kurator Katedry Prawa Międzynarodowego UMCS 1998–2006
 • Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego UMCS 1965–1998
 • Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim do 2010
 • Pracownik naukowy UMCS od 1960
 • Doradca delegacji polskiej na sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ
 • Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 2000
 • Zastępca szefa Polskiej Misji do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei
                                     

3.1. Wybrane publikacje Książki

 • Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym, Warszawa 1974
 • Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1998 i kolejne wydania
 • Państwa i terytoria. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 1988
 • Likwidacja kolonializmu ze stanowiska prawa międzynarodowego, Warszawa 1964
                                     

3.2. Wybrane publikacje Artykuły

 • Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ze stanowiska prawa międzynarodowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 1997
 • Ochrona godności człowieka w prawie międzynarodowym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", 1990
 • Samostanowienie narodów jako zasada prawa międzynarodowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 1996
 • Kompetencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie umów międzynarodowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 1994
 • Status prawnomiędzynarodowy Rzeczpospolitej Ludowej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2000
 • Zagadnienia podmiotowości prawa międzynarodowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 1998
 • Narodziny drugiej Rzeczypospolitej ze stanowiska prawa międzynarodowego, "Przegląd Sejmowy" 1998
 • Tożsamość państwa polskiego w prawie międzynarodowym, "Państwo i Prawo" 1993/10
 • Rozpad ZSRR ze stanowiska prawa międzynarodowego, "Państwo i Prawo" 1992/9