Poprzednia

ⓘ Safety Integrity Level
                                     

ⓘ Safety Integrity Level

SIL – poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, jest miarą bezpieczeństwa, urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz mechanicznych, przy czym może się również odnosić do oprogramowania. Poziom SIL określany jest miarą liczby zadziałań do wystąpienia usterki/błędu definiowaną poprzez THR.

Występują dwa różne podziały poziomów SIL: dla pracy na żądanie oraz dla pracy ciągłej.

Norma IEC 61508-1 polski odpowiednik PN-EN 61508-1 definiuje następujące poziomy SIL:

Praca ciągła:

Praca na żądanie:

Poziomy SIL wykorzystywane są przy projektowaniu urządzeń, które muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa. Normy odnoszące się do poszczególnych dziedzin sterowanie ruchem kolejowym, sterowanie procesami produkcji określają gdzie i jaki poziom powinien zostać przyjęty, np. systemy sterowania ruchem kolejowym, których parametry niezawodnościowe zostały określone w normie EN50129, powinny spełniać SIL 4.