Poprzednia

ⓘ Kategoria:Nowomęczennicy rosyjscy
                                               

Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Moskwie (Otradnoje)

Cerkiew Narodzenia Matki Bożej – prawosławna cerkiew w Moskwie, w jurysdykcji eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Cerkiew położona jest na terenie dawnej wsi należącej do rodu bojarskiego Wiejlaminowów i noszącej ukształtowaną od niego nazwę Wieljaminowo. Gdy w 1653 dobra te stały się własnością patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Nikona a później jego następców, przybrały nazwę Władykino, od słowa władyka oznaczającego w języku cerkiewnosłowiańskim m.in. prawosławnego biskupa. Pierwszą cerkiew Narodzenia Matki Bożej na miejscu istniejącej obecnie świątyni ...

                                               

Cerkiew św. Jerzego w Moskwie (Basmannyj)

Cerkiew św. Jerzego – prawosławna parafialna cerkiew w Moskwie, w dekanacie Objawienia Pańskiego eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

                                               

Cerkiew św. Serafina z Sarowa w Pekinie

Cerkiew św. Serafina z Sarowa – cerkiew prawosławna w Pekinie, wzniesiona przez rosyjską misję prawosławną w Chinach. W momencie budowy cerkiew była położona poza granicami administracyjnymi miasta, na cmentarzu prawosławnym założonym przez misję. Została zbudowana w 1905. Była budowlą trójdzielną, pozbawioną dzwonnicy. Podobnie jak cerkiew Świętych Nowomęczenników Chińskich w Pekinie łączyła w swojej architekturze elementy tradycyjnie rosyjskie z tymi nawiązującymi do sztuki chińskiej. Wyraźnie trójdzielna, posiadała trzy niewielkie hełmy zwieńczone cebulastymi kopułkami w środku dachu na ...

                                               

Rosyjska misja prawosławna w Chinach

Rosyjska misja prawosławna w Chinach – misja prowadzona przez Rosyjski Kościół Prawosławny w okresie między 1727 a 1955. Jej zadaniem było nawracanie ludności chińskiej na prawosławie, zapewnianie opieki duszpasterskiej Rosjanom żyjących na stale lub czasowo w Chinach, organizacja rosyjskojęzycznych placówek edukacyjnych, a pośrednio również wzmacnianie wpływów rosyjskich w tym kraju. W swojej działalności misja rywalizowała z podobnymi organizacjami prowadzonych przez Kościół łaciński oraz Kościoły protestanckie.

                                               

Eparchia wschodnioamerykańska i nowojorska

Eparchia wschodnioamerykańska i nowojorska – jedna z ośmiu eparchii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji. Jej siedzibą jest Nowy Jork, zaś funkcje katedry pełni sobór Ikony Matki Bożej "Znak” w Nowym Jorku. Obecnym biskupem ordynariuszem jest zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji, metropolita wschodnioamerykański i nowojorski Hilarion. Parafie lub placówki misyjne eparchii znajdują się na terytorium stanów Connecticut, Dystryktu Kolumbii, Floryda, Georgia, Karoliny Północnej, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Nowy Jork, Pensylwanii ...

                                               

Parafia św. Mikołaja w Saint-Louis

Parafia św. Mikołaja – prawosławna parafia w Saint-Louis, w eparchii chersoneskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Parafia postała w 1935 r. W latach 1999–2014 należała do Zachodnioeuropejskiego Egzarchatu Parafii Rosyjskich Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, następnie przeszła pod jurysdykcję Patriarchatu Moskiewskiego. Parafia jest blisko związana ze stowarzyszeniem rosyjsko-szwajcarskim z siedzibą w Bazylei, gdzie początkowo również mieściła się jej siedziba. Większość parafian jest narodowości rosyjskiej, w mniejszości należą do niej Ukraińcy, Mołdawianie, Niemcy, Francuzi oraz ...

                                               

Eparchia brytyjska i irlandzka

Eparchia brytyjska i irlandzka – historyczna eparchia Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji, z siedzibą w Londynie. Jej ostatnim ordynariuszem był biskup richmondzki i zachodnioeuropejski Ireneusz, zaś funkcję katedry pełnił sobór Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy i Świętych Carskich Męczenników w Londynie. W 2019 r. Rosyjski Kościół Prawosławny poza granicami Rosji zdecydował o połączeniu eparchii brytyjskiej i irlandzkiej z eparchią genewską i zachodnioeuropejską, tworząc jedną administraturę z katedrą w Londynie.

                                               

Cerkiew św. Mikołaja w Moskwie (Marosiejka)

Cerkiew św. Mikołaja – prawosławna cerkiew w Moskwie, w rejonie Basmannym, w Białym Grodzie, w dekanacie Objawienia Pańskiego eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

                                               

Elżbieta (Żegałowa)

Elżbieta, imię świeckie Tatjana Wiktorowna Żegałowa – rosyjska mniszka prawosławna, przełożona stauropigialnego monasteru Trójcy Świętej Stefana Machryskiego.

                                               

Cerkiew Ikony Matki Bożej "Znak” w Moskwie (Mieszczanskij)

Cerkiew Ikony Matki Bożej "Znak” – prawosławna cerkiew w Moskwie, w dekanacie Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

                                               

Arsenia

Arsenia Siebriakowa 1833–1905 – rosyjska mniszka i święta prawosławna Arsenia Dobronrawowa 1879–1939 – rosyjska mniszka prawosławna, święta nowomęczennica

                                               

Warwara Jakowlewa

Warwara Jakowlewa 1884–1941 – rosyjska komunistka, ludowy komisarz finansów RFSRR, rozstrzelana przez NKWD Warwara Jakowlewa zm. 18 czerwca 1918 – rosyjska zakonnica prawosławna, zamordowana przez Czeka w Ałapajewsku, nowomęczennica