Poprzednia

ⓘ Kategoria:Biogeografia Polski
                                               

Szata roślinna Polski

Szata roślinna Polski – wszelkie zbiorowiska roślinne oraz gatunki roślin występujące na terenie Polski współcześnie oraz w przeszłości. Szata roślinna jest układem dynamicznym, zależnym od przekształceń środowiska. Od wielu wieków i współcześnie czynnikiem determinującym przeobrażenia szaty roślinnej i decydującym o jej wyglądzie jest działalność człowieka. W efekcie, mimo iż w podziale strefowym układów roślinności ziemie polskie znajdują się niemal w całości w strefie lasów zrzucających liście na zimę, tylko niewielka część Polski pokryta jest przez tego rodzaju zbiorowiska.

                                               

AtPol

AtPol – siatka geometrycznych pól podstawowych o kształcie kwadratów pozwalająca na przedstawienie za pomocą metody kartogramu rozmieszczenia zjawisk w granicach Polski. W praktyce stosowana głównie przez geobotaników do gromadzenia danych i prezentacji rozmieszczenia roślin. Metoda wykorzystana została m.in. w "Atlasie rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce". Siatka została opracowana i jest udostępniana przez Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kartogram stanowi siatkę pól podstawowych o rozmiarach 10×10 km, które zebrane są w większe kwadraty o rozmiarach 100 ...

                                               

Bdelloidea Polski

Rodzina Habrotrochidae Habrotrocha elegans Milne, 1886 Habrotrocha constricta Dujardin, 1841 Habrotrocha bidens Gosse, 1851 Habrotrocha reclusa Milne, 1889 Habrotrocha rosa Donner, 1949 Habrotrocha aspera Bryce, 1892 Habrotrocha microcephala Murray, 1906 Habrotrocha callosa Wulfert, 1942 Habrotrocha crenata Murray, 1905 Habrotrocha tridens Milne, 1886 Habrotrocha roeperi Milne, 1889 Habrotrocha flava Bryce, 1915 Habrotrocha collaris Ehrenberg, 1832 Habrotrocha milnei Bryce, 1922 Habrotrocha pusilla Bryce, 1893 Habrotrocha annulata Murray, 1905 Habrotrocha thienemanni Hauer, 1924 Habrotroch ...

                                               

Błonkoskrzydłe Polski

Liczba gatunków błonkoskrzydłych występujących w Polsce szacowana jest na znacznie ponad 8000. Do 2004 roku zarejestrowano blisko 6000 gatunków, jednak ta liczba może być znacznie większa. Lista nie jest kompletna

                                               

Brzuchorzęski Polski

Rodzina Chaetonotidae Chaetonotus spinulosus Stokes, 1887 Lepidodermella squamata Dujardin, 1841 Aspidophorus squamulosus Roszczak, 1935 Lepidodermella zelinkai Konsuloff, 1914 Polymerurus serraticaudus Voigt, 1901 Chaetonotus uncinus Voigt, 1902 Chaetonotus microchaetus Preobrazenskaja, 1926 Chaetonotus linguaeformis Voigt, 1902 Lepidodermella minor Remane, 1936 Chaetonotus alni Nesteruk, 1991 Chaetonotus schultzei Mecnikow, 1865 Heterolepidoderma ocellatum Mecnikow, 1865 Chaetonotus chuni Voigt, 1901 Chaetonotus quintospinosus Greuter, 1917 Chaetonotus peresetosus Zelinka, 1889 Aspidopho ...

                                               

Chruściki Polski

Chruściki Polski – liczba gatunków chruścików występujących w Polsce nie jest łatwa do określenia. Potwierdzono występowanie blisko 280 gatunków w tym wliczając podgatunki, lecz szacunkowo może występować ich około 300. Kłopoty z precyzyjnym określeniem wynikają z kilku powodów. W ostatnich latach dzięki intensywniejszym badaniom w różnych regionach Polski wykazano obecność kilku nowych dla Polski gatunków. Niektóre starsze informacje są wątpliwe, to znaczy są uzasadnione wątpliwości, czy chruściki te zostały prawidłowo oznaczone do gatunku. Są to stare dane, materiały się nie zachowały, w ...