Poprzednia

ⓘ DDP (spedycja)
                                     

ⓘ DDP (spedycja)

DDP – skrót ang. określenia Delivered Duty Paid, które tłumaczy się dosłownie "dostarczone, cło opłacone ", oznacza formułę dostawy towaru, w której organizację i koszty załadunku, transportu do nabywcy, ubezpieczenia oraz ewentualnych opłat celnych bierze na siebie sprzedający wraz z ryzykiem związanym z utratą lub uszkodzeniem towaru, który stawiany jest do dyspozycji kupującego pod ustalonym przez niego adresem dostawy. Po stronie nabywcy pozostaje natomiast obowiązek rozładunku zakupionego towaru.

Formuła ta różni się od DDU Delivered Duty Unpaid to a named place of destination odpowiedzialnością i odpłatnością za formalności celne, które w przypadku DDU ponosi nabywca. Przy dostawach wewnątrz jednego obszaru celnego obie formuły są równoważne.