Poprzednia

ⓘ DDU
                                     

ⓘ DDU

DDU – skrót ang. określenia Delivered Duty Unpaid, które tłumaczy się dosłownie "dostarczone, cło nieopłacone ", oznacza formułę dostawy towaru, w której organizację i koszty załadunku, transportu do nabywcy, ubezpieczenia bierze na siebie sprzedający wraz z ryzykiem związanym z utratą lub uszkodzeniem towaru, który stawiany jest do dyspozycji kupującego pod ustalonym przez niego adresem dostawy. Po stronie nabywcy pozostaje załatwienie i poniesienie ewentualnego cła i opłat granicznych oraz obowiązek rozładunku zakupionego towaru.

Formuła ta różni się od DDP Delivered Duty Paid to a named place of destination odpowiedzialnością i odpłatnością za formalności celne, które w przypadku DDP ponosi sprzedawca. Przy dostawach wewnątrz jednego obszaru celnego obie formuły są równoważne.