Poprzednia

ⓘ Geografia Lesotho
Geografia Lesotho
                                     

ⓘ Geografia Lesotho

Geografia Lesotho – dziedzina nauki zajmująca się badaniem Lesotho pod względem geograficznym.

Lesotho jest niewielkim państwem leżącym w Afryce Południowej, będącym enklawą we wschodniej części Republiki Południowej Afryki. Z uwagi na górzysty krajobraz nazywane jest niekiedy "Szwajcarią Południowej Afryki”, "dachem Afryki” lub "podniebnym królestwem”.

                                     

1. Powierzchnia i granice

Lesotho jest enklawą we wschodniej części Republiki Południowej Afryki. Graniczy z następującymi prowincjami RPA: od wschodu z KwaZulu-Natal, od zachodu i północy z Wolnym Państwem i od południa Prowincją Przylądkową Wschodnią. Łączna długość granicy wynosi 909 km. Lesotho zajmuje powierzchnię 30 355 km².

                                     

2. Ukształtowanie terenu

Prawie 80% powierzchni Lesotho pokrywają tereny górzyste 2100–3400 m n.p.m. poprzecinane głębokimi dolinami. Doliny charakteryzują się dużą głębokością, a wiele skalnych ścian jest stromych. Niektóre skalne ściany osiągają 1000 metrów. Od południowego wschodu Lesotho opasają Góry Smocze, a od zachodu pasmo Maloti z najwyższym szczytem kraju, a zarazem najwyższym szczytem w południowej Afryce – Thabana Ntlenyana 3482 m n.p.m. Góry zbudowane są z bazaltów pochodzących z triasu. Teren obniża się stopniowo w kierunku zachodnim, przechodząc w płaskowyż 2700–3200 m n.p.m. Z płaskowyżu wypływają dwie największe rzeki Afryki południowej – Oranje i Tugela.

Najniższy punkt Lesotho znajduje się na wysokości 1380 m n.p.m., co czyni go najwyżej położonym takim punktem na świecie.

Z uwagi na górzysty krajobraz – średnia wysokość n.p.m. to 2161 m – Lesotho nazywane jest niekiedy "Szwajcarią Południowej Afryki”, "dachem Afryki” lub "podniebnym królestwem”. Lesotho jest jedynym krajem na świecie położonym w całości na wysokości powyżej 1000 m n.p.m.

                                     

3. Klimat

Lesotho ma klimat zwrotnikowy wilgotny z cechami klimatu wysokogórskiego z powodu wyniesienia.

Zimy są z reguły zimne i suche. Występują wówczas częste przymrozki. W górach, ale też na niższych obszarach, pojawiają się opady śniegu. W najwyższych partiach gór śnieg utrzymuje się przez całą zimę, a temperatura może spadać do –18 °C, a nawet –21 °C.

Lata są gorące i wilgotne – występujące wtedy opady stanowią 85% całkowitych opadów rocznych. Największe opady występują w okresie od października do kwietnia, przy czym od grudnia do lutego większość kraju odnotowuje opady powyżej 100 mm miesięcznie. W okresie letnim występuje duże zachmurzenie, często pojawiają się przelotne burze i gradobicia, którym towarzyszą silne wiatry.

Średnie opady roczne wynoszą 710 mm – przy czym wschodnia część kraju jest bardziej wilgotna niż zachodnia. Średnie opady w dolinie rzeki Oranje wynoszą 500 mm rocznie. Temperatury w niższych partiach kraju sięgają 32 °C latem i spadają do –7 °C zimą. Wschodnia część otrzymuje większe ilości deszczu, średnio jest to około 1200 mm rocznie.

W całym kraju występują duże dobowe, miesięczne i roczne wahania temperatur.                                     

4. Wody

Sieć rzeczna jest dosyć dobrze rozwinięta. Występują liczne górskie rzeki i potoki. Wiele rzek ma znaczne spadki, co pozwala na rozwój hydroenergetyki. Wszystkie cieki wodne spływają do Oranje, będącej główną rzeką w kraju.

                                     

5. Gleby

Gleby wyżyn wytworzone są z piaskowców planosole i są dość ubogie. Na obszarach górzystych gleby, które są wytworzone z pokryw lawowych, mają dobrą żyzność, lecz są płytkie. W kraju występuje silna erozja gleb.

                                     

6. Flora

Lesotho jest zdominowane przez trawiaste stepy i górskie łąki. Drzewa występują nielicznie, głównie Salix mucronata i dzikie oliwki. Na terenach wilgotnych rosną różne gatunki aloesu, a wśród nich aloes wielkolistny, Aloe polyphylla, będący lesotyjskim endemitem. Zachodnie obszary Lesotho miejscami mają półpustynny charakter, gdzie występują sucholubne gatunki traw i krzewów.

                                     

7. Fauna

Fauna tak jak szata roślinna jest uboga. Niemal zupełnie zostały wytrzebione żyjące tu kiedyś zwierzęta. W połowie XIX w. występowały tu jeszcze licznie zebry, strusie, lwy i gnu. Ostatni lew został zabity w latach 70. XIX w.

W kraju istnieje tylko jeden park narodowy – Sehlabathebe. Świat zwierzęcy reprezentują m.in.: góralkowce, antylopy, zebry, zające i różne gatunki ptaków, m.in. orłosęp, i gadów. W wodach rzecznych żyją ryby z rodzaju Labeobarbus, a także Pseudobarbus quathlambae oraz introdukowane pstrągi i sumy.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...