Poprzednia

ⓘ Włodzimierz Fiala
                                     

ⓘ Włodzimierz Fiala

Włodzimierz Fiala, polski urzędnik pocztowy, autor artykułów specjalistycznych, uczestnik ruchu oporu.

Ukończył studia prawnicze, obronił doktorat praw. Pracował w warszawskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów. Opublikował na łamach "Przeglądu Pocztowego” wiele artykułów poświęconych problematyce pocztowej, m.in. Stemple pocztowe, Skrzynka pocztowa, jej rozwój i znaczenie, Umundurowanie pracowników pocztowo-telegraficznych w Polsce i za granicą, Nowe przepisy gospodarcze. Podczas okupacji niemieckiej uczestniczył w ruchu oporu. 28 lutego 1944 został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Prawdopodobnie został rozstrzelany w ruinach getta warszawskiego podczas masowej egzekucji w dniu 16 marca 1944.