Poprzednia

ⓘ Kategoria:Wykładowcy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
                                               

Marek Bernacki

Marek Tadeusz Bernacki – polski filolog, specjalizujący się w literaturoznawstwie polskim; nauczyciel akademicki związany z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

                                               

Piotr Fast

Piotr Fast – profesor zwyczajny, historyk literatury rosyjskiej, przekładoznawca, tłumacz. Absolwent rusycystyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Długie lata związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, gdzie został zatrudniony w 1975, zdobył stopnie naukowe, tytuł naukowy profesora oraz pełnił rozliczne funkcje kierownicze. W latach 2005–2010 – rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Następnie był zatrudniony w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku ...

                                               

Andrzej Jaguś

Andrzej Jaguś – polski geograf, nauczyciel akademicki. Jest absolwentem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, doktorem habilitowanym nauk rolniczych, nauczycielem akademickim, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno–Humanistycznej w Bielsku-Białej, autorem lub współautorem ponad stu publikacji z zakresu kształtowania i ochrony środowiska oraz turystyki i krajoznawstwa. Przodownik Turystyki Górskiej z uprawnieniami przewodnickimi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, miłośnik turystyki pieszej i kajakowej, uczestnik wypra ...

                                               

Karol Daniel Kadłubiec

Karol Daniel Kadłubiec – polski etnograf i historyk literatury, badacz kultury, folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego. Syn Jana Kadłubca, polskiego nauczyciela i działacza społecznego. Ukończył polską szkołę podstawową w Bystrzycy, polskie liceum w Czeskim Cieszynie w 1955 roku i filologię słowiańską na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1960 roku. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora. Pracował na Instytucie Pedagogicznym na Uniwersytecie Ostrawskim od 1964 roku, później na Uniwersytecie Karola. W latach 1990-1992 był kierownikiem Katedry Polonistyki i Folklorystyki, a od 1990 roku kierowniki ...

                                               

Józef Matuszek (ur. 1950)

Józef Matuszek – polski profesor, inżynier i nauczyciel akademicki. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach z 1974. Uzyskiwał stopnie naukowe doktora i w 1991 na Wydziale Mechanicznym Technologii i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej doktora habilitowanego, w 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora, a w 2010 nadano mu doktorat honoris causa Uniwersytetu Żylińskiego. Specjalizuje się w zakresie systemów informatycznych, a także technologii budowy maszyn, zarządzania i inżynierii produkcji. Od początku kariery zawodowej pozostaje związany z filią Politechniki Łódzkiej, a następnie Akad ...

                                               

Iwona Nowakowska-Kempna

Iwona Elżbieta Nowakowska-Kempna – polonistka i slawistka, filolog, specjalizująca się w językoznawstwie ogólnym; nauczycielka akademicka związana z uczelniami w Katowicach i Bielsku-Białej oraz Częstochowie.

                                               

Emil Tokarz

Emil Franciszek Tokarz – polski językoznawca, slawista, nauczyciel akademicki związany ze śląskimi uczelniami wyższymi.

                                               

Grzegorz Urbańczyk

Grzegorz Waldemar Urbańczyk – polski inżynier włókiennictwa, specjalizujący się w włókienniczej inżynierii chemicznej; nauczyciel akademicki związany z Politechniką Łódzką.

                                               

Szymon Wąsowicz

Szymon Wąsowicz – polski matematyk zajmujący się analizą matematyczną, analizą wypukłą, równaniami i nierównościami funkcyjnymi oraz zagadnieniem stabilności w sensie Hyersa-Ulama; doktor habilitowany nauk matematycznych, profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Autor bloga Być matematykiem. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. Studia matematyczne ukończył w 1992 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie również doktoryzował się w 1997 na podstawie rozprawy Twierdzenia o selekcjach a twierdzenia o oddzielaniu napisanej pod k ...

                                               

Anna Węgrzyniak

Anna Węgrzyniak - polonistka, kierownik Katedry Literatury i Kultury Polskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, prof. dr hab. W 1975 ukończyła studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, w 1984 zrobiła doktorat na tej uczelni O dialektyce reguł organizacji językowej tekstu w twórczości Tuwima. Zagadnienia wybrane, promotor Ireneusz Opacki, a w 2001 habilitowała się. W 2009 uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1975-2002 pracowała w Zakładzie Teorii Literatury na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, od 2002 na Wydziale Humanistyczno-S ...