Poprzednia

ⓘ Ochrona mienia
                                     

ⓘ Ochrona mienia

Ochrona mienia – działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Ochrona ta obejmuje:

  • monitoring systemów alarmowych z centrali firmy ochroniarskiej
  • montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania
  • bezpośrednią ochronę fizyczną – stałą lub doraźną, polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
  • zabezpieczenia techniczne
  • montaż, konserwacja i naprawy elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych
  • interwencje fizyczne – wyjazdy uzbrojonych grup interwencyjnych po otrzymaniu sygnałów z systemów alarmowych, w celu zapobiegania niepożądanych zdarzeń i ew. dokonywania zatrzymań obywatelskich ich sprawców
  • konwojowanie i inkaso wartości pieniężnych, towarów i przedmiotów wartościowych oraz niebezpiecznych dla swoich zleceniodawców, poprzez minimum dwuosobowe grupy konwojowe, wyposażone i uzbrojone w broń palną, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

1) bezpośredniej ochrony fizycznej:

a) stałej lub doraźnej,

b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;

2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

Interwencja to szybkie włączenie się pracowników ochrony w tok zdarzenia, naruszającego normy prawa lub zasady współżycia społecznego, w celu czynnego przeciwdziałania działaniom lub zrachowaniom niezgodnych z tymi normami lub zasadami i przywrócenie stanu poprzedniego opracowano na podstawie leksykonu policyjnego