Poprzednia

ⓘ Linia kolejowa nr 285
Linia kolejowa nr 285
                                     

ⓘ Linia kolejowa nr 285

Linia kolejowa nr 285 Wrocław Główny – Jedlina-Zdrój – niezelektryfikowana jednotorowa linia kolejowa o długości 82.166 km.

Po zniszczeniach II wojny światowej, ruch pociągów na ostatnim odbudowanym odcinku, to jest Bystrzyca Górna – Jugowice, przywrócono dopiero w 1950 roku.

Ruch pasażerski na linii zawieszono w 2000. W 2007 urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego wyasygnował pieniądze na rewitalizację linii, której koszt ocenia się na 89 mln zł a uchwałę o przejęciu linii podjął w 2008.

15 lipca 2007 na odcinku Wrocław Główny – Kobierzyce miał miejsce okolicznościowy przejazd autobusu szynowego SA132-002 należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w trakcie którego podpisano umowę z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz na dostawę ośmiu nowych szynobusów dla województwa. W trakcie przejazdu, władze województwa zadeklarowały dziennikarzom zamiar przejęcia linii od PKP.

Przetarg na rewitalizację linii ogłoszono w maju 2011. Zapowiedziano przywrócenie ruchu na linii w 2013. Pod koniec 2011 samorząd nie zdołał przejąć linii od PKP, mimo wystosowanej interpelacji poselskiej. Na początku 2012 ogłoszono, że z powodu zbyt wysokich kosztów linia nie będzie remontowana.

Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 15 lipca 2014 w sprawie wyrażenia woli przejęcia odcinków linii kolejowych położonych w granicach województwa dolnośląskiego, samorząd wojewódzki zadeklarował wolę przejęcia linii na całej długości.

9 stycznia 2017 r. podpisano umowę pomiędzy PKP PLK a władzami województwa dolnośląskiego na rewitalizację linii na odcinku Wrocław–Świdnica, w tym budowę nowych przystanków, naprawę obiektów inżynieryjnych, wyposażenie w urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Zakończenie prac zaplanowano na rok 2020, na odcinku od Świdnicy do Jedliny-Zdroju na rok 2021. Za cenę 166 milionów złotych założono uzyskanie czasu przejazdu 60–65 minut. Według wstępnej koncepcji we Wrocławiu zaplanowano budowę przystanków przy ul. Grota-Roweckiego zamiast obecnego Wrocław Wojszyce oraz przy ul. Zwycięskiej i likwidację stacji Wrocław Klecina.

W październiku 2018 r. PKP PLK podpisała umowę na rewitalizację linii na odcinku Świdnica Kraszowice–Jedlina-Zdrój, która zakłada zakończenie prac do 2020 roku. W tym samym okresie UMWD zdecydował się na zwiększenie budżetu inwestycji o 14 mln zł, a jesienią PKP PLK ogłosiły przetarg na realizację inwestycji na odcinku Wrocław Główny–Świdnica Przedmieście. W przetargu złożono osiem ofert; najtańszą okazała się oferta konsorcjum niemieckiej firmy Schweerbau i polskiej SBM 245 mln zł, a najdroższą oferta Budimexu 487 mln zł. Ponieważ najtańsza oferta przekroczyła o 60 mln zł przewidziany budżet, samorząd wojewódzki postanowił wyasygnować dodatkowo 42 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 27 marca 2019 PLK wskazało Schweerbau i SBM jako wykonawców inwestycji.