Poprzednia

ⓘ Kolejowe Zakłady Łączności
Kolejowe Zakłady Łączności
                                     

ⓘ Kolejowe Zakłady Łączności

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. – firma kolejowa należąca do Grupy PKP z siedzibą w Bydgoszczy. Kolejowe Zakłady Łączności są polskim producentem i dostawcą dedykowanych systemów do obsługi komunikacji kolejowej i pozakolejowej oraz systemów poboru opłat.

W ofercie firmy znajdują się:

- Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

- Systemy Łączności Kolejowej

- Systemy Monitoringu Obiektów Kolejowych

- Systemy Poboru Opłat

- Stacje Ładowania Pojazdów Elektrycznych

                                     

1. Historia

Kolejowe Zakłady Łączności powstały w Bydgoszczy w 1852 roku jako Warsztaty Elektrotechniczne Telegraphen Werkstatt przy obecnym dworcu głównym Bydgoszcz Główna. Historia Zakładów związana jest z Królewsko-Pruską Dyrekcją Kolei Wschodniej w Bydgoszczy. Warsztaty wykonywały wówczas prace remontowe napowietrznych linii telekomunikacyjnych oraz sprzętu telefonicznego i telegraficznego. Do zadań Zakładu należało utrzymanie nowo budowanych linii na terenie Prus.

W dwudziestoleciu międzywojennym przedsiębiorstwo przekształcono w Warsztaty Telegraficzne, a od 1927 w Warsztaty Sygnałowe w Bydgoszczy, gdyż rozszerzyły one działalność o remonty urządzeń sygnalizacyjnych dla ruchu kolejowego. W 1928 zatrudniały 135 pracowników, a w okresie wielkiego kryzysu zatrudnienie zredukowano do 59 osób, w tym 10 pracowników umysłowych.

Po II wojnie światowej stały się jedynym w Polsce przedsiębiorstwem należącym do resortu kolei zajmującym się produkcją specjalistycznych urządzeń łączności kolejowej, oraz instalacją i uruchamianiem na terenie całej PKP automatycznych central telegraficznych i urządzeń telegrafii wielokrotnej. Nosiły wtedy nazwę PKP Warsztaty Elektroniczne, a od 1950 roku – PKP Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy. Dynamiczny rozwój Zakładów nastąpił w latach 1960–1970. Wówczas Zakłady zostały uznane przez Ministerstwo Komunikacji jako główne zaplecze rozwojowe dla PKP w zakresie urządzeń łączności i obsługi podróżnych. W latach 70. zbudowano nową siedzibę przedsiębiorstwa przy ul. Ludwikowo oraz unowocześniono park maszynowy. W 1981 zakłady zatrudniały 650 osób i były wówczas jedynym w Ministerstwie Komunikacji dostawcą kolejowych automatycznych central telefonicznych i telegraficznych, traktów telefonii i telegrafii wielokrotnej, a także producentem automatów biletowych i urządzeń łączności kolejowej.

W roku 1996 Zakłady zostały przekształcone w spółkę prawa handlowego. W 2009 otrzymały nagrodę im. Ernesta Malinowskiego za system informacji pasażerskiej oparty na tablicach LCD. W styczniu 2013 PKP Informatyka nabyła pakiet 100% udziałów KZŁ od PKP i zostały włączone do Grupy PKP Informatyka.

                                     

2. Stan obecny

Obecnie Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. wchodzą w skład grupy kapitałowej Polskich Kolei Państwowych.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

Większość polskich dworców kolejowych wyposażona jest w system tablic informacyjnych KZŁ.

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. jako pierwsza firma w Polsce przygotowała i zainstalowała urządzenia dynamicznej informacji pasażerskiej zgodnie z najnowszymi wytycznymi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wskazanymi w instrukcji Ipi-6. Pierwsza instalacja miała miejsce na linii kolejowej 447 Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Włochy w marcu 2020 r. KZŁ Bydgoszcz są pierwszym dostawcą urządzeń funkcjonujących w środowisku Centralnej Aplikacji Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zarządzanej przez narodowego zarządcę sieci kolejowej – PKP PLK S.A. Wcześniej w grudniu 2018 r. firma zainstalowała tablice na linii obwodowej w Warszawie.

Informacje wyświetlane są zgodnie z wymogami interoperacyjności TSI zawartymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Zastosowane wyświetlacze wyróżniają się wysoką jasnością, kontrastem i rozdzielczością, co sprawia, że informacja jest czytelna nawet w najbardziej słoneczne dni.

Tablice produkowane przez firmę są zgodnie z najnowszymi wytycznymi polskiego zarządcy sieci kolejowej. Oznacza to, że spełniają bardzo wysokie wymagania odporności na trudne warunki atmosferyczne, kompatybilności elektromagnetycznej oraz wydajności. Urządzenia te były wielokrotnie badane w specjalistycznych laboratoriach m.in. pod względem odporności na akty wandalizmu, szczelności i zakłóceń elektromagnetycznych oraz w komorach klimatycznych. Środowisko pracy tych urządzeń jest bowiem bardzo trudne. Oprócz wszechobecnego pyłu kolejowego urządzenia narażone są na skrajne warunki atmosferyczne, w tym bezpośrednie nasłonecznienie oraz zakłócenia pochodzące z pobliskiej trakcji elektrycznej i elektrowozów.

System Łączności Kolejowej

Domeną Kolejowych Zakładów Łączności jest system łączności kolejowej na kolei w postaci SLK – systemu łączności dyspozytorskiej. Jest to zaawansowany technologicznie system zapewniający pełną łączność w obrębie lokalnego centrum sterowania LCS. System zapewnia bezpieczną łączność pomiędzy posterunkami. SLK to znany i ceniony przez kolejarzy system dyspozytorski, gwarantujący pewną i bezpieczną komunikację. Wiele razy sprawdził się w trudnych warunkach pracy i przekazywał informację oraz dane w sytuacjach wyjątkowych jak zdarzenia na szlaku i katastrofy kolejowe. Obecnie Spółka finalizuje prace nad kolejną generacją tego sprawdzonego systemu.

System Monitoringu Obiektów Kolejowych

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. posiadają dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych własnego Systemu Monitoringu Obiektów Kolejowych SMOK na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B, zaś dla kategorii A są w trakcie finalizowania.

System Poboru Opłat

Kolejowe Zakłady Łączności to także najstarszy producent automatów biletowych w Polsce. W tej dziedzinie KZŁ dostarczają przede wszystkim mobilne automaty biletowe do pociągów. Biletomaty mobilne sprzedają bilety na pokładach pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz Kolei Wielkopolskich.

Na bazie doświadczeń z budowy biletomatów, firma wprowadziła na rynek parkomaty instalując je po raz pierwszy w 2003 r. w Wejherowie i Rybniku. Obecnie parkomaty funkcjonują w kilkunastu strefach płatnego parkowania w Polsce.

Stacje Ładowania Pojazdów Elektrycznych

W 2017 r. Spółka wprowadziła na rynek stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Urządzenia pod nazwą ecoMOTO funkcjonują już przy kilku największych polskich dworcach kolejowych. Urządzenia są odpowiedzią na potrzeby związane z rozwojem elektromobilności w Polsce i na świecie. Oprócz stacji ładowania stacjonarnych, ładujących prądem przemiennym o mocy 22kW, firma dostarcza również stacje ładowania naścienne o nazwie ecoMOTOhome dedykowane do instalacji w garażach czy parkingach podziemnych.

                                     

3. Nagrody i wyróżnienia

Produkty firmy uzyskały liczne nagrody i wyróżnienia.

 • 2018 Tytuł Promotora Polskiej Gospodarki Fundacji Teraz Polska
 • 2017 Diament Forbes’za dynamiczny wzrost wartości
 • 2012 Najwyższa Jakość QI za automat biletowy
 • 2010 Medal targów Silesia Rail za automat biletowy
 • 2018 Eko-Inspiracja 2017 za stację ładowania ecoMOTO
 • 2016 Gazela Biznesu za wyniki finansowe firmy
 • 2001 Nagroda główna targów Trako za Centrum Sterowania Błonie
 • 2011 Lider Transportu Szynowego
 • 2012 Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 • 2015 Teraz Polska za rodzinę parkomatów Locomat
 • 1998 Dyplom targów Reklama i Informacja za system informacji pasażerskiej
 • 2016 Srebrne oznaczenie EcoVadis
 • 2002 Nagroda główna na wystawie Elektrotrakcja za System Łączności Kolejowej SLK
 • 1997 Grand Prix targów Kolej za system łączności dyspozytorskiej i system informacji podróżnych
 • 2019 Firma Roku 2019
 • 2012 Medal Kazimierza Wielkiego
 • 2018 Wyróżnienie w konkursie Pracodawca Pomorza i Kujaw 2017
 • 2014 Nagroda Główna NET. Developer Days
 • 1998 Wyróżnienie targów Kolej za automat biletowy
 • 2019 Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu za stację ładowania ecoMOTO
 • 2014 Jakość Roku 2014 za kiosk pocztowy KN1800
 • 2017 Główna nagroda w konkursie Pracodawca Pomorza i Kujaw 2016
 • 2010 Jakość Roku 2010 za automat biletowy LOCOMAT S300i
 • 2017 Srebrne oznaczenie EcoVadis
 • 2016 Diament Forbes’za dynamiczny wzrost wartości
 • 2005 Wyróżnienie specjalne Kongresu Technologicznego za automat biletowy
 • 2019 Medal Prezesa SEP za stację ładowania
 • 2015 Nagroda Główna NET. Developer Days
 • 2012 Wyróżnienie targów Transexpo za automat biletowy
 • 2012 Rynkowy Lider Innowacji – nagroda Dziennika Gazeta Prawna
 • 2009 Nagroda im. Ernesta Malinowskiego za System Informacji Pasażerskiej oparty na tablicach LCD

Użytkownicy również szukali:

kolejowe zakłady łączności krs, kolejowe zakłady łączności opinię, kzł bydgoszcz kontakt, kzł bydgoszcz zarząd,

...
...
...