Poprzednia

ⓘ Blok handlowy
Blok handlowy
                                     

ⓘ Blok handlowy

Blok handlowy – rodzaj międzynarodowego porozumienia, często część regionalnej organizacji międzyrządowej, w którym lokalne bariery handlowe są zredukowane lub zniesione pomiędzy uczestniczącymi w porozumieniu krajami.

                                     

1. Opis

Jednym z pierwszych bloków gospodarczych był Niemiecki Związek Celny, zainicjowany w 1834 roku, uformowany na bazie Związku Niemieckiego, a następnie, od 1871 roku, Cesarstwa Niemieckiego. Zwiększone natężenie formowania się bloków handlowych widoczne było w latach 60. i 70. XX wieku, a także w latach 90., po upadku komunizmu. Do 1997 roku ponad 50% światowego handlu było zdane na łaskę regionalnych bloków handlowych. Ekonomista Jeffrey J. Scott z Instytutu Petersona ds. Ekonomiki Międzynarodowej odnotowuje, że członkowie bloków handlowych, które odniosły sukces, zwykle mają cztery wspólne cechy:

  • sąsiedztwo geograficzne;
  • podobne lub takie same reżimy handlowe;
  • podobny poziom produktu narodowego brutto na osobę;
  • polityczne zaangażowanie w regionalne organizacje.

Obrońcy światowego wolnego handlu generalnie są przeciwko blokom handlowym, które, jak twierdzą, wzmacniają handel lokalny jako przeciwieństwo ogólnoświatowego. Naukowcy i ekonomiści stale debatują, czy regionalne bloki handlowe prowadzą do podziału w światowej gospodarce, czy. rozszerzanie istniejącego globalnego, multilateralnego systemu handlu. Bloki handlowe mogą być samodzielnymi porozumieniami między poszczególnymi państwami jak NAFTA lub stanowić część organizacji regionalnej jak Unia Europejska. W zależności od poziomu integracji gospodarczej, bloki handlowe mogą być zaliczane do różnych kategorii, takich jak: strefy handlu preferencyjnego, strefy wolnego handlu, unie celne, wspólne rynki oraz unie gospodarcze i walutowe.