Poprzednia

ⓘ Inkluzja społeczna
Inkluzja społeczna
                                     

ⓘ Inkluzja społeczna

Inkluzja społeczna – proces włączania jednostek, grup czy kategorii społecznych w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa. Jest zjawiskiem odwrotnym do ekskluzji.

Kraje członkowskie UE od dawna starają się przeciwdziałać ekskluzji poprzez szereg działań inicjowanych przez rządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa prywatne. Wskaźniki statystyczne, związane z zagadnieniami inkluzji społecznej są regularnie zbierane i publikowane przez Eurostat.