Poprzednia

ⓘ 17 Lwowski Batalion Strzelców
                                     

ⓘ 17 Lwowski Batalion Strzelców

Za początek formowania batalionu przyjęto dzień 8 września 1941. W tym dniu przybyło do Tockoje 10 oficerów i 2431 podoficerów i szeregowych. Następnego dnia przydzielono do 3 Pułku Marszowego 47 oficerów. 17 września przydzielono do pułku 687 żołnierzy. W tym też dniu drogą losowania ustalono numerację pułków piechoty 6 Dywizji Piechoty. 3 Pułk Marszowy przyjął nazwę 17 Pułku Piechoty.

25 i 26 lutego 17 pp przegrupował się do Yakkabog w wilajecie kaszkadaryjskim w Uzbekistanie. Po przybyciu na miejsce pułk przystąpił do intensywnego szkolenie.

W dniach 18 - 22 sierpnia razem z innymi oddziałami 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty pułk koleją zostaje przewieziony do Krasnowodska. W dniu następnym na statku "Żdanow” płynie przez Morze Kaspijskie. 24 sierpnia wyokrętował się w Pahlewi w Iranie. Tam po dezynsekcji i wydaniu nowych sortów mundurowych żołnierze zostają zakwaterowani w obozie na plaży nadmorskiej.

W dniach od 5 do 8 września pułk w kilku rzutach przewieziony zostaje transportem samochodowym poprzez Kazwin – Hamadan – Kermanszach do Chanakinu w Iraku. Tu pułk rozpoczyna szkolenie według regulaminów brytyjskich, początkowo na szczeblu batalionu a później pułku.

W Chanakin mają też miejsce dwa ważne wydarzenia w historii pułku. Pierwsza to święto 6 Dywizji Piechoty, na które przybył gen. Wilson, dowódca 10 Armii, któremu to podlegała Armia Polska. W czasie jego pobytu, po mszy, odbyła się defilada oddziałów zakończona ogniskiem żołnierskim. Drugim była wizyta w 17 pp ministra Caseya. Przybył on do miejsca postoju pułku w związku z prowadzoną inspekcją. Wyniki kontroli były pomyślne dla pułku.

Pod koniec września 1/17 pułku piechoty przeszedł do Kizil Rabat, a w drugiej połowie października dołączyły do niego pozostałe pododdziały. Przeprowadzono tam reorganizacje pułku. Z dniem 1 listopada został rozwiązany 17 Pułk Piechoty, a w jego miejsce sformowano 17 Batalion Strzelców. Po reorganizacji batalion liczy 41 oficerów i 884 podoficerów i szeregowych. 11 listopada batalion po mszy polowej otrzymał broń. Przeglądu batalionu dokonał gen. Tokarzewski-Karaszewicz i dowódca brygady ppłk dypl. Klemens Rudnicki.

Fakt otrzymania broni przez batalion spowodował przyspieszenie szkolenia strzeleckiego i taktycznego. Rozpoczęto też szkolenie motorowe. Dostarczono samochody i motocykle dla plutonów rozpoznawczego i moździerzy.

2 stycznia 1943 kilkunastu żołnierzy odeszło do Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Pod koniec lutego przeprowadzone zostały w batalionie ćwiczenia w zakresie jazdy i obsługi samochodu.

W związku z reorganizacją armii według etatów brytyjskich, 7 marca nastąpiło rozwiązanie 6 Dywizji Piechoty Lwów, a 6 Samodzielna Brygada Strzelców już jako 6 Lwowska Brygada Piechoty została wcielona do 5 Kresowej Dywizji Piechoty.

2 kwietnia batalion wyruszył do nowego miejsca postoju w okolice Kirkuku, Pełnił tam służbę wartowniczą przy rurociągu, oraz patrolował rejon przygraniczny. Ponadto w dalszym ciągu prowadzono ostre strzelania oraz treningi taktyczne. 4 czerwca 5 Kresową Dywizję Piechoty wizytował Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski. W tym dniu przeprowadził przegląd wojsk. Wieczorem uczestniczył w ognisku żołnierskim. W dniach 7-8 czerwca obserwował wielkie 48 godzinne manewry.

6 sierpnia 1943 dowódca 6 Lwowskiej BP płk dypl. Klemens Rudnicki omówił z oficerami przejazd do Palestyny. 9 sierpnia o 5:00 kolumna samochodów prowadzona przez jadącego w samochodzie dowodzenia majora Mieczysława Baczkowskiego ruszyła do Palestyny. Marsz przebiegał przez Kirkuk, Bagdad, Wadi-Muhadi, Ar-Rutbę. Po 7 dniach osiągnięto Mughazi Camp.

                                     

1. Działania batalionu

Batalion brał udział w kampanii włoskiej. Walczył pod Monte Cassino. W kampanii włoskiej poległo 173 oficerów i żołnierzy.

Po wojnie batalion, będąc w składzie wojsk okupacyjnych, pełnił między innymi służbę wartowniczą. W lutym 1946 ochraniał obiekty wojskowe i komunikacyjne w rejonie Mestre.

                                     

2. Strzelcy lwowscy

Dowódca batalionu
 • ppłk dypl Andrzej Hytroś do II 1944
 • p.o. kpt. dypl. Felicjan Pawlak
 • mjr / ppłk Mieczysław Anzelm Baczkowski. do 10 I 1945 → zastępca dowódcy 4 BP
 • kpt./mjr Ludwik Kordas 24 XII 1944 - VIII 1945
 • mjr dypl. Stanisław Orłowski od VIII 1945
 • mjr Mieczysław Anzelm Baczkowski 11 – 17 IX 1941 i p.o. do 23 II 1942
Zastępcy dowódcy batalionu
 • kpt. Kasper Ślepokura 4 - 26 VII 1944
 • mjr dypl. Stanisław Tomaszewski 17 V - 4 VII 1944
 • kpt. Ksawery Wojciechowski 30 VII 1944 -
 • kpt./mjr dypl. Felicjan Pawlak 15 I - 4 VIII 1945
 • kpt. Wacław Kwiatkowski do 17 V 1944

Kapelan - ks. kpl. Łucjan Łuszczki

Obsada ważniejszych stanowisk w czasie pobytu w Iraku
 • l adiutant - por. Jerzy Pałuski
 • dowódca plutonu sztabowego - por. Jan Malinowski
 • szef sztabu - mjr Mieczysław Anzelm Baczkowski
 • 2 adiutant - por. Tadeusz Dyderski
 • dowódca 1 kompanii - kpt. Aleksander Matusiewicz
 • dowódca - ppłk dypl. Andrzej Hytroś
 • dowódca 2 kompanii – kpt. Józef Cader
 • kwatermistrz - mjr Ludwik Henryk Wilczyński
 • dowódca 3 kompanii - kpt. Michał Pieślak
                                     

3. Symbole batalionu

Sztandar Batalion otrzymał sztandar 14 maja 1972. Wręczał go gen. Klemens Rudnicki.

Odznaka specjalna: wykonana z białego oksydowanego metalu o wymiarach 21 x 18 mm. Na ażurowej tarczy, lew trzymający koło zębate; jedną łapę opiera na plakietce z cyfrą "17 ”. Nakładana na patki koloru granatowego z żółtą wypustką. Zatwierdzona rozkazem dowódcy 2 Korpusu nr 2 z 4 stycznia 1946 roku.

Batalion posiadał własny marsz.

Święto batalionowe obchodzono 17 maja.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...