Poprzednia

ⓘ Sergiusz Rubczewski
                                     

ⓘ Sergiusz Rubczewski

Po odbyciu służby wojskowej w latach 1948–1950 pełnił funkcje w aparacie PZPR na Podlasiu. Studiował w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR magisterium w 1969 oraz na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki magisterium w 1972. W 1972 mianowany przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie odpowiednik wojewody, a po reformie administracyjnej 1973 wojewodą olsztyńskim. W momencie złożenia dymisji w listopadzie 1989 na ręce premiera Tadeusza Mazowieckiego był osobą najdłużej sprawującą funkcję wojewody w Polsce. W latach 1986–1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką im. Janka Krasickiego oraz odznakami honorowymi Zasłużony dla Warmii i Mazur i Zasłużony Białostocczyźnie.