Poprzednia

ⓘ Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych
                                     

ⓘ Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych

Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych IMDG – wydawany przez Międzynarodową Organizację Morską przewodnik bezpiecznego transportowania ładunków niebezpiecznych drogą morską. Jest realizacją przepisów części A rozdziału VII Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu. IMO dokonuje aktualizacji kodeksu co dwa lata.

Kodeks ukazuje się trzech częściach.

 • podział ładunków niebezpiecznych na klasy
 • Tom pierwszy zawiera część wstępną oraz
 • przepisy regulujące przewóz na statkach.
 • przepisy regulujące konstrukcje pojemników i opakowań ładunków niebezpiecznych, ich oznaczania i opisywania
 • Tom drugi zawiera listę wszystkich niebezpiecznych towarów dopuszczonych do transportu drogą morską. Lista podaje numer substancji niebezpiecznej według norm ONZ, prawidłową nazwę substancji, klasę niebezpieczeństwa oraz wymagania dotyczące pakowania i transportu odwołując się do wymagań opisanych w tomie pierwszym.
 • poradnik pierwszej pomocy w przypadku osób narażonych na kontakt z substancja niebezpieczną Medical First Aid Guide
 • procedury zgłaszania ładunków niebezpiecznych w systemach kontroli ruchu oraz zgłaszania wypadków z ładunkami niebezpiecznymi
 • wytyczne w sprawie sztauowania materiałów niebezpiecznych wewnątrz kontenerów
 • wytyczne w sprawie bezpiecznego użycia pestycydów na statkach
 • przepisy Międzynarodowego kodeksu bezpiecznego transportu wypalonego paliwa nuklearnego, plutonu i silnie radioaktywnych odpadów na statkach IFN Code.
 • spis procedur na wypadek pożaru lub rozsypu/rozlewu substancji niebezpiecznej
 • Dodatek zawiera