Poprzednia

ⓘ Logotyp (grafika)
Logotyp (grafika)
                                     

ⓘ Logotyp (grafika)

Logotyp – forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy i jednoznacznie identyfikująca pewną aktywność społeczną lub wytwór działalności, np. instytucję, markę, firmę czy też produkt.

Podstawowym zadaniem logotypu jest odróżnienie usług i produktów danego podmiotu od konkurencji. Logotypy często rejestrowane są jako znaki towarowe.

W zależności od przyjętego ujęcia logotyp może składać się z:

  • samego symbolu graficznego godła, sygnetu, symbolu i nazwy lub samej nazwy ponadto może zawierać inne elementy, dla przykładu slogan. Wówczas pojęcie to traktuje się jako synonim terminu logo.
  • wyłącznie samej nazwy i być tym samym literniczą częścią znaku firmowego/towarowego.