Poprzednia

ⓘ Park Złotnicki
Park Złotnicki
                                     

ⓘ Park Złotnicki

Park Złotnicki to park położony w zachodniej części Wrocławia na osiedlu Złotniki. Na zachód od parku, za ulicą Żwirową, przepływa rzeka Bystrzyca. Park obejmuje powierzchnię ok. 20 ha. Położony jest w obrębie ulic: Złotnickiej, Żwirowej i Solińskiej. Na południe od parku przebiega linia kolejowa nr 275 biegnąca z Wrocławia do Legnicy. Pieczę nad Parkiem Złotnickim sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej podległy Departamentowi Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia. Obecna nazwa parku obowiązuje na podstawie § 1 pkt 15 uchwały nr LXXI/454/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 października 1993 roku w sprawie nazw parków i terenów leśnych istniejących we Wrocławiu.

Obszar na którym leży park objęty jest strefą ochrony konserwatorsko-archeologicznej. Na terenie parku odkryto dwa grodziska wczesnośredniowieczne z ok. IX - XI wieku.

W latach 1991-1995 park został odrestaurowany według projektu Pracowni Projektowej "Miasto + Zieleń".

W paku znajdują się obiekty rekreacyjno-sportowe:

  • tor dla łyżworolkarzy.
  • boisko do koszykówki
  • plac zabaw dla dzieci
  • mini-siłownia
  • górka motokrosowa

Utworzone również zostały ciekawe elementy krajobrazowo-przyrodnicze:

  • niewielkie cieki o charakterze melioracyjnym z kładkami
  • polany.
  • staw parkowy

W parku znajdują się pomniki przyrody – 9 sztuk dębów szypułkowych. Na zachodnim skraju parku, przy ulicy Żwirowej, w pobliżu Kładki Złotnickiej, znajduje się pomnik upamiętniający mieszkańców Goldschmieden Złotnik poległych w czasie I wojny światowej.