Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu – niepubliczna szkoła wyższa, utworzona w Toruniu na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2009 roku. W październiku 2016 roku Uczelnia zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego, a jej siedziba została przeniesiona do Inowrocławia.

                                     

1. Charakterystyka

WSP posiada uprawnienia na przeprowadzanie studiów zawodowych na 3 kierunkach, w ramach których kształci na kilkunastu specjalnościach.

Do wykazu niepaństwowych uczelni zawodowych MNiSW została wpisana pod nr 354.

                                     

2. Władze uczelni

 • Rektor – dr Wiesław Juchacz
 • Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia - mgr Jerzy Jamiołkowski
 • Dziekan – dr inż. Jarosław Raczkiewicz
 • Prodziekan - mgr Tadeusz Nawrocki
                                     

3. Kształcenie

Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów I stopnia na trzech kierunkach, w ramach których kształci na kilkunastu specjalnościach:

 • ZARZĄDZANIE
 • ADMINISTRACJA
 • specjalności: administracja publiczna, administracja gospodarcza, administracja jednostek samorządu terytorialnego, administracja bezpieczeństwa publicznego, administracja zdrowia publicznego
 • specjalności: menedżersko - prawna, ochrona środowiska, zarządzanie w logistyce
 • KRYMINOLOGIA
 • specjalności: moduł policyjny, moduł kuratorski, moduł penitencjarny, resocjalizacja, wiktymologia, patologie społeczne

Dodatkowo Uczelnia prowadzi również kształcenie na studia podyplomowe:

Zakres: administracja i prawo

 • Zamówienia publiczne
 • Kryminologia studia prowadzone także w trybie on-line
 • Administracja samorządowa
 • Prawo podatkowe
 • Ochrona danych osobowych w praktyce

Zakres: zarządzanie/przedsiębiorczość

 • Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie studia uprawniają do uzyskania Państwowego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie logistyką

Zakres: nauki o zdrowiu

 • BHP z elementami ergonomii
 • Higiena i epidemiologia

Użytkownicy również szukali:

oligofrenopedagogika inowrocław, wsgino,

...
...
...