Poprzednia

ⓘ Waszka
Waszka
                                     

ⓘ Waszka

Waszka) – rzeka w europejskiej części Rosji, w Republice Komi i Obwodzie archangielskim, lewy dopływ rzeki Mezeń. Długość rzeki wynosi 605 km, powierzchnia dorzecza 21 000 km². Średni roczny przepływ w odległości 58 km od ujścia wynosi 184 m³/s.

                                     

1. Przebieg rzeki

Źródła rzeki zlokalizowane są na bagnach wododziału rzek Mezeń i Dwiny w Republice Komi na wysokości 175 m n.p.m.Rzeka zasilana jest głównie wodami z opadów deszczu i śniegu. W górnym biegu rzeka płynie w kierunku północnym, następnie skręca na północny – zachód. Ujście do rzeki Mezeń jako lewy dopływ, na wysokości 23 m n.p.m.w pobliżu miasta Leszukonskoje w Obwodzie archangielskim.

Rzeka zamarza w okresie od drugiej połowy października do początku maja. W dolnym biegu jest żeglowna do 85 km od ujścia przy wysokiej wodzie żegluga możliwa do 350 km od ujścia.

W obszarze zlewnia zlewni Waszki znajduje się około 900 jezior.

Obszar doliny rzeki jest słabo zaludniony. Największe miejscowości położone nad Waszką to Błagojewo i Leszukonskoje.