Poprzednia

ⓘ Oceanotechnika
                                     

ⓘ Oceanotechnika

Oceanotechnika - interdyscyplinarna dziedzina techniki i nauk ścisłych zajmująca się badaniem i opracowywaniem metod eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów. Nauka ta obejmuje środki techniczne oraz umiejętności służące do wykorzystania morza i jego zasobów.

Obejmować może takie obszary działalności jak:

 • osadnictwo i budownictwo mieszkaniowe na morzu nadwodne i podwodne
 • eksploatację zasobów mineralnych zalegających na dnie lub pod dnem morza - wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, konkrecji polimetalicznych i innych złóż
 • batytechnikę - pojazdy podwodne, habitaty, głębokowodne urządzenia wydobywczo-transportowe
 • ochronę środowiska morskiego przed skutkami działalności człowieka
 • energetykę morską - budowę i eksploatację morskich elektrowni wiatrowych lub wykorzystujących energię pływów i falowania
 • działalność związana z eksploatacją żywych zasobów oceanu - techniki hodowli morskich organizmów żywych i rybołówstwo
 • techniczne wykorzystanie oceanu na potrzeby militarne
 • projektowanie i budowę morskich jednostek pływających i ich systemów; w tym statków transportowych, oceanograficznych, wojennych, platform wiertniczych i wydobywczych, ale także rekreacyjnych, jachtów itp.
                                     

1. IOM

W Szczecinie siedzibę ma instytucja Interoceanmetal Joint Organization IOM zajmująca się badaniami nad uruchomieniem technologii wydobycia konkrecji polimetalicznych. Instytucja posiada międzynarodowe uprawnienia do zarządzania działką w rejonie Clarion-Clipperton o powierzchni 75 tys. km 2 na dnie Pacyfiku.

                                     

2. Kształcenie w Polsce

Oceanotechnika jest oficjalnym kierunkiem kształcenia na wyższych studiach inżynierskich, zatwierdzonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Działalność dydaktyczna jest prowadzona na:

 • Akademię Morską w Szczecinie
 • Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 • Akademii Marynarki Wojennej przez Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 • Politechnice Gdańskiej przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa