Poprzednia

ⓘ Makrootoczenie
Makrootoczenie
                                     

ⓘ Makrootoczenie

Makrootoczenie – ogół warunków działania przedsiębiorstwa w danym państwie, regionie geograficznym, strefie klimatycznej, układzie politycznym itd. Przedsiębiorstwo nie może ich zmieniać, może jedynie się do nich dostosować. Na makrootoczenie składają się:

  • otoczenie ekonomiczne wyznaczone przez kondycję gospodarki krajowej, regionalnej, światowej,
  • otoczenie społeczne wynikające z panującej mody, stylu życia lub zwyczajów i kultury panującej na danym obszarze,
  • otoczenie prawne, wynikające z przepisów prawa,
  • otoczenie technologiczne, wynikające z poziomu rozwoju technicznego i technologicznego.
  • otoczenie międzynarodowe, wynikające z uwarunkowań międzynarodowych np. cena ropy naftowej,
  • otoczenie demograficzne, wynikające ze zmian w populacji danego społeczeństwa,

Do sposobów badania makrootoczenia zalicza się:

  • analizę luki strategicznej
  • metodę delficką
  • ekstrapolację trendów
  • metodę scenariuszową