Poprzednia

ⓘ Pochowani na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
Pochowani na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
                                     

ⓘ Pochowani na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

 • gen. bryg. pil. Jerzy Piłat 1962-2008
 • gen. dyw. Franciszek Kamiński 1902-2000 – działacz ruchu ludowego, komendant główny Batalionów Chłopskich
 • gen. bryg. Jan Tabaczyński 1879-1940 – dowódca 20 Dywizji Piechoty
 • gen. bryg. Romuald Królak 1932-2011 – dowódca 8 Dywizji Zmechanizowanej
 • gen. bryg. Jan Stamieszkin 1920-1971 – szef sztabu Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
 • gen. dyw. Jan Śliwiński 1921-2009 – szef Departamentu Kadr MON
 • gen. bryg. Ryszard Szymanik 1922-1970 – zastępca komendanta Wojskowej Akademii Technicznej
 • gen. dyw. Edwin Rozłubirski 1926-1999 – uczestnik powstania warszawskiego, prezes Polskiego Związku Spadochroniarzy
 • marszałek Polski Michał Rola-Żymierski 1890-1989
 • gen. broni Lucjan Żeligowski 1865-1947 – Minister Spraw Wojskowych
 • gen. bryg. Józef Waluk 1911-1979 – dowódca Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza
 • gen. dyw. Aleksander Grabowski 1923-1984 – komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • gen. dyw. Wacław Stachiewicz 1894-1973 – szef Sztabu Generalnego WP grób symboliczny
 • gen. bryg. August Emil Fieldorf ps. "Nil” 1895–1953 – szef Kedywu KG AK grób symboliczny
 • gen. bryg. Kazimierz Underko 1902-1977 – szef Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Handlu Zagranicznego
 • gen. bryg. Stanisław Oktawiusz Nałęcz-Małachowski 1882-1971 – dowódca Okręgu Korpusu IV w Łodzi
 • gen. bryg. Kamil Seyfried 1872-1960 – szef Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych
 • gen. bryg. Leszek Kozłowski 1929-1983 – komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych
 • gen. bryg. Henryk Jabłoński 1909-2003 – historyk, przewodniczący Rady Państwa
 • gen. bryg. Artur Jastrzębski 1906-1981 – zastępca dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego ds. politycznych
 • gen. dyw. Adam Czaplewski 1914-1982 – zastępca szefa Sztabu Generalnego WP do spraw ogólnych
 • gen. bryg. Mieczysław Bień 1924-2008 – komendant Akademii Sztabu Generalnego WP
 • tyt. gen. bryg. Edmund Berezowski 1861-1924
 • gen. bryg. Tadeusz Jedynak 1919-1987 – zastępca szefa Zarządu II Sztabu Generalnego WP
 • gen. bryg. Adam Uziembło polityk PRL 1906-1990 – komendant Wojskowej Akademii Politycznej
 • gen. bryg. Marian Garlicki 1908-2002 – prof. medycyny, ortopeda
 • gen. bryg. Edward Szpitel 1920-2002 – attaché wojskowy Ambasady PRL w Pradze
 • gen. bryg. Jan Siuchniński 1923-2009 – dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW
 • gen. bryg. Edward Dysko 1927-2009 – prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu
 • gen. bryg. Wacław Komar 1909-1972 – dowódca Wojsk Wewnętrznych
 • gen. bryg. Andrzej Rembalski 1931-1987 – zastępca dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju ds. techniki i zaopatrzenia
 • gen. dyw. Wiktor Thommée 1881-1962 – dowódca Obrony Modlina 1939
 • gen. dyw. Michał Stryga 1921-1993 – szef sztabu Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • gen. broni Eugeniusz Molczyk 1926-2007 – wiceminister obrony narodowej, Główny Inspektor Szkolenia
 • gen. bryg. Włodzimierz Muś 1918-1993 – dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • generał Franciszek Gągor 1951-2010 – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • gen. bryg. Aleksander Jankowski 1920-1994 – z-ca dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego ds. liniowych
 • gen. bryg. Henryk Antoszkiewicz 1924-1993 – zastępca komendanta Wojskowej Akademii Technicznej ds. liniowych
 • gen. armii Florian Siwicki 1925-2013 – minister obrony narodowej, członek WRON
 • gen. bryg. Julian Skokowski 1886-1959 – zastępca dowódcy Polskiej Armii Ludowej
 • gen. dyw. Bolesław Kieniewicz 1907-1969 – dowódca 4 Dywizji Piechoty, dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • gen. bryg. Stanisław Świnarski 1900-1961 – szef Wojsk Inżynieryjnych MON
 • gen. bryg. Władysław Barcikowski 1916-2015 – komendant Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
 • gen. dyw. Stefan Mossor 1896-1957 – zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 1946–1949
 • gen. bryg. Andrzej Rybacki 1926-2002 – zastępca dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju do spraw liniowych
 • gen. bryg. Alfons Wiktor Maćkowiak – żołnierz 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
 • gen. dyw. Jan Zieliński 1925-2003 – dyrektor generalny Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
 • gen. dyw. Jan Czapla 1925–2008 – szef GZP WP, wiceminister oświaty i wychowania
 • gen. dyw. Józef Stebelski – 1918-1977 – I zastępca Głównego Inspektora Szkolenia WP
 • gen. broni Zygmunt Berling 1896-1980 – dowódca 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
 • gen. bryg. Józef Tokarzewski 1879-1931
 • gen. bryg. Tadeusz Gembicki 1928-1991 – szef sztabu Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
 • gen. bryg. Tadeusz Kunicki 1919-1967 – szef Artylerii WP
 • gen. bryg. Józef Kowalski 1925-1993 – komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie
 • gen. bryg. Jan Szymanowski 1911-1985 – szef Wojsk Inżynieryjnych MON
 • gen. dyw. Kazimierz Pławski 1877-1969 – szef Departamentu Uzbrojenia MON
 • gen. bryg. Stefan Szymański 1919-1999 – szef Wojsk Obrony Wewnętrznej
 • gen. bryg./szer. Stanisław Zarakowski 1911-1998 – Naczelny Prokurator Wojskowy z czasów stalinowskich
 • gen. bryg. Leo Samet 1908-1973 – szef Służby Zdrowia MON
 • gen. bryg. Marcin Górski 1915-2002 – szef Departamentu Finansów MON
 • gen. broni Józef Kuropieska 1904-1998 – dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego
 • gen. bryg. pil. Władysław Jagiełło 1919-1987 – szef sztabu Głównego Inspektoratu Lotnictwa, prezes Aeroklubu PRL
 • gen. broni Włodzimierz Oliwa 1924-1989 – minister administracji i gospodarki terenowej
 • gen. bryg. Marian Wasilewski 1921-2010 – zastępca komendanta Wydziału Wojsk Lądowych ASG WP
 • gen. bryg. Edward Hołyński 1911-1982 – szef Wojsk Łączności MON
 • gen. bryg. Mieczysław Cygan 1921-2006 – wojewoda gdański
 • gen. dyw. Władysław Szymłowski 1924-2011 – szef Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo – Produkcyjnych
 • gen. broni Grzegorz Korczyński 1915-1971 – wiceminister obrony narodowej, Główny Inspektor Obrony Terytorialnej
 • gen. dyw. Marian Knast 1923-2001 – szef Głównej Kontroli Wojskowej
 • gen. dyw. Władysław Mróz 1924-2010 – komendant Akademii Sztabu Generalnego WP
 • gen. dyw. Czesław Mankiewicz 1920-1990 – dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
 • gen. broni pil. Roman Paszkowski 1914-1998 – dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, ambasador
 • gen. bryg. Ryszard Michalik 1930-2001 – szef sztabu – zastępca dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
 • gen. bryg. Czesław Szystowski 1893-1970 – szef sztabu Głównego Inspektoratu Artylerii WP
 • gen. bryg. Wiktor Grosz 1907-1956 – szef Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP
 • gen. broni Antoni Jasiński 1927-2006 – wiceminister obrony narodowej ds. ogólnych
 • gen. dyw. Tadeusz Obroniecki 1924-2002 – szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej MON
 • gen. bryg. Czesław Dęga 1923-2008 – profesor, zastępca dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju do spraw liniowych, ambasador
 • gen. dyw. Tadeusz Jauer 1939-2006 – szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej MON
 • gen. dyw. Bolesław Roja 1876-1940 – dowódca III Brygady Legionów Polskich
 • gen. dyw. Adam Sławoczyński 1860-1925 – dowódca 5 Dywizji Piechoty
 • gen. bryg. Jan Cieślik 1924-1995 – zastępca dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju do spraw politycznych, wiceprezes ZG LOK
 • gen. bryg. pil. Franciszek Kamiński 1923-1985 – dowódca Lotnictwa Operacyjnego
 • gen. armii Wojciech Jaruzelski 1923–2014 – I sekretarz KC PZPR, prezydent PRL i prezydent RP
 • gen. dyw. Aleksander Ligaj 1922-1995 – szef Inspekcji Sił Zbrojnych
 • gen. bryg. Edward Mokrzecki 1898-1970 – szef Departamentu Uzbrojenia MON
 • gen. broni Henryk Szumski 1941-2012 – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • gen. bryg. Mikołaj Bołtuć 1893-1939
 • gen. bryg. Konrad Świetlik 1911-1998 – wiceminister bezpieczeństwa publicznego
 • gen. bryg. Heliodor Cepa 1895-1974 – dowódca wojsk łączności Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 • gen. dyw. Brunon Marchewka 1916-1992 – zastępca Głównego Kwatermistrza WP ds. komunikacji
 • gen. bryg. Jan Górecki 1910-2003 – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kontroli Państwowej
 • gen. dyw. pil. Jan Frey-Bielecki 1916-1994 – dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju
 • gen. dyw. Tadeusz Hupałowski 1922-1999 – minister administracji i gospodarki terenowej, członek WRON, prezes Najwyższej Izby Kontroli
 • gen. bryg. Kazimierz Bogdanowicz 1928-2009 – dowódca Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON
 • gen. bryg. Władysław Hermaszewski 1928-2002 – dowódca 1 i 2 Korpusu Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
 • gen. bryg. pil. Marian Bondzior 1925-2003 – zastępca dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju do spraw liniowych
 • gen. bryg. Władysław Jaxa-Rożen 1875-1931 – dowódca Żandarmerii
 • gen. dyw. Eugeniusz Kuszko 1907-1984 – komendant Wojskowej Akademii Politycznej
 • gen. bryg. Ludwik Sobieraj 1922-1987 – zastępca komendanta ASG WP ds. politycznych
 • gen. dyw. Franciszek Skibiński 1899-1991 – historyk wojskowości
 • generał Andrzej Błasik 1962-2010 – dowódca Sił Powietrznych RP
 • gen. bryg. Włodzimierz Seweryński 1931-2001 – szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki MON
 • gen. dyw. Janusz Zarzycki 1914-1995 – polityk, prezydent m. st. Warszawy
 • gen. bryg. Kazimierz Strzemię-Marszyński 1887-1980 – z-ca dowódcy 1 Armii WP
 • gen. bryg. Stefan Jaworski 1923-1979 – szef Służb Technicznych - zastępca dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego
 • gen. bryg. Albin Skroczyński 1890-1971 – komendant Obszaru Armii Krajowej Warszawa
 • gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba 1886-1947 – komendant Wyższej Szkoły Wojennej, dowódca Armii "Poznań”
 • gen. dyw. Stanisław Komornicki 1924-2010 – kanclerz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • gen. bryg. Mieczysław Kowalski 1894-1986 – szef Służby Zdrowia MON
 • gen. bryg. Witold Eugeniusz Sadowski 1896-1979 – szef Oddziału IV Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 • gen. bryg. Kazimierz Jankowski 1921-1975 – prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego
 • gen. bryg. Leon Kołatkowski 1924-1988 – wieloletni szef Wojsk Łączności MON
 • gen. bryg. Marian Naszkowski 1912-1996 – szef GZP WP, wiceminister spraw zagranicznych
 • gen. bryg. pil. Michał Jakubik 1914-1966 – zastępca Głównego Inspektora Lotnictwa ds. szkolenia lotniczego
 • gen. dyw. Teodor Kufel 1920-2016 – szef Wojskowej Służby Wewnętrznej MON
 • gen. bryg. Leon Bukojemski 1895-1978 – zastępca dowódcy artylerii 1 Armii WP
 • gen. bryg. Kryspian Hille 1923-1995 – szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
 • gen. bryg. Teodor Mikuś 1910-1974 – szef Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi i Białymstoku
 • gen. broni Włodzimierz Sawczuk 1925-2010 – szef GZP WP, wiceminister obrony narodowej, członek KC PZPR, ambasador PRL w Libii
 • gen. bryg. Tadeusz Obara 1922-1989 – szef Służby Zdrowia MON
 • gen. dyw. Kazimierz Gilarski 1955-2010 – dowódca Garnizonu Warszawa
 • gen. bryg. Jan Kiwerski 1910-1944 – dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
 • gen. bryg. Julian Kowalewicz 1925-1990 – komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich
 • gen. dyw. Stanisław Antos 1922-1992 – I zastępca Głównego Inspektora Szkolenia WP
 • gen. dyw. Kazimierz Makarewicz 1924-2006 – I zastępca szefa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego
 • gen. bryg. Samuel Malko 1905-1988 – zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego WP
 • gen. bryg. Konrad Krajewski 1899-1977 – komendant Podoficerskiej Szkoły Zawodowej w Elblągu
 • gen. dyw. Wsiewołod Strażewski – 1897-1973 – dowódca Warszawskiego i Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • gen. bryg. Józef Turski 1900-1986 – szef Departamentu Kadr MON
 • gen. broni Karol Świerczewski 1897-1947 – dowódca 2 Armii, wiceminister obrony narodowej
 • gen. dyw. Aleksander Zawadzki 1899-1964 – przewodniczący Rady Państwa PRL
 • gen. bryg. Jan Celek 1932-2007 – historyk, pedagog, zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych
 • gen. bryg. Edmund Soja 1921-1977 – dowódca 1 Korpusu Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
 • gen. bryg. Jan Puławski 1924-2003 – zastępca szefa Departamentu Kadr MON – pełnomocnik MON ds. pracowników cywilnych wojska
 • gen. bryg. Tadeusz Pióro 1920-2010 – zastępca komendanta Akademii Sztabu Generalnego WP
 • gen. bryg. Zdzisław Pietrucha 1928-1996 – zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych ds. techniki i zaopatrzenia
 • gen. bryg. Michał Gutowski 1910-2006
 • gen. dyw. Zbigniew Michalski 1912-2004 – zastępca dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • gen. bryg. Leopold Okulicki 1898-1946 – komendant główny Armii Krajowej, grób symboliczny
 • gen. bryg. Józef Dziadura 1917-1997 – dowódca Garnizonu m. st. Warszawy
 • gen. bryg. Jerzy Fonkowicz 1922-1997 – szef Departamentu Kadr MON
 • gen. bryg. Walerian Czuma 1890-1962 – dowódca Obrony Warszawy w 1939 kwatera II C27
 • gen. bryg. Jan Mazurkiewicz ps. "Radosław” 1896-1988 – dowódca Kedywu Armii Krajowej
 • gen. dyw. Apoloniusz Golik 1928-2012 – szef Inspekcji Sił Zbrojnych
 • gen. bryg. Edward Pfeffer 1913-1997 – szef Zarządu Planowania Materiałowego, Mobilizacyjnego i Bieżącego Sztabu Generalnego WP
 • gen. broni Mieczysław Obiedziński 1920-1993 – wiceminister obrony narodowej, Główny Kwatermistrz WP, konsul generalny PRL w Mińsku
 • gen. dyw. Bruno Olbrycht 1895-1951 – dowódca Okręgu Wojskowego nr 1 w Warszawie
 • gen. bryg. MO Henryk Słabczyk 1925-1973 – wiceminister spraw wewnętrznych
 • gen. bryg. pil. Stanisław Skalski 1915-2004 – as myśliwski, dowódca Polskiego Zespołu Myśliwskiego nazywanego "Cyrkiem Skalskiego”
 • gen. dyw. Ignacy Szczęsnowicz 1922-1999 – szef Wojsk Rakietowych i Artylerii
 • gen. dyw. Edward Poradko 1924-1997 – szef Zarządu II Sztabu Generalnego, szef Wojskowej Służby Wewnętrznej MON
 • gen. dyw. Marian Graniewski 1918-2007 – Główny Inspektor Planowania i Techniki WP
 • gen. broni Józef Urbanowicz 1916-1989 – wiceminister obrony narodowej, ambasador PRL w Mongolii
 • gen. dyw. Bronisław Kuriata 1923-1999 – dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • tyt. gen. dyw. Stanisław Springwald 1864-1951 – zastępca dowódcy Okręgu Generalnego Białystok w Grodnie
 • gen. bryg. Mieczysław Włodarski 1930-2001 – zastępca dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju ds. politycznych
 • gen. bryg. Janusz Sieczkowski 1925-1994 – zastępca komendanta Akademii Sztabu Generalnego ds. liniowych
 • gen. bryg. Jakub Prawin 1901-1959 – szef Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie
 • gen. dyw. Feliks Stramik 1924-2007 – dowódca Wojsk Ochrony Pogranicza
 • gen. broni Wojciech Barański 1926-2006 – szef Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP
 • gen. bryg. Mikołaj Matwijewicz 1918-2001 – zastępca Głównego Kwatermistrza WP
 • gen. bryg. Aleksander Kokoszyn 1904-1979 – szef Wojskowej Służby Wewnętrznej MON
 • gen. bryg. Stefan Orliński 1907-1966 – komendant Garnizonu m. st. Warszawy
 • gen. dyw. Franciszek Jóźwiak 1895-1966 – wiceminister bezpieczeństwa publicznego, wicepremier
 • gen. bryg. Izydor Koper 1925-1978 – zastępca dowódcy WOP do spraw politycznych
 • gen. bryg. Jakub Bohusz-Szyszko 1855-1942
 • gen. bryg. Stefan Bałuk 1914-2014 – fotografik, fotoreporter wojenny, cichociemny
 • gen. dyw. pil. Jan Raczkowski 1922–2003 – dowódca Wojsk Lotniczych
 • gen. bryg. Arnold Iwaszkiewicz 1915-1988 – z-ca Głównego Inspektora Techniki i Planowania
 • gen. bryg. Jan Sośnicki 1924-1997 – zastępca Głównego Kwatermistrza WP
 • gen. bryg. Marian Waluchowski 1917-1968 – zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
 • gen. bryg. Jerzy Bończak 1928-1988 – wiceminister zdrowia i opieki społecznej
 • gen. bryg. Stanisław Zawadzki 1900–1984 – minister pracy i opieki społecznej
 • gen. bryg. Antoni Chruściel ps. "Monter” 1895-1960 – dowódca sił powstańczych podczas Powstania Warszawskiego
 • gen. dyw. Henryk Koczara 1921-2006 – I zastępca szefa GZP WP
 • gen. bryg. Jerzy Kirchmayer 1895-1959 – szef Oddziału Historycznego Sztabu Generalnego WP
 • gen. bryg. Mieczysław Kaczyński 1921-1999 – komendant Instytutu Zabezpieczenia Technicznego Wojsk WAT
 • gen. bryg. Tadeusz Dziekan 1925-1984 – kierownik Wydziału Kadr KC PZPR
 • gen. bryg. MO Ryszard Dobieszak 1913-1990 – komendant główny Milicji Obywatelskiej
 • gen. bryg. Jerzy Dymkowski 1926-1979 – szef Zarządu w Sztabie Generalnym WP
 • gen. broni Jerzy Skalski 1925-2010 – wiceminister obrony narodowej, Główny Inspektor Obrony Terytorialnej
 • gen. bryg. Mieczysław Słupski 1919-1991 – szef Służby Zakwaterowania i Budownictwa MON
 • gen. dyw. Władysław Polański 1924-2012 – komendant Wojskowej Akademii Politycznej
 • gen. dyw. Gustaw Paszkiewicz 1893-1955 – dowódca Okręgu Wojskowego nr 1 w Warszawie
 • gen. bryg. Władysław Tkaczewski 1925-2006 – profesor, kardiolog, rektor Wojskowej Akademii Medycznej
 • gen. bryg. Jakub Szyszko-Bohusz 1855-1942 – dowódca oddziału 2 Armii na froncie wojny 1920 roku
 • gen. dyw. Janusz Brochwicz-Lewiński 1920-2017 – żołnierz Batalionu AK "Parasol”. Pośmiertnie mianowany generałem dywizji
 • gen. bryg. Włodzimierz Sokorski 1908-1999 – minister kultury i sztuki, prezes Komitetu ds. Radia i Telewizji
 • gen. bryg. Henryk Jankowski pseud. Kuba, 1922-1959 – zastępca dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego ds. politycznych
 • gen. bryg. Leon Gregorowicz 1919-1998 – komendant Korpusu Kadetów KBW
 • kontradmirał Jan Wiśniewski 1920-1969 – dowódca Marynarki Wojennej
 • gen. dyw. Eugeniusz Rodziewicz 1874-1934 – Generalny Inspektor Artylerii WP
 • gen. bryg. Ksawery Floryanowicz 1898-1984 – dowódca 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii
 • gen. dyw. Mieczysław Dębicki 1926-2001 – prezydent m. st. Warszawy w latach 1982-1986
 • gen. bryg. Zbigniew Szydłowski 1925-1984 – prezes Ligi Obrony Kraju
 • gen. bryg. Tadeusz Białek 1918-1998 – zastępca Głównego Kwatermistrza WP
 • gen. broni Franciszek Księżarczyk 1906-1991 – prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju, prezes Związku Inwalidów Wojennych
 • gen. dyw. Wiktor Ziemiński 1906-1970 – Główny Kwatermistrz WP
 • gen. dyw. Sylwester Kaliski 1925-1978 – fizyk, komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • gen. bryg. Tadeusz Bełczewski 1923-1999 – zastępca komendanta Akademii Sztabu Generalnego WP ds. szkolenia
 • gen. bryg. Tadeusz Pietrzak 1926-2014 – wiceminister spraw wewnętrznych PRL, komendant główny MO
 • gen. dyw. Aleksander Osiński 1870-1956 – szef Administracji Armii, p. o. ministra spraw wojskowych, inspektor Szkół Wojskowych
 • gen. bryg. MO Rudolf Rusin 1935-1990 – zastępca komendanta głównego Milicji Obywatelskiej
 • gen. bryg. Bazyli Maksmiczuk 1910-1989 – dowódca 21 Dywizji Piechoty w Lidzbarku Warmińskim
 • gen. bryg. Mieczysław Sikorski 1928-1991 – szef Techniki Lotniczej
 • marszałek Polski Marian Spychalski 1906-1980
 • gen. dyw. Kazimierz Witaszewski 1906-1992 – szef GZP WP, wiceminister obrony narodowej
 • gen. bryg. Wacław Szokalski 1874-1956 – prezes Związku Osadników Wojskowych
 • gen. dyw. MO Stanisław Kowalczyk 1924-1998 – minister spraw wewnętrznych, wicepremier
 • gen. bryg. Stanisław Grzmot-Skotnicki 1894–1939 – dowódca Grupy Osłonowej "Czersk”
 • gen. bryg. Mieczysław Bronowiecki 1924-2010 – szef Służby Uzbrojenia MON
 • gen. bryg. Edward Braniewski 1908-1987 – komendant Wojskowej Akademii Politycznej
 • gen. bryg. MO Franciszek Szlachcic 1920-1990 – wicepremier, minister spraw wewnętrznych
 • gen. bryg. Antoni Piwowarczyk żołnierz 1910-2009 – dowódca oddziałów Batalionów Chłopskich Okręgu Kielce
 • gen. bryg. Maria Wittek 1899-1997 – komendantka Przysposobienia Wojskowego Kobiet 1928-34, uczestniczka powstania warszawskiego
 • gen. bryg. Wiktor Kozak 1916-1995 – szef Służby Topograficznej WP
 • gen. dyw. Juliusz Rómmel 1881-1967 – dowódca Armii "Łódź” i Armii "Warszawa”
 • gen. bryg. Władysław Jerzak 1924-2007 – szef Służby Uzbrojenia MON
 • gen. bryg. Piotr Przyłucki 1923-2014 – dowódca 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku
 • gen. bryg. Karol Rudolf 1886-1952 – szef Departamentu Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych
 • gen. bryg. Mieczysław Wągrowski – szef GZPW WP, poseł na Sejm 1947-52 i 1952-56, wojewoda gdański, szef Polskiej Misji Wojskowej w Korei
 • gen. broni Tadeusz Tuczapski 1922-2009 – wiceminister obrony narodowej, członek WRON
 • gen. dyw. Czesław Piotrowski 1926-2005 – minister górnictwa i energetyki
 • gen. dyw. Czesław Krzyszowski 1922-2007 – szef Wojsk Chemicznych MON
 • gen. bryg. Roman Ropek 1923-2007 – szef Zarządu Organizacyjnego Sztabu Generalnego
 • gen. bryg. Sławomir Petelicki 1946-2012 – organizator i pierwszy dowódca Jednostki Wojskowej "GROM”
 • gen. bryg. Stanisław Tatar 1896-1980 – zastępca komendanta głównego ZWZ/AK
 • gen. bryg. Stanisław Sosabowski 1892-1967 – dowódca Samodzielnej Brygady Spadochronowej
 • gen. bryg. Edward Ochab 1906-1989 – wiceminister obrony narodowej, przewodniczący Rady Państwa w latach 1964-1968
 • gen. dyw. Piotr Jaroszewicz 1909-1992 – polityk komunistyczny, premier PRL w latach 1970-1980
 • gen. bryg. Franciszek Mróz 1902-1988 – zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego WP
 • gen. bryg. Cezary Nowicki 1903-1978 – szef Służby Samochodowej MON
 • gen. bryg. Teodor Naumienko 1903-1987 – szef Służby Topograficznej WP
 • gen. dyw. Mieczysław Grudzień 1922-2010 – minister do spraw kombatantów
 • gen. bryg. Jerzy Ejmont 1909-1987 – szef Służby Zdrowia MON
 • gen. bryg. Leszek Krzemień 1905-1997 – z-ca szefa Głównego Zarządu Politycznego WP
 • gen. broni Jan Rządkowski 1860-1934 – dowódca Okręgu Generalnego Łódź
 • gen. bryg. Aleksander Cesarski 1921-1975 – zastępca Głównego Inspektora Obrony Terytorialnej – szef Inspektoratu Powszechnej Samoobrony
 • gen. bryg. pil. Adam Bidziński 1927-1995 – komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie
 • gen. dyw. Tadeusz Kuśmierski 1930-2001 – Główny Inspektor Techniki WP
 • gen. bryg. Józef Sobiesiak 1914-1971 – zastępca komendanta Wojskowej Akademii Politycznej
 • gen. bryg. Tadeusz Sawicz 1914-2011 – pilot wojskowy, II wojny światowej, w tym bitwy o Anglię
 • gen. dyw. Jan Trukan 1939-2010 – zastępca szefa Inspektoratu Logistyki Sztabu Generalnego WP
 • gen. bryg. Stanisław Wytyczak 1925-1993 – szef Departamentu Kadr MON
 • gen. bryg. Włodzimierz Kopijkowski 1919-2014 – dowódca 15 Dywizji Piechoty
 • gen. bryg. MO Olgierd Darżynkiewicz 1923-2000 – szef Biura Ochrony Rządu
 • gen. bryg. Juliusz Hibner 1912-1994 – dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Bohater ZSRR
 • gen. dyw. Czesław Waryszak 1919-1979 – dowódca Śląskiego i Warszawskiego Okręgu Wojskowego
 • gen. dyw. Stanisław Okęcki 1908-1991 – historyk, działacz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
 • gen. broni Zygmunt Duszyński 1914-1973 – wiceminister obrony narodowej, Główny Inspektor Szkolenia
 • gen. bryg. Franciszek Cymbarewicz 1917-2000 – szef Tyłów WP, kierownik Centralnej Składnicy Intendenckiej w Rembertowie
 • gen. bryg. Ignacy Blum 1913-1994 – pełnomocnik ministra obrony narodowej przy Polskiej Akademii Nauk
 • gen. dyw. Jan Światowiec 1925-2012 – dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP
                                     

1. Oficerowie Wojska Polskiego

 • Tadeusz Popławski 1918–2005 – pułkownik dypl. dr hab., prorektor WAT
 • Edward Jędrzejowski 1912–1964 – działacz PPR i PZPR, pułkownik, komendanta Oficerskiej Szkoły Polowej AL
 • Marian Kenig 1895–1959 – kapitan, dowódca Robotniczej Brygady Obrony Warszawy w 1939 r.
 • Aleksander Krzyżanowski 1895–1951 – major artylerii, członek SZP, ZWZ
 • Jerzy Zakrzewski1919–2007 – płk, prof. dr hab. wykładowca Wyższej Szkoły Zawodowej "Kadry dla Europy” w Poznaniu
 • Mieczysław Puteczny 1913–1990 – pułkownik LWP, zastępca dowódcy KBW
 • Edward Umer 1926–1987 – major, oficer Informacji Wojskowej
 • Zygmunt Kujawski 1916–1996 – kapitan, chirurg
 • Adam Borys 1909–1986 – podpułkownik, organizator i pierwszy dowódca Batalionu AK "Parasol”, cichociemny
 • Zbigniew Obolewicz 1955–2007 – podpułkownik, w latach 1993-1996 z-ca attaché w Czechach
 • Stefan Serednicki 1916–1998 – kapitan WP, kawaler Virtuti Militari, partyzant 36 pp. AK
 • Ryszard Kukliński 1930–2004 – pułkownik LWP, pułkownik US Army, tajny współpracownik CIA ps. "Jack Strong”
 • Juliusz Ulrych 1888–1959 – minister komunikacji w ostatnim rządzie II RP, pułkownik WP II RP
 • Jan Momola 1908–1939 – porucznik, Obrońca Modlina, uczestnik kampanii wrześniowej
 • Marian Cholewa – dyplomowany pułkownik, dowódca Okręgu Lwowskiego AK
 • Stefan Wyrzykowski ps. "Zenon” 1916–1985 – major, dowódca Oddziału Partyzanckiego 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty AK
 • Józef Beck 1894–1944 – polityk, pułkownik
 • Roman Kryże 1907-1983 – prawnik, sędzia wojskowy
 • Witold Tadeusz Andruszewicz-Doliwa 1890–1939 – pułkownik artylerii WP
 • Robert Grzywna 1974–2010 – pilot
 • Wiktor Siennicki 1924–1990 – zastępca szefa WSW MON
 • Jan Pluta 1930–2014 – płk dypl., odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Andrzej Marecki ur. 2 września 1898 w Grybowie, zm. 4 lipca 1943 w Gibraltarze – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 • Aleksander Kulbabiński 1894–1963 – pułkownik, komendant kadry uzbrojenia w 1939 r. Pomiechówek
 • Zbigniew Skrętkowicz 1924–1957 – pułkownik, komendant Garnizonu Warszawskiego
 • Marian Rejewski 1905–1980 – porucznik Polskich Sił Zbrojnych, kryptolog, który złamał szyfr Enigmy
 • Stefan Przybylik 1918–2007 – cichociemny
                                     

2.1. Znani Polacy Ludzie nauki i kultury

 • Julian Krzyżanowski 1892–1976 – historyk literatury, folklorysta
 • Ryszard Karłowicz 1919–2007 – architekt i urbanista
 • Wojciech Lubiński 1969–2010 – lekarz, pulmonolog, doktor habilitowany nauk medycznych, osobisty lekarz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 • Teresa Torańska 1944–2013 – dziennikarka
 • Leszek Kołakowski 1927–2009 – filozof i historyk filozofii, eseista, publicysta
 • Juliusz Bardach 1914–2010 – historyk ustroju i prawa
 • Stefan Kuryłowicz 1949–2011 – architekt
 • Stanisław Mazur 1905–1981 – matematyk
 • Leon Guz 1914–2010 – dziennikarz
 • Lucjan Kydryński 1929–2006 – dziennikarz, konferansjer, prezenter sceniczny, publicysta
 • Robert Leszczyński 1967–2015 – dziennikarz, krytyk muzyczny
 • Stefan Melak 1946–2010 – dziennikarz, działacz niepodległościowy w okresie PRL, przewodniczący Komitetu Katyńskiego
 • Jan Moor-Jankowski 1924–2005 – światowej sławy prymatolog
 • Tadeusz Kotarbiński 1886–1981 – filozof
 • Jan Legowicz 1909–1992 – filozof i historyk filozofii
 • Kazimierz Albin Dobrowolski 1931–2002 – biolog, b. rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Krystyna Kubicka 1930–2017 – lekarka, pediatra kardiolog
 • Karol Akerman 1913–1967 – prof. chemik, organizator Katedry Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Emil Wojtaszek 1927–2017 – dyplomata i polityk
 • Andrzej Bartnicki 1933–2004 – historyk dziejów powszechnych
 • Jan Ciszewski 1930–1982 – dziennikarz i komentator sportowy
 • Włodzimierz Missiuro 1892–1967 – podpułkownik Wojska Polskiego, prof. specjalista w zakresie fizjologii sportu, lotnictwa i pracy
 • Adolf Ciborowski 1919–1987 – architekt, urbanista
 • Ewa Mikina 1951–2012 – historyk, krytyk sztuki, tłumaczka
 • Stefan Amsterdamski 1929–2005 – prof. filozof, historyk idei
 • Roman Juszkiewicz 1952–2012 – astrofizyk, kosmolog
 • Andrzej Drawicz 1932–1997 – historyk literatury pol. i ros., prezes Komitetu ds. Radia i Telewizji
 • Lech Szyszko 1934–2005 – ekonomista
 • Natalia Gąsiorowska 1881–1964 – historyk, badaczka dziejów ruchu robotniczego
 • Dionizy Smoleński 1902–1984 – rektor Politechniki Wrocławskiej i Warszawskiej
 • Henryk Arctowski 1871–1958 – geofizyk, badacz Antarktydy
 • Stanisław Bębenek 1920–2003 – wydawca
 • Marian Falski 1881–1974 – pedagog, działacz oświatowy, autor znanego elementarza
 • Leopold Infeld 1898–1968 – fizyk
 • Hanna Świda-Ziemba 1930–2012 – socjolog, działaczka opozycyjna
 • Witold 1906-1978 i Julia 1908-1978 Starkiewiczowie – lekarze, wykładowcy PAM w Szczecinie
 • Kazimierz Puczyński 1908–2007 – specjalista w zakresie hydrotechniki, żołnierz Armii Krajowej
 • Henryk Tarasiewicz 1930–2006 – dr. med. chirurg ortopeda, ordynator i dyrektor Szpitala przy ul. Barskie w Warszawie
 • Stanisław Szwarc-Bronikowski 1917–2010 – publicysta, podróżnik, filmowiec
 • Franciszek Fiszer 1860–1937 – filozof
 • Aleksander Rejman 1914–2005 – ogrodnik pomolog, prorektor SGGW
 • Marek Kotański 1942–2002 – psycholog, działacz społeczny, twórca Monaru
 • Karol Modzelewski 1937–2019 – historyk mediewista, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, pomysłodawca nazwy NSZZ Solidarność
 • Adam Korta 1917–1954 – historyk wojskowości
 • Tomasz Hopfer 1935–1982 – dziennikarz sportowy
 • Andrzej Przewoźnik 1963–2010 – historyk, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Bolesław Wierzbiański 1913–2003 – dziennikarz emigracyjny, twórca "Nowego Dziennika” w Nowym Jorku
 • Tadeusz Drewnowski 1926–2018 – dziennikarz, krytyk literacki, publicysta
 • Magdalena Abakanowicz 1930–2017 – rzeźbiarka
 • Artur Sandauer 1913–1989 – krytyk literacki, historyk literatury
 • Kazimierz Kuratowski 1896–1980 – matematyk
 • Janusz Zawodny 1921–2012 – politolog, historyk
 • Adam Latusek 1939–2008 – orientalista, ekspert w dziedzinie sztuki azjatyckiej, dyplomata, wykładowca UW i ASP, tłumacz, poeta
 • Władysław Kopaliński 1907–2007 – polski leksykograf, tłumacz, wydawca
 • Krzysztof Leski 1959-2020 - dziennikarz prasowy, telewizyjny i radiowy
 • Michał Kulesza 1948–2013 – prawnik, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu
 • Xymena Zaniewska 1927–2016 – projektantka mody, scenograf
 • Wojciech Zieliński 1944–2008 – dziennikarz sportowy
 • Michał Sumiński 1915–2011 – zoolog, podróżnik, dziennikarz, gospodarz programu "Zwierzyniec”
 • Lucyna Kubica 1916–2006 – pierwsza po wojnie polska marszand dzieł sztuki
 • Paweł Wieczorkiewicz 1948–2009 – historyk, sowietolog, marynista, wykładowca
 • Edward Loth 1884–1944 – anatom, antropolog
 • Mieczysław Brahmer 1899–1984 – filolog klasyczny, historyk literatury włoskiej
 • Mirosław J. Mossakowski 1929–2001 – profesor neurologii, prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Mieczysław Bilski 1923–2006 – publicysty "Sztandaru Młodych” i "Przeglądu Sportowego”, z-ca red. nacz. "Treningu”, członka ZLP
 • Krzysztof Teodor Toeplitz 1933–2010 – dziennikarz, publicysta, krytyk filmowy
 • Oskar Lange 1904–1965 – ekonomista
 • Aleksander Kamiński 1903–1978 – pedagog, instruktor harcerski, żołnierz AK, autor Kamieni na szaniec
 • Stanisław Helsztyński 1891–1986 – historyk literatury angielskiej, pisarz
 • Małgorzata Hołyńska 1916–2006 – tłumaczka, redaktor
 • Józef Ujejski 1883–1937 – historyk literatury polskiej
 • Stanisław Russocki 1930–2002 – historyk, prof. UW
 • Juliusz Bogdan Deczkowski 1924–1998 – chemik i wynalazca, żołnierz Batalionu Zośka
 • Janusz Sent 1936-2018 – kompozytor,aranżer
 • Janusz Krupski 1951–2010 – historyk, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Wiktor Osiatyński 1945–2017 − prawnik, działacz społeczny
 • Jan Kroszczyński -1925-1984 profesor, doktor habilitowany, członek PAN
 • Kazimierz Moczarski 1907–1975 – dziennikarz, pisarz, publicysta
 • Zygmunt Okołów 1902–1962 – inżynier, konstruktor pojazdów i silników spalinowych
 • Jan Urban 1895–1987 – dziennikarz, ojciec Jerzego
 • Bolesław Gonet 1920–1993 – profesor, doktor habilitowany
 • Tadeusz Chciuk-Celt 1916–2001 – porucznik, "cichociemny”, historyk
 • Michał Bristiger 1921–2016 – muzykolog, publicysta
 • Zygmunt Kałużyński 1918–2004 – dziennikarz, krytyk filmowy, publicysta
 • Marek Karp 1952–2004 – historyk, publicysta, twórca Ośrodka Studiów Wschodnich
 • Janusz Atlas 1949–2010 – dziennikarz sportowy
 • Waldemar Milewicz 1956–2004 – dziennikarz TVP1
 • Józef Szaniawski 1944–2012 – dziennikarz, publicysta, historyk, politolog
 • Tadeusz Mosz 1954–2014 – dziennikarz i publicysta ekonomiczny
 • Jerzy Koenig 1931–2008 – krytyk teatralny
 • Karol Jakubowicz 1941–2013 – politolog, publicysta i medioznawca
 • Mieczysław Szawleski 1887–1942 – dyplomata, publicysta, ekonomista, poseł na Sejm RP, pracownik Delegatury Rządu na Kraj
 • Grzegorz Miecugow 1955–2017 – dziennikarz
                                     

2.2. Znani Polacy Pisarze

 • Jerzy Szaniawski 1886–1970 – dramaturg i prozaik
 • Marek Nowakowski 1935–2014 – pisarz
 • Konstanty Ildefons Gałczyński 1905–1953 – poeta
 • Barbara Wachowicz 1937–2018 – pisarka
 • Julian Tuwim 1894–1953 – poeta grób w alei zasłużonych
 • Czesław Centkiewicz 1904–1996 – pisarz reportażysta, podróżnik
 • Benedykt Hertz 1872–1952 – poeta, bajkopisarz, satyryk, publicysta
 • Jerzy Janicki 1928–2007 – pisarz, dramaturg dziennikarz i scenarzysta
 • Wilhelm Mach 1917–1965 – pisarz
 • Igor Newerly 1903–1987 – pisarz
 • Zbigniew Safjan 1922–2011 – pisarz, scenarzysta filmowy
 • Tadeusz Konwicki 1926–2015 – prozaik, scenarzysta i reżyser
 • Tadeusz Peiper 1891–1969 – poeta, prozaik, dramaturg
 • Władysław Broniewski 1897–1962 – poeta
 • Stanisław Grzesiuk 1918–1963 – pisarz, wykonawca warszawskich ballad podwórkowych
 • Jan Nagrabiecki 1920–2011 – poeta
 • Andrzej Strug 1871–1937 – pisarz i publicysta, działacz PPS
 • Zbigniew Bieńkowski 1913–1994 – poeta i eseista
 • Janusz Głowacki 1938–2017 – prozaik, dramaturg, scenarzysta, felietonista i eseista
 • Adolf Rudnicki 1912–1990 – pisarz
 • Wiktor Woroszylski 1927–1996 – poeta
 • Maciej Zembaty 1944–2011 – poeta, tłumacz, muzyk, satyryk
 • Teodor Parnicki 1908–1988 – pisarz
 • Bogdan Hamera 1911–1974 – pisarz, publicysta
 • Andrzej Kuśniewicz 1904–1993 – pisarz
 • Stanisław Jerzy Lec 1909–1966 – pisarz
 • Stefania Grodzieńska 1914–2010 – pisarka, aktorka estradowa, satyryk
 • Michał Choromański 1904–1972 – powieściopisarz i dramaturg
 • Jan Brzechwa 1900–1966 – poeta, satyryk, autor książek dla dzieci
 • Zenon Kosidowski 1898–1978 – pisarz
 • Stanisław Piętak 1909–1964 – poeta i prozaik
 • Cezary Chlebowski 1928–2013 – pisarz, publicysta, historyk Armii Krajowej
 • Halina Rudnicka 1909–1982 – pisarka dla młodzieży
 • Stanisław Grochowiak 1934–1976 – poeta i dramaturg
 • Maria Czubaszek 1939–2016 – pisarka i satyryczka, autorka tekstów piosenek, scenarzystka, felietonistka, dziennikarka
 • Janusz Minkiewicz 1914–1981 – poeta, satyryk
 • Alina Centkiewicz 1907–1993 – pisarka
 • Józef Szczepański 1922–1944 – polski poeta, uczestnik powstania warszawskiego
 • Leon Kruczkowski 1900–1962 – pisarz
 • Alina Korta 1922–1987 – pisarka i poetka dla dzieci, scenarzystka
 • Magdalena Samozwaniec 1894–1972 – pisarka
 • Bronisław Troński 1921–2012 – pisarz, dziennikarz
 • Hanna Ożogowska 1904–1995 – pisarka dla młodzieży
 • Jonasz Kofta 1942–1988 – poeta
 • Jerzy Stawiński 1921–2010 – pisarz, scenarzysta filmowy
 • Mira Michałowska 1914–2007 – pisarka, dziennikarka
 • Tadeusz Breza 1905–1970 – powieściopisarz i eseista
 • Krzysztof Kamil Baczyński 1921–1944 – poeta, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego
 • Jerzy Putrament 1910–1986 – pisarz
 • Władysław Terlecki 1933–1999 – pisarz
 • Tadeusz Borowski 1922–1951 – poeta i prozaik
 • Jan Śpiewak 1908–1967 – poeta
 • Tadeusz Gajcy ps. "Karol Topornicki” 1922–1944 – poeta i dramaturg, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego
 • Czesław Budzyński 1932–2010 – poeta, powieściopisarz, dyplomata
 • Zofia Nałkowska 1884–1954 – pisarka grób w alei zasłużonych
 • Wojciech Żukrowski 1916–2000 – pisarz
 • Daniel Kac 1908–2005 – pisarz tworzący w języku jidysz
 • Adam Ważyk 1907–1982 – poeta, eseista i tłumacz
 • Ryszard Marek Groński 1939-2018-pisarz,dziennikarz
 • Bohdan Czeszko 1923–1988 – pisarz
 • Wacław Gołembowicz 1900–1960 – chemik, pisarz popularnonaukowy
 • Włodzimierz Słobodnik 1900–1991 – poeta
 • Ryszard Kapuściński 1932–2007 – pisarz, dziennikarz, reportażysta
 • Lucjan Rudnicki 1882–1968 – pisarz
 • Janusz Przymanowski 1922–1998 – prozaik, publicysta
 • Jerzy Ficowski 1924–2006 – poeta, eseista, badacz i wydawca dzieł Brunona Schulza
 • Tadeusz Kubiak 1924–1979 – poeta


                                     

2.3. Znani Polacy Aktorzy

 • Barbara Drapińska 1921–2000 – aktorka
 • August Kowalczyk 1921–2012 – aktor
 • Tadeusz Pluciński 1926–2019 – aktor
 • Jacek Woszczerowicz 1904–1970 – aktor
 • Józef Kalita 1928–1997 – aktor
 • Irena Krasnowiecka 1923–2001 – aktorka
 • Szymon Szurmiej 1923–2014 – aktor
 • Ryszarda Hanin 1919–1994 – aktorka
 • Andrzej Krasicki 1918–1995 – aktor
 • Adolf Dymsza 1900–1975 – aktor
 • Lidia Korsakówna 1934–2013 – aktorka
 • Ruth Taru-Kowalska 1909–1979 – aktorka
 • Czesław Wołłejko 1920–1987 – aktor
 • Bogdan Baer 1926–2002 – aktor
 • Mira Zimińska-Sygietyńska 1901–1997 – aktorka, reżyser, dyrektor Mazowsza
 • Danuta Szaflarska 1915–2017 – aktorka
 • Henryk Drygalski 1921–2007 – aktor
 • Aleksander Żabczyński 1900–1958 – aktor
 • Gustaw Lutkiewicz 1924–2017 – aktor
 • Stefan Śródka 1910–1981 – aktor, reżyser
 • Józefina Pellegrini-Osiecka 1921–2001 – aktorka
 • Tadeusz Chmielewski 1892–1970 – aktor i reżyser
 • Antoni Pszoniak 1931–2018 – aktor
 • Władysław Krasnowiecki 1900–1983 – aktor
 • Jerzy Ofierski 1926–2007 – aktor, artysta kabaretowy
 • Aleksander Sewruk 1912–1974 – aktor
 • Elżbieta Czyżewska 1938–2010 – aktorka
 • Roman Kłosowski 1929–2018 – aktor
 • Mieczysław Pawlikowski 1920–1978 – aktor, pilot RAF
 • Aleksandra Ford-Sampolska 1947–2013 – aktorka
 • Karol Adwentowicz 1871–1958 – aktor, reżyser, dyrektor teatrów
 • Jan Machulski 1928–2008 – aktor, reżyser
 • Zbigniew Korpolewski 1934–2018 – aktor, prezenter
 • Michał Pawlicki 1932–2000 – aktor, reżyser teatralny
 • Anna Ciepielewska 1936–2006 – aktorka
 • Krystyna Sienkiewicz 1935–2017 – aktorka
 • Maciej Kozłowski 1957–2010 – aktor
 • Władysław Kowalski 1936–2017 – aktor
 • Leon Pietraszkiewicz 1907–1987 – aktor, reżyser
 • Juliusz Berger 1928–1999 – aktor, reżyser
 • Jan Kociniak 1937–2007 – aktor
 • Kazimierz Rudzki 1911–1976 – aktor
 • Seweryna Broniszówna 1891–1982 – aktorka teatralna, siostra Aleksandra Wata
 • Zenon Dądajewski 1936–2009 – aktor, reżyser
 • Kazimierz Wichniarz 1915–1995 – aktor
 • Jadwiga Chojnacka 1905–1992 – aktorka
 • Wanda Łuczycka 1907–1996 – aktorka
 • Joanna Wizmur 1957–2008 – aktorka, reżyser polskiego dubbingu
 • Krzysztof Kołbasiuk 1952–2006 – aktor
 • Wieńczysław Gliński 1921–2008 – aktor
 • Wojciech Siemion 1928–2010 – aktor
 • Alina Janowska 1923–2017 – aktorka
 • Maciej Maciejewski 1914–2018 – aktor
 • Paweł Królikowski - 1961-2020 - aktor
 • Irena Malarczyk 1928–2009 – aktorka
 • Adam Hanuszkiewicz 1924–2011 – aktor, reżyser teatralny
 • Stanisław Mikulski 1929–2014 – aktor
 • Zbigniew Zapasiewicz 1934–2009 – aktor, reżyser
 • Tadeusz Łomnicki 1927–1992 – aktor
 • Mieczysław Stoor 1929–1973 – aktor
 • Krystyna Ciechomska 1921–2012 – aktorka
 • Aleksander Dzwonkowski 1907–1977 – aktor
 • Maria Żabczyńska 1903–1981 – aktorka
                                     

2.4. Znani Polacy Artyści innych sztuk

 • Ludwik Starski 1903–1984 – scenograf, autor tekstów piosenek
 • Janusz Morgenstern 1922–2011 – reżyser filmowy
 • Erna Rosenstein 1913–2004 – artystka malarka, poetka
 • Aleksander Kobzdej 1920–1972 – malarz
 • Olga "Kora” Sipowicz 1951–2018 – wokalistka, autorka tekstów, współzałożycielka zespołu Maanam
 • Jan Lenica 1928–2001 – artysta plastyk
 • Eugeniusz Eibisch 1895–1987 – artysta malarz
 • Juliusz Loranc 1937–2016 – kompozytor, aranżer, pianista
 • Andrzej Kondratiuk 1936–2016 – reżyser
 • Barbara Sass 1936–2015 – reżyser filmowa
 • Ewa Petelska 1920–2013 – reżyser filmowa
 • Andrzej Munk 1920–1961 – reżyser filmowy
 • Jacek Kaczmarski 1957–2004 – poeta, prozaik, kompozytor i pieśniarz
 • Władysław Szpilman 1911–2000 – pianista, kompozytor
 • Jerzy Gruza 1932-2020-reżyser,scenarzysta
 • Janusz Kondratiuk 1943-2019-reżyser,scenarzysta
 • Stanisław Szymański 1930–1999 – tancerz
 • Józef Stanisław Ostoja-Kotkowski 1922–1994 – artysta plastyk, twórca sztuki laserowej
 • Czesław Petelski 1922–1996 – reżyser filmowy
 • Jan Tarasin 1926–2009 – artysta malarz, grafik, rysownik
 • Otto Axer 1906–1983 – scenograf teatralny, malarz
 • Krzysztof Zaleski 1948–2008 – reżyser teatralny, aktor
 • Edward Dwurnik 1943–2018 – malarz, grafik
 • Tadeusz Sygietyński 1896–1955 – kompozytor, miłośnik folkloru, twórca "Mazowsza”
 • Kazimierz Karabasz 1930–2018 – reżyser filmów dokumentalnych
 • Leonard Buczkowski 1900–1967 – reżyser filmowy
 • Henryk Stażewski 1894–1988 – artysta malarz
 • Aleksander Zelwerowicz 1877–1955 – reżyser, aktor
 • Waldemar Kocoń 1949–2012 – piosenkarz
 • Tadeusz Kulisiewicz 1899–1989 – artysta grafik
 • Antoni Bohdziewicz 1906–1970 – reżyser filmowy i scenarzysta
 • Konrad Swinarski 1929–1975 – reżyser teatralny
 • Tomasz Stańko 1942–2018 – trębacz jazzowy, kompozytor
 • Antoni Uniechowski 1903–1976 – rysownik
 • Maria Fidelska 1909–1962 – malarka
 • Ryszard Bugajski 1943–2019 – reżyser filmowy, pisarz
 • Marcin Wrona 1973–2015 – reżyser filmowy, scenarzysta
 • Leon Schiller 1887–1954 – reżyser teatralny, krytyk i teoretyk teatralny
 • Erwin Axer 1917–2012 – reżyser teatralny
 • Jerzy Grzegorzewski 1939–2005 – reżyser i scenograf teatralny
 • Karol Ferster ps. "Charlie” 1902–1986 – artysta grafik
 • Grzegorz Ciechowski 1957–2001 – muzyk, kompozytor piosenek, twórca zespołu "Republika”
 • Mieczysław Wiesiołek 1921–2011 – realizator i operator filmowy, montażysta, scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych
 • Jerzy Bossak 1910–1989 – reżyser filmów dokumentalnych, dziennikarz, pedagog
 • Robert Brylewski 1961–2018 – muzyk, gitarzysta, kompozytor
 • Jerzy Zarzycki 1911–1971 – reżyser
 • Stanisław Moryto 1947–2018 – organista, kompozytor
 • Wiesław Zdort 1931–2019 – operator filmowy
 • Weronika Migoń 1977–2015 – filmowiec
 • Witold Sobociński 1929–2018 – operator filmowy
 • Piotr Sobociński 1958–2001 – operator filmowy
 • Bogdan Paprocki 1919–2010 – śpiewak operowy tenor
 • Stanisław Santor 1922–1999 – skrzypek
 • Stanisław Marek Drozd 1906–1971 – malarz, kawaler krzyża Virtuti Militari
 • Stanisław Jopek 1935–2006 – śpiewak
 • Henryk Czyż 1923–2003 – dyrygent i kompozytor
 • Wojciech Fangor 1922–2015 – malarz, grafik, plakacista i rzeźbiarz
 • Krzysztof Jung 1951–1998 – artysta grafik, pedagog
 • Stanisław Jędryka 1933–2019 – reżyser filmowy, twórca filmów o tematyce młodzieżowej
 • Jerzy Krasowski 1925–2008 – reżyser teatralny, aktor
 • Zbigniew Raplewski 1922–1997 – reżyser, operator filmowy
 • Bogna Sokorska 1927–2002 – śpiewaczka operowa, zwana też Słowikiem Warszawy
 • Zofia Nasierowska 1938–2011 – fotograf, specjalizująca się w fotografii portretowej
 • Ignacy Witz 1919–1971 – artysta malarz, krytyk sztuki
 • Stanisław Różewicz 1924–2008 – reżyser filmowy
 • Jan Marcin Szancer 1902–1973 – artysta grafik, rysownik
 • Xawery Dunikowski 1875–1964 – rzeźbiarz grób w alei zasłużonych
 • Grażyna Bacewicz 1909–1969 – kompozytorka, skrzypaczka
 • Jerzy Kawalerowicz 1922–2007 – reżyser filmowy i scenarzysta
 • Piotr Łazarkiewicz 1954–2008 – reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, aktor
 • Wojciech Wójcik 1943–2018 – reżyser filmowy, scenarzysta
 • Jan Cybis 1897–1972 – malarz
 • Jan Ignacy Wodyński 1903–1988 – artysta malarz, profesor
 • Maja Berezowska 1898–1978 – malarka, rysownik, ilustratorka książek
 • Hubert Drapella 1925–2008 – reżyser, scenarzysta
 • Eryk Lipiński 1908–1991 – karykaturzysta, satyryk, dziennikarz, założyciel "Szpilek”
 • Tadeusz Chmielewski 1927–2016 – reżyser, scenarzysta
                                     

2.5. Znani Polacy Sportowcy

 • Irena Szewińska 1946–2018 – lekkoatletka, sprinterka, skoczkini w dal, mistrzyni olimpijska
 • Kamila Skolimowska 1982–2009 – lekkoatletka, zawodniczka rzutu młotem, mistrzyni olimpijska
 • Zdzisław Krzyszkowiak 1929–2003 – lekkoatleta, mistrz olimpijski
 • Feliks Stamm 1901–1976 – trener bokserski
 • Witold Woyda 1939–2008 – szermierz
 • Władysław Stachurski 1945–2013 – piłkarz, trener, selekcjoner reprezentacji Polski
 • Józef Grudzień 1939-2017 – bokser, mistrz olimpijski
 • Bogusław Zych 1951–1995 – szermierz
 • Wacław Nycz 1954–2013 – pilot sportowy i cywilny
 • Kazimierz Deyna 1947–1989 – piłkarz, reprezentant Polski
 • Teodor Kocerka 1927–1999 – wioślarz, medalista Igrzysk Olimpijskich
 • Leonid Teliga 1917–1970 – żeglarz, podróżnik, dziennikarz, pisarz
 • Elwira Seroczyńska 1931–2004 – łyżwiarka szybka
 • Tadeusz Ślusarski 1950–1998 – lekkoatleta, tyczkarz, mistrz olimpijski
 • Jadwiga Polasik 1956-2016 - szermierka, paraolimpijkka
 • Jerzy Kulej 1940–2012 – bokser, mistrz olimpijski
 • Władysław Komar 1940–1998 – lekkoatleta, kulomiot, mistrz olimpijski, aktor
 • Marian Kuszewski 1933–2012 – szermierz, szablista
 • Kazimierz Górski 1921–2006 – piłkarz, trener, selekcjoner reprezentacji Polski


                                     

2.6. Znani Polacy Politycy

 • Ryszard Gerlachowski 1912–1991 – polityk, b. wiceminister budownictwa
 • Andrzej Bączkowski 1955–1996 – prawnik, b. wiceminister i minister pracy
 • Dyzma Gałaj 1915–2000 – polityk ZSL, Marszałek Sejmu PRL, wiceprzewodniczący Rady Państwa
 • Stanisław Araszkiewicz 1901–1983 – polityk, poseł na Sejm 1930–1935, partyzant BCh, podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa 1957-1967
 • Bolesław Bierut 1892–1956 – I sekretarz KC PZPR, prezydent PRL w latach stalinowskich
 • Grażyna Gęsicka 1951–2010 – polityk, b. minister rozwoju regionalnego, Przewodnicząca Klubu Parlamentarnego PiS
 • Leon Chajn 1910–1983 – komunista, sekretarz generalny SD, znawca i historyk masonerii
 • Wincenty Baranowski 1877–1957 – polityk, b. minister
 • Jan Chyliński ps. "Janek” 1925–2013 – wiceminister, ambasador PRL w RFN
 • Tadeusz Galiński 1914–2013 − dziennikarz, polityk, b. minister kultury
 • Bronisław Geremek 1932–2008 – profesor, historyk, polityk, b. minister spraw zagranicznych, poseł do PE
 • Władysław Bartoszewski 1922–2015 – polityk, b. minister spraw zagranicznych
 • Kazimierz Barcikowski 1927–2007 – polityk
 • Mikołaj Kozakiewicz 1922–1998 – polityk, filozof, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, Marszałek Sejmu X Kadencji
 • Stanisław Gucwa 1919–1994 – polityk ZSL, marszałek Sejmu
 • Adam Rapacki 1909–1970 – polityk, dyplomata
 • Janina Górzyńska-Bierut 1890–1985 – pierwsza dama
 • Władysław Gomułka ps. "Wiesław” 1905–1982 – I sekretarz KC PZPR
 • Mieczysław Rakowski 1926–2008 – polityk, dziennikarz, I sekretarz KC PZPR
 • Jan Izydorczyk 1900–1974 – działacz partyjny, I sekretarz KW PZPR w Poznaniu
 • Franciszek Kaim 1919–1996 – polityk, wicepremier
 • Antoni Radliński 1910–1992 – b. minister
 • Przemysław Gosiewski 1964–2010 – polityk, b. wicepremier
 • Jan Kamiński 1922–2016 – działacz spółdzielczy, minister PRL
 • Mariusz Handzlik 1965–2010 – dyplomata, polityk, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • Zygmunt Najdowski 1932–1998 – polityk, b. minister kultury i sztuki
 • Alojzy Karkoszka 1929–2001 – polityk, wicepremier
 • Maria Milczarek 1929–2011 – polityk, b. minister
 • Mariusz Kazana 1960–2010 – dyplomata, dyrektor protokołu dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Barbara Mamińska 1957–2010 – urzędnik państwowa
 • Jan Olszewski 1930-2019 – polityk, premier, adwokat, publicysta, poseł na Sejm RP, członek Trybunału Stanu
 • Józef Oleksy 1946–2015 – polityk, premier, b. Marszałek Sejmu
 • Józef Kępa 1928–1998 – polityk, b. wicepremier
 • Marian Krzak 1931–1996 – polityk
 • Jacek Kuroń 1934–2004 – historyk, polityk, b. minister pracy i polityki socjalnej
 • Jan Kaczmarek 1920–2011 – profesor, polityk, b. minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki
 • Julian Marchlewski 1866–1925 – działacz komunistyczny
 • Tomasz Kalita 1979–2017 – polityk, w latach 2008–2011 rzecznik prasowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 • Wiesław Ociepka 1922–1973 – polityk, pułkownik MSW
 • Stanisław Tołwiński 1895–1969 – polityk, b. prezydent Warszawy
 • Kornel Morawiecki 1941-2019 – polityk,fizyk,poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji
 • Janusz Wilhelmi 1927–1978 – polityk, b. minister kultury PRL
 • Eugeniusz Szyr 1915–2000 – b. wicepremier, bojownik komunistyczny Brygad Międzynarodowych w Hiszpanii
 • Stanisław Tkaczow 1913–1969 – agronom, polityk, b. minister lasów
 • Jerzy Szopa 1930–1990 – polityk
 • Walenty Titkow 1917–2013 – lekarz, polityk, oficer WP i MO
 • Andrzej Urbański 1954–2016 – dziennikarz, polityk, w latach 2005–2006 szef szefowa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 • Jolanta Szymanek-Deresz 1954–2010 – prawnik, polityk, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Jerzy Roszak 1924–1983 – dyplomata, ambasador PRL w Wiedniu i w Oslo
 • Zbigniew Romaszewski 1940–2014 – fizyk, opozycjonista, polityk, senator, b. wicemarszałek Senatu
 • Aleksander Szczygło 1963–2010 – polityk, b. minister obrony narodowej, szef BBN
 • Władysław Stasiak 1966–2010 – polityk, b. minister spraw wewnętrznych i administracji, szef BBN, szef Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 • Mirosław Sawicki 1946–2016 – urzędnik państwowy, b. minister edukacji narodowej i sportu
 • Stanisław Kania 1927-2020 – polityk,poseł na Sejm PRL VI,VII,VIII i IX kadencji
 • Zbigniew Religa 1938–2009 – kardiochirurg, polityk, b. minister zdrowia
 • Artur Starewicz 1917–2014 – działacz partyjny, ambasador PRL w Wielkiej Brytanii
 • Zdzisław Żandarowski 1929–1994 – działacz polityczny, sekretarz KC PZPR
                                     

2.7. Znani Polacy Inne osoby zasłużone lub znane

 • Czesław Cywiński 1926–2010 – pułkownik WP, żołnierz AK, kombatant, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK
 • Jerzy Pałasz 1930–1993 – konsul generalny RP w Toronto w latach 1986-1990
 • Stanisław Stefan Paszczyk 1940–2008 – działacz sportowy, prezes PKOl
 • Henryk Borucki ps. "Czarny” 1913–1969 – generał, komendant główny Polskiej Armii Ludowej
 • Franciszek Gesing 1904–1982 – działacz ruchu ludowego
 • Jan Wuttke 1921–1944 – podporucznik, uczestnik powstania warszawskiego
 • Jan Bytnar ps. "Rudy” 1921–1943 – harcmistrz, podporucznik AK, bohater Kamieni na szaniec
 • Eugenia Wąsowska-Leszczyńska 1906–1986 – działaczka SD i Rady Pomocy Żydom "Żegota”, wyróżniona tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 • Marek Krawczyk 1956–2012 – wydawca, działacz opozycji w czasach PRL
 • Eugeniusz Stasiecki 1913–1944 – harcmistrz, powstaniec warszawski
 • Henryk Kozłowski 1922–2007 – porucznik AK, ostatni dowódca kompanii "Maciek” batalionu "Zośka”
 • Stanisław Mikke 1947–2010 – adwokat, publicysta, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, redaktor miesięcznika "Palestra”
 • Zbigniew Załuski 1926–1978 – pułkownik
 • Lidia Daniszewska 1923–1944 – sanitariuszka, łączniczka, uczestniczka powstania warszawskiego
 • Leonilda Wyszomirska 1903–1988 – działaczka ludowa
 • Tadeusz Zawadzki ps. "Zośka” 1921–1943 – harcmistrz, podporucznik AK, bohater Kamieni na szaniec
 • Jadwiga Falkowska 1889–1944 – jedna z założycielek polskiego harcerstwa, harcmistrzyni Rzeczypospolitej
 • Romuald Dębski 1956-2018-ginekolog,nauczyciel akademicki
 • Krystyna Zielińska-Zarzycka 1924–2007 – dziennikarka, polityk
 • Maciej Aleksy Dawidowski ps. "Alek” 1920–1943 – harcmistrz, podporucznik AK, bohater Kamieni na szaniec
 • Jan Kajus Andrzejewski 1913–1944 – harcmistrz, podpułkownik, uczestnik powstania warszawskiego
 • Barbara Maciejczyk 1981–2010 – stewardesa
 • Zachariasz Łyko 1929–2008 – publicysta, pastor
 • Roman Romkowski 1907–1968 – wiceminister Bezpieczeństwa Publicznego
 • Feliks Kanclerz zm. 1969 – architekt, konserwator zabytków, działacz krajoznawczy
 • Mieczysław Ubysz 1915–1970 – podchorąży, spiker powstańczej radiostacji "Błyskawica”, poeta
 • Zofia Kuratowska 1931–1999 – lekarz, polityk
 • Roman Indrzejczyk 1931–2010 – duchowny katolicki, kapelan prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 • Kazimierz Meÿer 1884–1944 – założyciel Centralnych Warsztatów Samochodowych
 • Jerzy Weil 1923–1944 – podharcmistrz, porucznik w powstaniu warszawskim
 • Aleksander Sulkiewicz 1867–1916 – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy
 • Teresa Kanclerz zm. 2003 – architekt, publicystka
 • Kazimierz Morawski 1922–2014 − ekonomista, działacz PZPR
 • Bernard Konrad Świerczyński 1922–2002 – wyróżniony tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 • Piotr Nurowski 1945–2010 – działacz sportowy, prezes PKOl
 • Kazimierz Wyszomirski 1902–1965 – działacz ludowy, pedagog, instruktor przysposobienia rolniczego, członek Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej RP
 • Władysław Krzaczyński 1922–1944 – plutonowy podchorąży, dowódca oddziału w Powstaniu warszawskim, kawaler Orderu Virtuti Militari
 • Stefan Mirowski 1920–1996 – instruktor Związku Harcerstwa Polskiego
 • Grzegorz Młodzikowski 1920–2006 – prof. dr hab., wykładowca Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
 • Zdzisława Bytnarowa ps. "Sławska”, "Sława”, "Sławka” 1901–1994 – podporucznik AK, matka Jana "Rudego” Bytnara, znana jako "Matula Polskich Harcerzy”
 • Zofia Bartoszewska 1927–2017 – redaktorka, filolog
 • Andrzej Kajka zm. 2003 – wieloletni dyrektor naczelny PZL-Wola
 • Eugeniusz Romański 1918–1944 – kapitan, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego
 • Józef Padewski 1894–1951 – biskup-męczennik Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego
 • Władysław Jabłoński 1932–2013 – inżynier włókiennictwa, dr hab., minister
 • Aleksander Juszkiewicz 1915–1975 – działacz ruchu ludowego, dyplomata, ekonomista
 • Włodzimierz Tarło-Maziński 1889–1967 – inżynier radiotechnik, wolnomularz i różokrzyżowiec
 • Zofia Gomułkowa 1902–1986 – żona przywódcy PRL
 • Józef Beim 1937–1987 – gen. dyw., komendant główny MO
 • Marek Szufa 1954–2011 – pilot samolotowy, szybownik
 • Witold Modelski 1932–1944 – powstaniec warszawski
 • Michał Issajewicz 1921–2012 – żołnierz AK, uczestnik zamachu na Franza Kutscherę
 • Tytus Karlikowski 1927-2019 – żołnierz Armii Krajowej,powstaniec warszawski, pułkownik Wojska Polskiego
 • Piotr Paszkowski 1950-2019 – dyplomata, rzecznik prasowy MON i MSZ
 • Ignacy Samsonowicz Tadeusz Leszczyński 1902–1956 – publicysta, członek prezydium podziemnego CK Bundu w czasie II wojny światowej
 • Andrzej Wiczyński 1926–2018 – chirurg, powstaniec warszawski, żołnierz Szarych Szeregów
 • Wojciech Stpiczyński 1896–1936 – obrońca Lwowa, polityk sanacji
 • Paweł Andrejew 1887–1942 – adwokat grób symboliczny
 • Zygmunt Gmitrzak 1904–1964 – działacz robotniczy, sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych
 • Natalia Januszko 1987–2010 – stewardesa
 • Marian Buczyński 1921–1944 – plutonowy, powstaniec warszawski, żołnierz batalionu Parasol Armii Krajowej
 • Halina Piasecka 1914-1944 – działaczka harcerska, żona Bolesława Piaseckiego
 • Ewaryst Jakubowski ps. "Brat” 1920–1944 – porucznik, cichociemny, uczestnik powstania warszawskiego
 • Jan Hermanowski 1904–1986 – polski wojskowy, nauczyciel
 • Józef Hłasko 1899–1944 – oficer powstania warszawskiego
 • Jadwiga Łokkaj 1920–2008 – działaczka państwowa, dama Orderu Virtuti Militari
 • Szymon Zakrzewski 1915–1966 – polski działacz kulturalny, założyciel i dyrektor Polskiej Agencji Artystycznej
 • Stefan Hambura 1961-2020-adwokat
 • Stefan Melak 1946–2010 – przewodniczący Komitetu Katyńskiego
 • Sławomir Skrzypek 1963–2010 – inżynier, ekonomista, prezes NBP
 • Joanna Wiszniewicz 1947–2009 – historyk i polonistka
 • Andrzej Romocki 1923–1944 – harcmistrz, kapitan AK-Szarych Szeregów
 • Franciszek Hynek 1897–1958 – pilot, baloniarz
                                     

3. Cudzoziemcy

 • Yukio Kudō 1925–2008 – japoński poeta, romanista, polonista
 • Albrecht Lempp 1953–2012 – slawista, tłumacz
 • Ryōchū Umeda 1899–1961 – historyk, japonista, tłumacz
 • Francisco Mendez 1891–1968 – kapitan armii hiszpańskiej, współtwórca Komunistycznej Partii Hiszpanii
 • Yoshiho Umeda 1949–2012 – przedsiębiorca, działacz opozycji w okresie PRL
 • Jaroslav Zemánek 1946–2017 – matematyk

Użytkownicy również szukali:

pochowani na powązkach, pomnik gloria victis cmentarz wojskowy na powązkach mapa,

...
...
...