Poprzednia

ⓘ Obóz ćwiczebny
                                     

ⓘ Obóz ćwiczebny

Obóz ćwiczebny, obóz ćwiczeń – miejsce okresowego pobytu wojska poza rejonem stałej dyslokacji, przeznaczone do szkolenia bojowego w warunkach polowych. Obozy ćwiczebne wyposażone są zwykle w strzelnice, place ćwiczeń, boiska sportowe, kluby, przystanie. Organizuje się je zazwyczaj w lecie, rozmieszczając wojsko w namiotach lub barakach; niekiedy urządza się obozy ćwiczebne również w zimie. W obozach ćwiczebnych, w których rozmieszczone są różne oddziały i związki taktyczne, wyznacza się dowódcę OC, jego zastępców oraz, w razie potrzeby, inne osoby funkcyjne; w obozie ćwiczebnym zajętym tylko przez jeden związek taktyczny obowiązki dowódcy OC sprawuje dowódca danego związku taktycznego. Porządek wewnętrzny, służbę wewnętrzną i wartowniczą w obozie reguluje dowódca OC w myśl zasad obowiązujących w garnizonie i przystosowanych do warunków polowych.

W dwudziestoleciu międzywojennym w Wojsku Polskim funkcjonowały następujące komendy obozów ćwiczeń, zaliczane do władz garnizonowych obok komend miast i komendantów placów:

  • Komenda Obozu Ćwiczeń "Leśna”,
  • Komenda Obozu Ćwiczeń "Raducz”.
  • Komenda Obozu Ćwiczeń "Biedrusko”,
  • Komenda Obozu Ćwiczeń "Pohulanka”,
  • Komenda Obozu Ćwiczeń "Brześć”,
  • Komenda Obozu Ćwiczeń "Barycz”,
  • Komenda Obozu Ćwiczeń "Czerwony Bór”,
  • Komenda Obozu Ćwiczeń "Powursk”,
  • Komenda Obozu Ćwiczeń "Grupa”,

Aktualnie Siły Zbrojne RP korzystają z obozów ćwiczebnych położonych na terenie ośrodków szkolenia poligonowego rodzajów wojsk, np. OC "Karliki” na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań.