Poprzednia

ⓘ Linia kolejowa nr 306
Linia kolejowa nr 306
                                     

ⓘ Linia kolejowa nr 306

Linia kolejowa nr 306 – rozpoczyna swój bieg na stacji Gogolin, natomiast jej koniec umiejscowiony jest na stacji Prudnik. Jest to linia jednotorowa, o szerokości torów 1435 mm, niezelektryfikowana. Linia na całym odcinku jest położona na terenie województwa opolskiego.

                                     

1. Historia

W 1895 firma Lenz & Co, lokalne samorządy, właściciele papierni w Krapkowicach oraz majątków ziemskich zawiązali spółkę Kolej Prudnicko-Gogolińska z siedzibą w Prudniku, której celem stała się budowa drugorzędnej, normalnotorowej linii lokalnej z Prudnika do Goglina, na stacjach końcowych stycznej z istniejącymi już w tym czasie liniami państwowymi. 19 sierpnia 1895 spółka uzyskała koncesję, po czym przystąpiono do prac budowlanych. Pierwszy odcinek - z Prudnika do Białej Prudnickiej - oddano dla ruchu towarowego 22 października 1896, a już 4 grudnia 1896 oddano do użytku całą linię z Prudnika do Goglina, zarówno dla ruchu towarowego jak i osobowego. Według niepotwierdzonych źródeł stacja Biała miała się docelowo stać stacją węzłową, za sprawą planów przedłużenia linii Nysa-Ścinawa Nyska do Białej i dalej do Głogówka, gdzie łączyłaby się z linią Kędzierzyn - Nysa.

Lokomotywownię, dyspozyturę i kierownictwo kolei umieszczono w Białej. Tabor spółki składał się z trzech parowozów zbudowanych w Szczecinie później dokupiono jeszcze trzy, 15 wagonów osobowych, 4 bagażowych i około 50 wagonów towarowych różnych typów. W latach 20. wysłużone parowozy ze Szczecina zostały stopniowo zastąpione przez nowsze i silniejsze parowozy ELNA. W 1945 linię włączono w struktury PKP. Ze względu na typowo lokalny charakter na linii nigdy nie było zbyt wielu pociągów pasażerskich; rozkład jazdy 1985/86 przewidywał 4 pary pociągów Gogolin - Prudnik i 2 pary Gogolin - Krapkowice. W ruchu towarowym zapewniano obsługę zakładów przemysłowych w Krapkowicach papiernia, Otmęt, Zielinie piaskownia, Białej cukrownia, betoniarnia oraz bocznicy do jednostki wojskowej w Krapkowicach; ponadto sezonowo na stacjach Biała, Krobusz i Łącznik znajdowały się punkty ładunkowe buraków cukrowych. Ze znajdującej się w Zielinie piaskowni odprawiano wagony załadowane workami z piaskiem, który wykorzystywano w piasecznicach lokomotyw, nawet w tak odległych lokomotywowniach jak Piła, Szczecin, Warszawa Grochów czy Siedlce.

Ruch pasażerski na linii zlikwidowano 1 października 1991, a ruch towarowy z powodu upadku wielu firm w tym Otmętu Krapkowice uległ znacznemu ograniczeniu. W czasie powodzi w lipcu 1997 zniszczony został most na Odrze między stacjami Krapkowice Otmęt i Krapkowice. Od tej pory ruch prowadzono wyłącznie od strony Prudnika odcinek Gogolin-Krapkowice Otmęt ze względu na brak potencjalnych klientów stał się kompletnie bezużyteczny, jednak 28 listopada 2005 w związku z pogarszającym się stanem torów oraz kradzieżami szyn linia została całkowicie zamknięta i wykreślona z wykazu D29. Zniszczony w 1997 most na Odrze został w końcu odbudowany przez wojsko, jednakże bez toru; zamiast niego dobudowano kładkę dla pieszych. Starania samorządów lokalnych o przejęcie linii i przywrócenie ruchu pasażerskiego zakończyły się niepowodzeniem; w kwietniu i maju 2006 rozebrany został odcinek od Gogolina do Krapkowic, a planowano rozebranie pozostałej części linii, na której miałaby powstać ścieżka rowerowa.

Do 3 sierpnia 2016 roku była nieczynna, a tory jej zostały częściowo rozebrane. W 2012 roku władze powiatu krapkowickiego, a także Krapkowic i Gogolina ogłosiły, że w miejscu przepustu linii kolejowej pod autostradą A4 planują zbudować drogę.

Wiosną 2012 PKP PLK ogłosiły przetarg na odbudowę i modernizację linii. Prace modernizacyjne rozpoczęły się w 2014. Wykonawcą była firma Skanska. Inwestycja o wartości 35 mln zł miała zakończyć się w październiku 2016 i została w całości sfinansowana przez MON.

3 sierpnia 2016 roku zmodernizowana przed czasem linia kolejowa relacji Prudnik–Krapkowice docelowo do Gogolina została oddana do użytku. Tory miały być wykorzystywane do celów wojskowych dojazd do Centralnej Składnicy Materiałów Wybuchowych pod Krapkowicami; planowano corocznie dwa przejazdy kontrolne. Poza tym z torowiska będą mogły korzystać prywatne firmy, takie jak Metsä Tissue, która prowadzi w Krapkowicach najnowocześniejszy zakład papierniczy w Europie. Szybkość pociągów na tym odcinku będzie mogła wynosić 40 km/h. Nie jest przewidywana reaktywacja ruchu pasażerskiego.

                                     

2. Architektura stacji

Ze zbudowanych wzdłuż linii 8 nie licząc Gogolina i Prudnika budynków stacyjnych zachowało się jeszcze 5. Większość budynków poza stacjami Krapkowice i Krapkowice Otmęt o odmiennej architekturze była zbudowana według tego samego projektu, stąd budynki na tych stacjach są bliźniaczo podobne do siebie. Jedynie budynek w Białej był nieco większy, ze względu na ulokowane tu dyspozyturę i kierownictwo. Również nieistniejące już budynki stacyjne w Zielinie i Łowkowicach miały ten sam kształt, co na pozostałych stacjach.

                                     

3. Historia linii

  • 30 czerwca 2006 roku – rozbiórka linii na odcinku od Gogolina do mostu na rzece Odrze,
  • 1 lipca 1997 roku – zamknięcie linii dla ruchu towarowego odcinka Gogolin–Krapkowice,
  • 1 lipca 1997 roku – zawalenie się w wyniku powodzi mostu na rzece Odrze na odcinku Krapkowice–Krapkowice Otmęt,
  • 22 października 1896 roku – otwarcie linii na odcinku Biała Prudnicka–Prudnik,
  • 28 listopada 2005 roku – zamknięcie linii dla ruchu towarowego odcinka Krapkowice–Prudnik,
  • 3 sierpnia 2016 roku – zmodernizowana linia kolejowa nr 306 relacji Prudnik–Krapkowice docelowo do Gogolina została oddana do użytku.
  • 9 maja 2007 roku – rozbiórka linii na odcinku od mostu na rzece Odrze do stacji Krapkowice.
  • 4 grudnia 1896 roku – otwarcie odcinka Gogolin–Biała Prudnicka,
  • 1 października 1991 roku – zamknięcie linii dla ruchu osobowego,

Użytkownicy również szukali:

...
...
...