Poprzednia

ⓘ Rada Gminy Kłodzko
Rada Gminy Kłodzko
                                     

ⓘ Rada Gminy Kłodzko

Rada Gminy Kłodzko – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej gminy wiejskiej Kłodzko z siedzibą Kłodzku. Istnieje od 1990 roku. W jej skład wchodzą radni wybierani na terenie gminy w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające pięć lat, licząc od dnia wyboru. Obecna VIII kadencja rady rozpoczęła się w 2018 roku. Przewodniczącym rady jest Ryszard Jastrzębski, a funkcję wiceprzewodniczących pełnią: Halina Witos i Mariola Kozak. Siedzibą Rady Gminy Kłodzko jest biurowiec przy ulicy Okrzei 8a, położony w Kłodzku, które stanowi osobną gminę miejską.

                                     

1. Wybory do rady gminy

Radni do Rady Gminy Kłodzko są wybierani aktualnie w wyborach co 5 lat. Począwszy od 2014 roku wybiera się ich w piętnastu jednomandatowych okręgach wyborczych, które nie mają swoich oficjalnych nazw. Przypisanych im jest 15 obwodów głosowania. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa odrębna ustawa. Skrócenie kadencji rady może nastąpić w drodze referendum.

                                     

2. Organizacja rady

Radę Gminy tworzy 15 radnych, wybierających spośród siebie przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących. Radni pracują w tematycznych komisjach stałych i doraźnych. Komisje Stałe:

Komisja Rewizyjna Komisja Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Komisja Rolna i Ochrony Środowiska Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Obywatelskich
                                     

3.1. Kadencje I Kadencja 1990-1994

 • Prezydium
 • Wiceprzewodniczący: Stanisław Diaków do 1992
 • Przewodniczący: Franciszek Piszczek
 • Wiceprzewodniczący: Bogdan Mielcarek
 • Wiceprzewodniczący: Tadeusz Humeńczuk
                                     

3.2. Kadencje II Kadencja 1994-1998

 • Przewodniczący: Bogdan Mielcarek
 • Wiceprzewodniczący: Mieczysław Barczyk
 • Prezydium
 • Wiceprzewodniczący: Tadeusz Humeńczuk do 1996
 • Wiceprzewodniczący: Jadwiga Żółty
 • Skład rady
 • Stanisław Longawa, Marian Trojan, Roman Babiak, Ryszard Niebieszczański, Janusz Sawicki, Marek Szach, Tadeusz Humeńczuk, Jadwiga Bilaszewska, Zbigniew Grześków, Andrzej Szymański, Józef Leszkiewicz
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – 11 radnych
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej – 7 radnych
 • Stanisław Dąbek, Bogusław Piotrowski, Mieczysław Barczyk, Marek Jania, Leszek Bobula, Bogdan Mielczarek, Franciszek Piszczek
 • Jadwiga Żółty, Jerzy Będkowski, Alfred Wanke, Marian Kowalczyk, Jan Pis, Eugeniusz Marczak.
 • Niezależni – 6 radnych
                                     

3.3. Kadencje IV Kadencja 2002-2006

 • Wiceprzewodniczący: Stanisław Banach do 2006 Jan Janoszek
 • Przewodniczący: Kazimierz Sołotwiński
 • Prezydium
 • Wiceprzewodniczący: Wiesław Mrzygłód
 • Skład rady
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – 8 radnych
 • Stanisław Banach, Wiesław Mrzygłód, Jan Janoszek, Stanisława Ilba, Marek Szach, Krzysztof Matysiak, Marek Trypka, Kazimierz Sołotwiński,
 • Jerzy Lis, Leszek Tybiński
 • Sympatycy Iskry – 2 radnych
 • Niezależni – 5 radnych
 • Lesław Zarański Razem w wyborach 2002, Edward Dąbrowa Inicjatywa-Sprawiedliwość-Odpowiedzialność, Hubert Krech, Jan Winnicki Nasza Mała Ojczyzna, Szymon Wójcik Samoobrona
                                     

3.4. Kadencje V Kadencja 2006-2010

 • Prezydium
 • Przewodniczący: Wiesław Mrzygłód
 • Wiceprzewodniczący: Zbigniew Tur
 • Wiceprzewodniczący: Krzysztof Matysiak
 • Stanisław Banach, Wiesław Mrzygłód, Jan Janoszek, Zbigniew Tur, Stanisława Ilba, Krzysztof Matysiak, Szymon Wójcik, Leszek Tybiński, Tadeusz Olejnik, Kazimierz Sołotwiński,
 • Skład rady
 • Rozwój i Partnerstwo – 10 radnych
 • Wanda Piotrowska, Jan Winnicki,
 • Wspólne Sprawy – 2 radnych
 • Elżbieta Bloch Kłodzki Komitet Obywatelski, Lesław Zarański Szalejów Razem 2006, Edward Dąbrowa Inicjatywa-Sprawiedliwość-Odpowiedzialność
 • Niezależni – 3 radnych
                                     

3.5. Kadencje VI Kadencja 2010-2014

 • Przewodniczący: Zbigniew Tur
 • Prezydium
 • Wiceprzewodniczący: Edward Dąbrowa
 • Wiceprzewodniczący: Stanisław Banach
 • Stanisław Banach, Lesław Zarański, Szymon Wójcik, Zbigniew Tur, Halina Witos, Mariola Kozak, Edward Dąbrowa, Jan Winnicki
 • Rozwój i Partnerstwo – 8 radnych
 • Skład rady
 • Mariusz Jastrzębski, Artur Prottung, Wanda Piotrowska, Franciszek Piszczek,
 • Gmina dla Wszystkich – 4 radnych
 • Niezależni – 3 radnych
 • Katarzyna Czuba-Kowal, Jerzy Lis, Daniela Tur Kłodzki Komitet Obywatelski
                                     

3.6. Kadencje VII Kadencja 2014-2018

 • Przewodniczący: Zbigniew Tur
 • Wiceprzewodniczący: Mariusz Jastrzębski
 • Wiceprzewodniczący: Mariola Kozak
 • Prezydium
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – 7 radnych
 • Skład rady
 • Zbigniew Tur, Daniela Tur, Halina Witos, Marcin Bednarz, Mariola Kozak, Marta Brogowska, Jan Winnicki
 • Jerzy Lis, Łucja Mądro, Mariusz Jastrzębski
 • Rozwój i Partnerstwo – 3 radnych
 • Grzegorz Żytyński, Mariola Nakwasińska
 • KWW Aktywni w Gminie – 2 radnych
 • KWW Niezależalni w Gminie Kłodzko – 2 radnych
 • Teresa Biel-Lutosławska, Jacek Suchoń
 • Niezależni – 1 radny
 • Wanda Piotrowska KWW Gminy Kłodzko
                                     

3.7. Kadencje VIII Kadencja od 2018

 • Prezydium
 • Wiceprzewodniczący: Mariola Kozak
 • Wiceprzewodniczący: Halina Witos
 • Przewodniczący: Ryszard Jastrzębski
 • KWW Zbigniewa Tura – 10 radnych
 • Teresa Biel-Lutosławska, Urszula Borkowska, Krzysztof Herda, Ryszard Jastrzębski, Mariola Kozak, Jerzy Lis, Janusz Nieckarz, Karol Omachel, Jan Winnicki, Halina Witos
 • Skład rady
 • Marek Królikowski, Wanda Piotrowska
 • KKW Gminy Kłodzko Razem – 2 radnych
 • Andrzej Bartyna Polskie Stronnictwo Ludowe, Piotr Smółka Prawo i Sprawiedliwość
 • Niezależni – 2 radnych

19 stycznia 2019 roku w okręgu wyborczym nr 1 odbyły się wybory uzupełniające w związku z wyborem Zbigniewa Tura na urząd wójta gminy Kłodzko i co za tym idzie, nieobjęcia przez niego mandatu radnego.

Użytkownicy również szukali:

gmina klo, gmina kłodzko, urząd miasta i gminy kłodzko,

...
...
...