Poprzednia

ⓘ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
                                     

ⓘ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie – publiczna uczelnia zawodowa utworzona w Gnieźnie 1 lipca 2004 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r.

PWSZ w Gnieźnie to uczelnia, która na bieżąco monitoruje aktualne trendy w gospodarce i zmiany zachodzące na rynku pracy. Stąd też programy kształcenia zarówno na studiach inżynierskich, jak i licencjackich, oparte są przede wszystkim na zajęciach praktycznych, które realizowane są w formie: ćwiczeń, projektów, laboratoriów, studium przypadków a część zajęć praktycznych odbywa się również w przedsiębiorstwach i placówkach, z którymi Uczelnia na stałe współpracuje. Takie podejście do procesu kształcenia, powoduje że pracodawcy pozyskują absolwentów z wysokimi kwalifikacjami bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z wdrożeniem nowego pracownika. Dlatego wielu studentów PWSZ Gniezno, znajduje zatrudnienie w zawodzie już w czasie trwania nauki.

Uczelnia prowadzi również kształcenie na jednolitych studiach magisterskich oraz studiach licencjackich, na których kształcą się przyszli specjaliści z zakresu nauk medycznych – fizjoterapeuci, pielęgniarki i pielęgniarze. Wraz z rozwojem medycyny i technologii medycznych, zmienia się w Polsce podejście do procesu rehabilitacji i opieki nad pacjentami, stąd też mając na uwadze te przesłanki oraz innowacyjne podejście do procesu kształcenia młodych adeptów fizjoterapii i pielęgniarstwa, PWSZ w Gnieźnie wyposażyła swoje pracownie w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i zaprosiła do współpracy wybitne osobowości z dziedziny nauk medycznych.

Jednym z głównych priorytetów związanych z rozwojem Uczelni jest nawiązanie współpracy międzynarodowej. Dlatego PWSZ w Gnieźnie z roku na rok rozszerza współpracę z uczelniami zagranicznymi i umożliwia swoim studentom odbycie części nauki lub zrealizowanie praktyk zawodowych za granicą. Na chwilę obecną studenci PWSZ w Gnieźnie, mogą skorzystać z Programu Erasmus+ w następujących krajach: Grecja, Bułgaria, Turcja, Malta, Portugalia, Litwa, Łotwa oraz Niemcy.

                                     

1. Kierunki kształcenia

Aktualnie PWSZ oferuje możliwość kształcenia na dziewięciu kierunkach studiów pierwszego stopnia studia licencjackie i inżynierskie oraz drugiego stopnia jednolite studia magisterskie

  • Zarządzanie i Inżynieria produkcji – studia I stopnia inżynierskie
  • Inżynieria środowiska – studia I stopnia inżynierskie
  • Pielęgniarstwo – studia I stopnia licencjackie
  • Informatyka – studia I stopnia inżynierskie
  • Ochrona środowiska – studia I stopnia inżynierskie
  • Elektronika i Telekomunikacja – studia I stopnia inżynierskie
  • Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie
  • Transport – studia I stopnia inżynierskie
  • Technologia chemiczna – studia I stopnia inżynierskie