Poprzednia

ⓘ Ezdrasz Biesok
Ezdrasz Biesok
                                     

ⓘ Ezdrasz Biesok

Franciszek Ezdrasz Biesok OFM – polski prawnik, doktor prawa kanonicznego, kapłan franciszkanin, prowincjał, wikariusz sądowy Sądu Biskupiego diecezji bielsko-żywieckiej.

                                     

1. Życiorys

Ezdrasz Biesok należy do górnośląskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów. Studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Katowicach, po czym został skierowany na studia teologiczne do Studium Theologicum Jerosolimitanum w Izraelu Klasztor Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie. Po złożeniu profesji zakonnej w 1989 został wyświęcony na diakona w Jerozolimie przez patriarchę Michela Sabbaha. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 w Katowicach z rąk ks. bpa Gerarda Bernackiego. Pracował duszpastersko w Parafii św. Wojciecha w Bytomiu. Następnie kontynuował studia z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w rzymskim Antonianum, uzyskując tytuł doktora prawa kanonicznego.

Kapituła macierzystej prowincji zakonnej wybrała go 24 czerwca 2004 prowincjałem reelekcja 24 czerwca 2010. W czasie pełnienia urzędu ministra prowincjalnego przez o. Biesoka rozwinęła się obecność braci mniejszych na terenach byłego Związku Radzieckiego. Powstały fundacje prowincjalne na Białorusi Fundacja Stygmatów św. Franciszka z Asyżu i Ukrainie Fundacja Bizantyjska Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego w obrządku wschodnim. Za jego prowincjałatu rozpoczęto wydawanie serii Szkoła Seraficka. Dwukrotnie reprezentował prowincję na kapitułach generalnych zakonu w Asyżu: w 2006 i 2009 r.

Ojciec Biesok jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Katowicach oraz członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Jednym z ważniejszych aktów urzędowych o. Biesoka jako ministra prowincjalnego było nadanie 10 października 2011 statusu prawnego założonej w Cieszynie przez franciszkanów Szkole Nowej Ewangelizacji Zacheusz. Za prowincjałatu o. Ezdrasza erygowano domy zakonne w: Nyżnij Bystryj, Choczu, Użgorodzie, Podłężu Królewskim, Smoleńsku, Soligorsku i Osipowiczach. Po złożeniu urzędu w 2013 kapituła prowincjalna wybrała o. Ezdrasza definitorem prowincjalnym.

Na kapitule prowincji tzw. kapitule mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w roku 2016 ponownie został obrany definitorem tejże prowincji. W latach 2016-2017 o. Biesok, z nominacji generała zakonu Michaela Perryego, pełnił obowiązki wizytatora generalnego Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce bernardyni. W latach 2013-2017 był obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach.

W 2017 o. Biesok wybrany został przez ks. bpa Roman Pindla wikariuszem sądowym Sądu Biskupiego diecezji bielsko-żywieckiej.

                                     

2. Opracowania naukowe

  • Statuta Generalia Ordinis Fratrum Minorum: Statuty Generalne Zakonu Braci Mniejszych. Wrocław: Wydawnictwo św. Antoniego, 2005. ISBN 83-88598-61-9. tłumaczenie
  • Franciszkanie w Bytomiu. W: Franciszkanie w Bytomiu: Ponad siedem wieków obecności. Bytom: Oficyna Wydawnicza 4K, 1997. ISBN 83-85214-29-1.
  • LObbligo della formazione permanente dei religiosi nei documenti del magistero dal Vaticano II alla "Vita consecrata": Studio del can. 661 pars dissertationis. Rzym: Pontificium Atheneum Antonianum, 1999. wł.
  • Zarys dziejów klasztoru panewnickiego. W: Antoni Barciak red. nauk.: Wkład Kościołów i Zakonu Franciszkanów w kulturę Katowic. Katowice: Instytut Górnośląski, 2003, s. 338-344. ISBN 83-86053-46-1.