Poprzednia

ⓘ Adam Karol Czartoryski
Adam Karol Czartoryski
                                     

ⓘ Adam Karol Czartoryski

Adam Karol Czartoryski, hiszp. Adán Carlos Jesús María José Czartoryski y de Bórbon-Dos Sicilias – książę, syn księcia Augustyna Józefa Czartoryskiego i Marii de los Dolores Burbon, księżniczki Obojga Sycylii, córki Karola Tankreda Burbona-Sycylijskiego.

Adam Karol jest jedynym męskim przedstawicielem starszej linii książąt Czartoryskich potomków księcia Adama Jerzego, a zarazem – poprzez matkę i jej siostrę Marię de las Mercedes – bratem ciotecznym Jana Karola I Burbona, króla Hiszpanii.

Jego związki z Polską zostały zacieśnione, kiedy po Rozmowach w Magdalence i ustaleniach Okrągłego Stołu Muzeum książąt Czartoryskich w Krakowie zostało zwrócone prawowitym właścicielom. Wtedy to, 22 września 1991 r. książę Adam Karol założył Fundację Książąt Czartoryskich, której przekazał zarząd nad tym najstarszym w kraju muzeum i wchodzącą w jego skład Biblioteką Czartoryskich, które mają służyć po wsze czasy Narodowi polskiemu.

Adam Karol ożenił się 25 stycznia 1977 w Londynie z Norą Picciotto, urodzoną 9 września 1942 w Kairze, która pracowała jako konsultant ds. public relations w przemyśle filmowym. W 1986 rozwiódł się z nią. Z małżeństwa tego pochodzi jego jedyna córka Tamara Laura Czartoryska ur. 1978. Obecnie Adam Karol Czartoryski mieszka w Wielkiej Brytanii. Od 12 grudnia 2000 żoną Adama Karola jest Josette Calil.

Uprawiał karate, od 1982 należy do World Karate Federation i European Karate Union.

                                     

1.1. Genealogia Patrylinealna linia pokrewieństwa

 • Butywid?
 • Michał Jerzy Czartoryski
 • Adam Jerzy Czartoryski
 • Wasyl Konstantynowicz Czartoryski
 • Michał Wasylewicz Czartoryski
 • Jerzy Jurij Czartoryski
 • Augustyn Józef Czartoryski
 • Adam Kazimierz Czartoryski
 • Giedymin ok. 1275–1341, wielki książę litewski
 • Kazimierz Czartoryski
 • Skirmunt?
 • Mikołaj Jerzy Czartoryski
 • Konstanty Koriatowicz Czartoryski, od Czartoryska na Wołyniu, którego był księciem; brat stryjeczny króla Władysława II Jagiełły
 • Iwan Feodorowicz Czartoryski
 • Fiodor Michałowicz Czartoryski
 • Trojden zm. 1282, wielki książę litewski?
 • Erdiwił wzm. 1219?
 • Koriat Michał Giedyminowicz ok. 1306–ok. 1365, książę nowogródzki
 • Adam Ludwik Czartoryski
 • August Aleksander Czartoryski
 • Władysław Czartoryski

Adam Karol Czartoryski

Adam Karol Czartoryski jest w 17. pokoleniu po mieczu potomkiem wielkiego księcia Giedymina i dalej, przyjmując jego hipotetyczne pochodzenie, w 19. pokoleniu po mieczu potomkiem wielkiego księcia Trojdena, za którego ojca historycy uważają Erdiwiła, władcę południowożmudzkiego z Ejragoły.

Z linii wynika bezpośrednie pokrewieństwo Czartoryskich z dynastią Giedyminowiczów, czyniąc z nich jedną z jej gałęzi. Inną linią Giedyminowiczów i krewnymi Czartoryskich byli Jagiellonowie, panujący w Polsce, na Litwie, w Czechach oraz na Węgrzech. Od swoich patrylinealnych przodków-władców litewskich Czartoryscy wywodzą herb Czartoryski, odmianę herbu Pogoń, który jest także herbem Litwy oraz tytuł książęcy kniaziowski, który nie wynika w ich wypadku z nadania jakiegoś władcy, lecz z racji pochodzenia od niego w linii męskiej.