Poprzednia

ⓘ Geografia osadnictwa
Geografia osadnictwa
                                     

ⓘ Geografia osadnictwa

Geografia osadnictwa – dział geografii społeczno-ekonomicznej zajmujący się rozmieszczeniem oraz układami przestrzennymi wszystkich typów i rodzajów osiedli ludzkich.

Zakres tematyczny geografii osadnictwa

 • przestrzeń osadnicza
 • sieć i system osadniczy
 • morfologia osiedli ludzkich
 • fizjonomia osiedli ludzkich
 • badania funkcjonalne osadnictwa
 • stosunek osadnictwa do środowiska geograficznego w makro- i mikroskali

Terminy z zakresu geografii osadnictwa

 • drugi dom
 • rewitalizacja – gentryfikacja
 • aglomeracja – konurbacja – megalopolis
 • miasto – wieś – continuum osadnicze
 • urbanizacja – dezurbanizacja – kontrurbanizacja – semiurbanizacja – suburbanizacja
 • osadnictwo
                                     
 • międzywojennym zaczęła się wyodrębniać geografia społeczno - ekonomiczna, już w latach 30. znana była krakowska szkoła geografii osadnictwa zaludnienia i turyzmu. W
 • Gdańsku, zm. 8 listopada 2004 polski geograf, specjalista geografii ludności i osadnictwa oraz demografii. Urodzony 20 września 1925 r. w Gdańsku w rodzinie
 • przez wyzwolonych niewolników, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych osadnictwo od 1822 roku Powierzchnia 111 369 km², porównywalna do jednej trzeciej
 • 2013 roku liczyło 4709 mieszkańców. W miejscowości odnotowuje się ślady osadnictwa rzymskiego, w tym klasztor monaster Tvrdoš, zbudowany w IV w., następnie
 • valachici. Z problematyki rozwoju osadnictwa wołoskiego w Polsce na przykładzie ziemi sanockiej, w: Studia z Geografii Politycznej i Historycznej tom 5
 • valachici. Z problematyki rozwoju osadnictwa wołoskiego w Polsce na przykładzie ziemi sanockiej, w: Studia z Geografii Politycznej i Historycznej tom 5
 • szerokość około 800 m Dorzecze Wisłoki jest od średniowiecza miejscem osadnictwa szczególnie w górnym jej biegu. Zlokalizowano kilka wielodziałowych grodów

Użytkownicy również szukali:

geografia osadnictwa szymańska pdf chomikuj,

...
...
...