Poprzednia

ⓘ Włodzimierz Marciński
                                     

ⓘ Włodzimierz Marciński

Absolwent organizacji przetwarzania danych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od 1972 specjalizuje się w zastosowaniach administracyjnych informatyki. Był autorem oprogramowania narzędziowego dla produkowanego w Polsce sprzętu komputerowego oraz wielu wdrożonych, użytkowych systemów informatycznych.

W latach 1988–1992 odpowiadał za informatyzację placówek RP na terenie Niemiec. Od 1994 wicedyrektor w Departamencie Archiwum MSZ i Pełnomocnik Ministra ds. rozwoju systemów informatycznych. Od 1998 był I radcą w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odpowiedzialnym za tematykę telekomunikacji, społeczeństwa informacyjnego oraz technologii teleinformatycznych. Obowiązki te dzielił ze sprawowaną jednocześnie funkcją dyrektora Biura Informatyki MSZ. Jest przedstawicielem Polski w grupach roboczych Rady Unii Europejskiej ds. telekomunikacji, usług społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznej komunikacji. Od 2002 jest członkiem grupy ekspertów ds. teleinformatyki Rady Europy.

Był dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA. Od lipca 2004 do października 2005 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. 21 grudnia 2004 w imieniu Polski zażądał zdjęcia projektu tzw. dyrektywy patentowej z porządku obrad Rady Unii Europejskiej, poświęconych rybołówstwu, co w konsekwencji spowodowało głosowanie w Parlamencie Europejskim i odrzucenie projektu. W podziękowaniu za ten czyn, międzynarodowa społeczność internautów zapoczątkowała inicjatywę pod nazwą Thank you, Poland!, zaś Włodzimierz Marciński podczas uroczystości w polskim Sejmie otrzymał podpisane podziękowania od tysięcy osób z Europy i świata zebrane w czasie inicjatywy.

24 stycznia 2012 roku został pełnomocnikiem ministra administracji i cyfryzacji ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji; 26 czerwca 2012 został mianowany tzw. liderem cyfryzacji.

17 maja 2012 roku został nagrodzony środowiskową nagrodą Info Star za popularyzację zagadnień informatyki. W 2013 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od czerwca 2017 r. pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.