Poprzednia

ⓘ Kategoria:Polskie wojska łączności
                                               

Jednostki dowodzenia i łączności Wojska Polskiego

Jednostki dowodzenia i łączności Wojska Polskiego – spis polskich jednostek dowodzenia i łączności. Poniżej przedstawiono genezę polskich jednostek dowodzenia i łączności oraz ich podległość i przekształcenia organizacyjne przeformowania, przemianowania.

                                               

2 Węzeł Łączności

2 Węzeł Łączności – jednostka Wojska Polskiego. W terminie do 1 października 1957, w Bydgoszczy, został sformowany Węzeł Łączności 2 Korpusu OPL OK. Jednostka została zorganizowana na bazie 83 kompanii łączności 10 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Słupsku. Do 30 marca 1958 zostały uruchomione wszystkie elementy węzła łączności i stanowiska dowodzenia korpusu. W 1969 jednostka została przeformowana w 2 Węzeł Łączności Korpusu OPK. 31 grudnia 2007 węzeł został rozformowany. Między innymi na jego bazie został utworzony 2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

                                               

Jednostka Wojskowa Nil

Jednostka Wojskowa Nil im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila” – jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych.

                                               

Łączniczki Okręgu Wilno Armii Krajowej "Kozy”

Łączniczki Okręgu Wilno AK "Kozy" – komórka kwatermistrzowska łączności i ręcznego przerzutu Dowództwa Okręgu Wilno AK. W 1940 Maria Tomkiewiczówna "Grażyna" zebrała grupę młodych dziewcząt, które oprócz uczestnictwa w tajnym nauczaniu służyły jako kurierki. Najczęściej pośredniczyły w niesieniu pomocy poszkodowanym rodzinom, których żywiciele znaleźli się w więzieniu. Cechował je ogromny patriotyzm i zapał do pracy konspiracyjnej. Zajmowały się również ręcznym przerzutem. Zakres pracy "Kóz" obejmował łączność z "Legalizacją", z komórkami Sztabu Komendy Okręgu, przerzuty różnych materiałów ...

                                               

Polskie bataliony łączności

                                               

Polskie pułki łączności

                                               

Wojska łączności ludowego Wojska Polskiego