Poprzednia

ⓘ Front Jedności Narodu
Front Jedności Narodu
                                     

ⓘ Front Jedności Narodu

Front Jedności Narodu – instytucja społeczno-polityczna podporządkowana PZPR i realizująca jej cele polityczne, utworzona w 1952 r., obejmująca partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje społeczne, do 1956 r. działająca pod nazwą Front Narodowy. W 1983 r. FJN został rozwiązany, jego kontynuację stanowił PRON.

                                     

1. Charakterystyka

FJN obejmował związki zawodowe, partie polityczne PZPR, ZSL i SD oraz inne organizacje społeczne i społeczno-polityczne. Realizował cele polityczne PZPR i był jej podporządkowany. Przewodniczącym zostawał zazwyczaj przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Państwa. Front Jedności Narodu był zaangażowany w wybory do Sejmu i rad narodowych poprzez monopol na zgłaszanie kandydatów – do 1976 w praktyce, następnie oficjalnie. Sprawował patronat nad ogólnopolskimi oraz lokalnymi akcjami społecznymi.

Jego siedziba mieściła się w Pałacyku Sobańskich w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 13.

Według założeń FJN "miał skupiać wszystkie siły państwa pragnące pracować i działać dla Polski Ludowej, jednoczyć obywateli wokół węzłowych problemów i potrzeb oraz bieżących i dalekosiężnych zadań gospodarczych, politycznych, społecznych i międzynarodowych kraju”. Front Jedności Narodu "miał być wyrazem wspólnoty interesów, dążeń i poglądów całego społeczeństwa polskiego, klasy robotniczej, chłopstwa oraz inteligencji”.

Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu przyznawał Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego.

W 1983 został rozwiązany i zastąpiony przez Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego PRON.

                                     

2. Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu FN i FJN 1952–1983

 • 17 czerwca 1971–23 lutego 1976 – prof. Janusz Groszkowski
 • 30 sierpnia 1952–12 marca 1956 – Bolesław Bierut
 • 14 sierpnia 1956–7 sierpnia 1964 – Aleksander Zawadzki 4 stycznia 1958 – ukonstytuowanie się Ogólnopolskiego Komitetu FJN
 • 23 lutego 1976–20 lipca 1983 – prof. Henryk Jabłoński
 • 4 czerwca 1968–17 czerwca 1971 – Marian Spychalski
 • 29 kwietnia 1965–4 czerwca 1968 – Edward Ochab
                                     

3. Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu FJN 1958–1983

 • 4 stycznia 1958–17 czerwca 1971 – Bolesław Podedworny ZSL
 • 4 czerwca 1968–17 czerwca 1971 – prof. Janusz Groszkowski bezpartyjny
 • 17 czerwca 1971–20 lipca 1983 – Józef Tejchma PZPR
 • 17 czerwca 1971–20 lipca 1983 – prof. Jan Szczepański bezpartyjny
 • 3 stycznia 1981–20 lipca 1983 – Bernard Kus ZSL
 • 4 stycznia 1958–17 czerwca 1971 – Ignacy Loga-Sowiński PZPR
 • 17 czerwca 1971–20 lipca 1983 – Michał Grendys SD
 • 17 czerwca 1971–25 września 1977 – Konstanty Łubieński bezpartyjny
 • 17 czerwca 1971–3 stycznia 1981 – Józef Ozga-Michalski ZSL
 • 4 stycznia 1958–12 lipca 1975 – prof. Stanisław Kulczyński SD
 • 4 stycznia 1958–4 czerwca 1968 – prof. Tadeusz Kotarbiński bezpartyjny
 • 7 grudnia 1977–20 lipca 1983 – Wit Drapich PZPR
 • 3 stycznia 1981–20 lipca 1983 – gen. dyw. Mieczysław Moczar PZPR
                                     

4. Członkowie Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu FJN 1958–1983

 • 1958–1971: Czesław Wycech
 • 1977–1983: Kazimierz Morawski
 • 1971–1981: Edward Gierek
 • 1958–1971: Jan Karol Wende
 • 1972–1983: Bohdan Waligórski
 • 1974–1976: Andrzej Benesz
 • 1971–1983: prof. Zygmunt Filipowicz
 • 1977–1981: Krzysztof Trębaczkiewicz
 • 1981–1983: Jan Zieliński
 • 1958–1981: Ludomir Stasiak
 • 1972–1976: prof. Henryk Jabłoński
 • 1981–1983: prof. Andrzej Werblan
 • 1970–1975: Zygmunt Moskwa
 • 1981–1983: Jan Mazurkiewicz
 • 1958–1983: Eugenia Krassowska
 • 1971–1983: Stanisław Gucwa
 • 1971–1981: Władysław Kruczek
 • 1981–1983: Antonina Kłoskowska
 • 1981–1983: Michał Żymierski
 • 1958–1971: Zenon Kliszko
 • 1958–1983: Stefan Ignar
 • 1977–1983: Tadeusz Witold Młyńczak
 • 1972–1983: prof. Włodzimierz Trzebiatowski
 • 1971–1981: Piotr Jaroszewicz
 • 1970–1981: Jan Szydlak
 • 1981–1983: Henryk Podolski
 • 1971–1983: Leon Lendzion
 • 1981–1983: Halina Auderska
 • 1981–1983: Jerzy Kawalerowicz
 • 1971–1983: Jan Dobraczyński
 • 1981–1983: gen. armii Wojciech Jaruzelski
 • 1981–1983: gen. bryg. Franciszek Skibiński
 • 1981–1983: Stefan Olszowski
 • 1972–1981: Jerzy Łukaszewicz
 • 1981–1983: Halina Czerny-Stefańska
 • 1978–1980: Zenon Nowak
 • 1958–1971: Józef Kalinowski
 • 1958–1969: Jerzy Zawieyski
 • 1971–1981: Edward Babiuch
 • 1981–1983: Helena Młynarczyk
 • 1971–1983: Zbigniew Czajkowski
 • 1958–1971: Władysław Gomułka
 • 1958–1966: Czesław Drożniak
 • 1981–1983: Jerzy Szymanek
 • 1968–1971: Ryszard Strzelecki
 • 1958–1971: prof. Feliks Olszak
 • 1977–1983: Janusz Zabłocki
 • 1970–1981: Maria Milczarek
 • 1971–1983: Zdzisław Kurowski
 • 1961–1983: Witold Jarosiński
 • 1971–1983: Piotr Stefański
 • 1977–1983: Eugenia Kempara
 • 1958–1971: Alicja Musiałowa
 • 1958–1980: Jarosław Iwaszkiewicz
 • 1958–1983: Józef Cyrankiewicz
 • 1971–1983: prof. Wiktor Dega
 • 1981–1983: Edmund Osmańczyk
 • 1966–1971: Mieczysław Marzec
 • 1981–1983: Jan Wieteska
 • 1981–1983: prof. Jan Karol Kostrzewski
 • 1981–1983: Krystyna Czop
 • 1958–1962: Leon Kruczkowski
 • 1971–1983: Henryk Jaruszyk
 • 1981–1983: Bronisława Sokołowska


                                     

5. Sekretarze Ogólnopolskiego Komitetu FJN 1958–1983

 • 1958–1971: Stanisława Zawadecka
 • 1981–1983: Jerzy Szymanek
 • 1958–1971: Zenon Kliszko
 • 1971–1983: Edward Milczarek
 • 1972–1981: Jerzy Łukaszewicz
 • 1958–1983: Zofia Tomczyk
 • 1961–1983: Witold Jarosiński
 • 1966–1971: Mieczysław Marzec
 • 1970–1983: Wiesław Adamski
 • 1970–1972: Jan Szydlak
 • 1971–1983: Piotr Stefański
 • 1971–1972: Józef Tejchma
 • 1967–1983: prof. Marian Rybicki
 • 1958–1971: Józef Kalinowski
 • 1981–1983: Andrzej Ozga
 • 1974–1981: Stanisław Lewandowski
 • 1958–1981: Ludomir Stasiak
 • 1958–1971: Piotr Gajewski
 • 1970–1983: Krystyna Gromek
 • 1981–1983: Walery Namiotkiewicz